113 munkatárs
Név
Alapadatok
Name
About
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Horthy-korszak témacsoport
Telefon: 224-6700/4669
e-mail: ablonczy.balazs@btk.mta.hu
Ablonczy Balázs
Balázs, Ablonczy

Status: Senior Research Fellows

Research Team: Interwar History

Phone: +36 1 224-6700/669

Email: ablonczy.balazs@btk.mta.hu

Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Délkelet-Európa Története
Telefon: 224-6700/4262
e-mail: Abraham.Barna@btk.mta.hu
Ábrahám Barna
Beosztás: könyvtáros
Témacsoport: Tudományos információs témacsoport (könyvtár)
Telefon: 224–6700/4629
E-mail: adamecz.szilvia@btk.mta.hu
Adamecz Szilvia
Adamecz, Szilvia

Status: Librarian

Research Team: Research Assistance Team (Library)

Phone: +361 224–6700/629

Email: adamecz.szilvia@btk.mta.hu

Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Jelenkortörténet témacsoport
Telefon: 224–6700/4667
E-mail: apor.peter@btk.mta.hu
Apor Péter
Apor, Péter

Status: Associate Research Fellow

Resarch Team: Contemporary History

Phone: +361 224–6700/667

Email: apor.peter@btk.mta.hu

Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Egyháztörténet, OTKA témacsoport
Telefon: 224-6700/4381
E-mail: balogh.margit@btk.mta.hu
Balogh Margit
Balogh, Margit

Status: Senior Research Fellow

Research Team: HSRF (OTKA) Research Team, Church History Research Team

Phone: +361 224-6700/381

Email: balogh.margit@btk.mta.hu

Beosztás: tudományos ügyintéző
Témacsoport: Tudományos információs témacsoport (kiadványszervezési részleg)
Telefon: 224-6700/4624, 4626
E-mail: bardi.erzsebet@btk.mta.hu
Bardi Erzsébet
Bardi, Erzsébet

Status: Assistant

Research Team: Research Assistance Team

Phone: +361 224-6700/624, 626

Email: bardi.erzsebet@btk.mta.hu

Beosztás: OTKA posztdoktor
Témacsoport: Horthy-korszak témacsoport
Telefon: 224-6700/4669
e-mail: bartha.akos@btk.mta.hu
Bartha Ákos
Ákos, Bartha

Status:

Research Team: Interwar History

Phone: + 36 1 224-6700/670

Email: bartha.akos@btk.mta.hu

Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Témacsoport: Kora újkori témacsoport
Telefon: 224-6700/4633
E-mail:
Benei Bernadett
Benei, Bernadett

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: 224-6700/

Email: benei.bernadett@btk.mta.hu

Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Újkori témacsoport
Telefon: 224–6700/4660
E-mail:
Bertényi Iván, ifj
Bertényi, Iván, ifj.

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Modern History Research Team

Phone: 224–6700/660

Email:

Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Délkelet-Európa története témacsoport, Tudományos információs témacsoport (folyóirat- és könyvszerkesztés)
Telefon: 224-6700/4262
E-mail: biro.laszlo@btk.mta.hu
Bíró László
Bíró, László

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Interwar History

Phone: +361 224-6700/319

Email: biro.laszlo@btk.mta.hu

Beosztás: tudományos tanácsadó
Témacsoport: Jelenkortörténet témacsoport
Telefon: 224–6700/4651
E-mail: borhi.laszlo@btk.mta.hu
Borhi László
Borhi, László

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Contemporary History

Phone: +361 224–6700/651

Email: borhi.laszlo@btk.mta.hu

Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Jelenkortörténet témacsoport
Telefon: 224-6700/4670
E-mail: bottoni.stefano@btk.mta.hu
Bottoni, Stefano
Bottoni, Stefano

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Contemporary History

Phone: +361 224-6700/670

Email: bottoni.stefano@btk.mta.hu

Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Tudománytörténeti kutatócsoport
Telefon: 224-6700/4604
E-mail: burucs.kornelia@btk.mta.hu
Burucs Kornélia
Burucs, Kornélia

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Historiography Research Team

Phone: +361 224-6700/685

Email: burucs.kornelia@btk.mta.hu

Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Újkori témacsoport
Telefon: 224-6700/4660
E-mail: cieger.andras@btk.mta.hu
Cieger András
Cieger, András

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/660

Email: cieger.andras@btk.mta.hu

Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Témacsoport: OTKA:Az Anjou- dinasztia országainak, tartományainak hatalmi elitje (13–15. század). Prozopográfiai adatbázis, összehasonlító társadalom- és kormányzattörténeti vizsgálat
Telefon: 224-6700/4639
E-mail: csako.judit@btk.mta.hu
Csákó Judit
Csákó, Judit

Status: Junior Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: 224-6700/

Email: csako.judit@btk.mta.hu

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata