Mitrovits, Miklós
Mitrovits Miklós

Alapadatok

Mitrovits Miklós
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Jelenkortörténet témacsoport
Telefon: 224-6700/4319
E-mail: mitrovits.miklos@btk.mta.hu

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Contemporary History

Phone: 224-6700/669

E-mail: mitrovits.miklos@btk.mta.hu

Életrajz

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Pécs, 1978. április 2.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2004)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Pilicscsaba), Bölcsészettudományi Kar, lengyel szak abszolutórium (2009)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2009)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Politikatörténeti Intézet (2006–2014)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2014–) tudományos munkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

„Polska 1944/45–1989” Instytutu Historii PAN – Szerkesztőségi Tanács tagja (2014–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

2014 – Lengyel Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej)

Publikációk

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

1. Lengyel, magyar „két jó barát”. A magyar–lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957–1987. Bp., Napvilág Kiadó, 2014.

2. A remény hónapjai… A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika (1980–1981). Bp., Napvilág Kiadó, 2010.

3. Kádár János és a 20. századi magyar történelem. Tanulmányok. Szerk. Földes György, Mitrovits Miklós. Bp., Napvilág Kiadó, 2012.

4. After Twenty Years – Reasons and Consequences of the Transformation in Central and Eastern Europe. Eds. Krisztián Csaplár-Degovics, Miklós Mitrovits, Csaba Zahorán. Berlin, OEZ Verlag, 2010.

5. Rendszerváltás és történelem. Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról. Szerk.: Krausz Tamás, Mitrovits Miklós, Zahorán Csaba. Bp., L'Harmattan Kiadó, 2009.

PUBLIKÁCIÓK

2006

A lengyelországi hadiállapot bevezetésének előestéje, 1981. december. Egy történelmi dokumentum: Viktor Anoskin altábornagy „munkafüzete”. Eszmélet, 18. (2006. tél) 72. 100–110.

Poznani június 1956. A társadalom első felkelése a Lengyel Népköztársaságban (Edmund Makowski: Poznański czerwiec 1956. Pierwszy bunt społeczeństwa w PRL). Világtörténet, 29. (2006) ősz/tél.

2007

A lengyel–szovjet viszony 1945 után a legújabb orosz historiográfiában. In: A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után. Szerk. Csaplár-Degovics Krisztián és Krausz Tamás. Bp., L’Harmattan–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2007. 233–249.

II. János Pál pápa első lengyelországi látogatása. A lengyel pápa a lengyel és a szovjet dokumentumok tükrében (1978–1980). KÚT, VI. (2007) 1–2. 145–163.

2008

A játék hatalma: futball – pénz – politika. Szerk. Krausz Tamás–Mitrovits Miklós. Bp., L’Harmattan–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2008.

2009

„Ott Északon...” Magyarok a lengyel szeptemberről. Szerk. és vál.: Kiss Gy. Csaba, anyaggyűjt. közr.: Mitrovits Miklós. Bp., Széphalom Könyvműhely, 2009.

Szembenézés a múlttal – Lengyelország története (1956–1989). Historiográfiai megközelítések. Múltunk, LIV. (2009) 4. 122–153.

Az önigazgatás bukása – A neoliberális rendszerváltás Lengyelországban. Eszmélet, 21. (2009) 83. 33–53.

От самоуправления до капитализма. Особенности польской смены режима. In: Смена режима глазами венгров (1989–2009). Eszmélet-Раздумья, Специальный выпуск журнала. Ред.: Тамаш Краус–Ева Мария Варга. Будапешт–Москва, 2009.

90–113.

1968 – a lengyel ellenzéki mozgalom fordulópontja. In: 1968: Kelet–Európa és a világ. Szerk. Bartha Eszter és Krausz Tamás, Bp., L`Harmattan–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2009. 87–103.

A hadiállapot és a „Jaruzelski–per”. Egyenlítő, VII. (2009) 12. 32–35.

Egy paktum furcsa évfordulója. Élet és Irodalom, LIII. 36. 2009. szeptember 4. 9.

Gdanskban kezdődött a lengyel rendszerváltás. Múlt-kor történelmi portál, e-folyóirat, 7. (2009) 4.

A lengyel ellenzék gondolati evolúciója: az önigazgatástól a rendszerváltozásig. Élet és Irodalom, LIII. 2. 2009. január 9. 9.

2010

A remény hónapjai… A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika (1980–1981). Bp.,

Napvilág Kiadó, 2010.

Rendszerváltás és történelem. Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról. Szerk. Krausz Tamás–Mitrovits Miklós–Zahorán Csaba. Bp., L’Harmattan Kiadó–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2010.

After Twenty Years. Reasons and Consequences of the Transformation in Central and Eastern Europe. Eds. Krisztian Csaplar-Degovics–Miklós Mitrovits–Csaba Zahoran. Berlin, OEZ Berlin-Verlag, 2010.

From the Idea of Self-Management to Capitalism: The Characteristics of the Polish Transformation Process. Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 18. (2010) 2. 163–184.

Maciej Melon: Lengyelország – a laicizáció kezdete? Egyenlítő, VIII. (2010) 10. 24–27.

Pracowici Węgrzy, leniwi Polacy, czyli Budapeszt patrzy na „S”. Tygodnik Solidarność, Nr. 31. (1138) 30 lipca 2010.

Tájkép a lengyel tragédia után. Egyenlítő, VIII. (2010) 5. 15–21.

2011

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel–magyar viszony szakítópróbái (1956–1968). Múltunk, LVI. (2011) 3. 137–164.

Maciej Melon: Lengyelország útja az etnikailag egységes nemzetállamhoz. (Jan T. Gross: Aranybánya című könyvének margójára). Eszmélet, 23. (2011) 91.

Új pártok megjelenése a visegrádi országok parlamentjeiben: SAS, TOP 09, LMP, Palikot Mozgalma. Egyenlítő, IX. (2011) 11. 15–17.

Merre tovább, Ukrajna? Élet és Irodalom, LV. (2011) 43. 4.

Kollaboráns vagy áldozat? Egy lengyel ügynök története a filmvásznon. Egyenlítő,

IX. (2011). 7–8. 78–80.

Egyszerű emberek. Fekete csütörtök a valóságban és a filmvásznon. Transindex online, http://vilag.transindex.ro/?cikk=14282 (2011. május 3.)

A szolidaritás öröksége. Szuverén online, http://szuveren.hu/tarsadalom/a-szolidaritasoroksege (2011. április 16.)

2012

Kádár János és a 20. századi magyar történelem: Tanulmányok. Szerk. Földes György – Mitrovits Miklós, Földes György. Bp., Napvilág Kiadó, 2012.

Kádár és Dubček 1968-ban. In: Kádár János és a 20. századi magyar történelem. Tanulmányok. Szerk. Földes György és Mitrovits Miklós. Bp., Napvilág Kiadó, 2012. 125–146.

1956, 1968, 1980–81: three uprisings against the state socialist regimes: Similarities and differences – a comparative study. In: Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 14–16. novembra 2011. Zostavil: Peter Jašek. Bratislava, Ústav Pamäti Národa, 2012. 493–505.

A történelem kriminalizálása. Átvilágítások, perek és kárpótlás a cseh, a lengyel és a magyar gyakorlatban (1989–2012). Eszmélet, 24. (2012) 94. 98–119.

Laczovics Erika–Solymosi József: „Zala” 1968: Az MN 8. gépkocsizó lövészhadosztály hadműveleti naplója Csehszlovákia megszállásának időszakából. Hadtörténeti közlemények, 125. (2012) 4. 1182–1185.

Megjegyzések a Kádár-korszak értelmezéséhez és vitás kérdéseihez: (Rainer M. János: Bevezetés a kádárizmusba. Bp., 1956-os Intézet–L’Harmattan Kiadó, 2011.) Múltunk, (2012) 2. 215–224.

Egy hazugság leleplezése. (Józef Mackiewicz: A katyńi tömeggyilkosság. Ez a könyv volt az első. Fordította Pálfalvi Lajos. Attraktor Könyvkiadó, Máriabesnyő, 2011.) Élet és Irodalom, LVI. (2012) 20. 12.

2013

Kérdések és válaszok a Kádár-korról. (Feitl István, Mitrovits Miklós, Ripp Zoltán, Takács Róbert) Bp., Napvilág kiadó, 2013.

Husák a Kádár, československo-maďarské vzťahy v rokoch 1968 – 1989. In: Gustáv Husák: Moc politiky – politik moci. Eds. Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. Bratislava, VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013. 935–953.

Husák és Kádár: A csehszlovák-magyar viszony 1968 után. Világtörténet, 2013. 4. 1–18.

Polski rok 1948 z perspektywy Budapesztu. In: Zwrot polityczny’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym. (Seria: „Polska mniej znana 1944–1989”), Warszawa, 2013. 509–522.

Rozdelenie Československa a maďarská politika (1989–1993). In: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Szerk. Miroslav Londák–Slavomír Michálek a kol. Bratislava, VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013. 290–305.

Csehszlovákia felbomlása és a magyar politika (1989–1993). Múltunk, LVIII. (2013) 1. 148–176.

Emlékezetpolitika és történettudomán. Pódiumbeszélgetés 2013. szeptember 28-án az ELTE BTK dékáni tanácstermében. Századok, 147. (2013) 6. 1600–1605.

Aki nem akart forradalmat. (Esszé Tadeusz Mazowieckiről). Élet és Irodalom, 2013. november 6.

A rendszerváltás útja. Napi gazdaság, 2013. november 11. melléklet.

Wywracanie Stalina. In: Uważam Rze Historia, 2013. október 31.

2014

Lengyel, magyar „két jó barát". A magyar–lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957–1987. Bp., Napvilág Kiadó, 2014.

Postawa władz Związku Radzieckiego wobec kryzysu polskiego Dlaczego Armia Radziecka nie wkroczyła do Polski w latach 1980–81? In: Świat wobec »Solidarności« 1980–1989. Warszawa, IPN, 2014, 85–93.

„Hogy Lengyelország lengyel legyen!” A lengyel IPN mint a történelmi tudatformálás eszköze. In: Az ügyök arcai. Ed. Sándor Horváth. Bp., Libri, 2014. 198–210.

Együtt vagy külön utakon a szocializmushoz? A desztalinizáció első szakasza Kelet-Közép-Európában. Századok, 148. (2014) 1. 91–115.

Putyin bosszúja? Élet és Irodalom, 2014. június 27.

Kádár–Gomułka–Gierek. w Sieci Historii, 2014. június, Nr. 6 (13). 42–45.

Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938–1939. Eds. Dušan Segeš–Maroš Hertel–Valerián Bystrický. Bratislava, Spoločnosť pro Historia, 2012. 576. KOR/RIDOR, 1. (2014) 1. 62–66.

Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938–1939. [Szlovákia és a szlovák kérdés a lengyel és a magyar diplomáciai dokumentumokban 1938–1939-ben]. Eds. Segeš, Dušan–Hertel, Maroš–Bystrický, Valerián. Bratislava, Spoločnosť pro Historia, 2012. 576. KOR/RIDOR, 1. (2014) 1. 71–75.

2015

Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai 1956–1988: II. Válogatott dokumentumok. Szerk.: Földes György. Bp., 2015. 824.

A lengyel kollektivizálási kísérlet sikertelensége: okok és következmények. In: Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Szerk.: Horváth Sándor, Ö. Kovács József. Bp., 2015. 335–347. (Magyar Történelmi Emlékek)

Csehszlovákia: egy „sikeres” kollektivizálás története. In: Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Szerk.: Horváth Sándor, Ö. Kovács József. Bp., 2015. 357–366.
(Magyar Történelmi Emlékek)

Nem áll meg Budapesten a varsói gyors. Figyelő: Gazdaságpolitikai Hetilap, LIX. (2015) 9. 20–21.

Stanowisko rządu węgierskiego wobec wojny niemiecko-polskiej w roku 1939. In: Henryk Sławik – śląski bohater trzech narodów. Szerk.: Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Lech Krzyżanowski. Bielsko-Biala, 2015. 60–74.

Meddig tart Kelet-Európa?: Niederhauser Emil emlékére. Újkor.hu – A velünk élő történelem, 1. (2015)

A Rajk-per lengyel szemmel: Józef Światło jelentései a helyszínről. Betekintő, (2015) 2. 1–15.

Lehetséges volt-e legyőzni a kapitalizmust?: A kelet-közép-európai reformok és a gazdasági növekedés. Eszmélet, (2015) 107. 109–137.

Kutatások

KUTATÁSI TERÜLET

Kelet-Közép-Európa politika- és társadalomtörténete (1945–1991). Politikai és kulturális kapcsolatok a kelet-közép-európai országok között. Összehasonlító történetírás (Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország). Kiemelten a lengyel–magyar kapcsolatok.

KUTATÁSI PROJEKTEK

Politikai kultúrák és válságkezelések a poszt-sztálini korszakban (1953–1968). Kelet-közép-európai összehasonlító vizsgálat – OTKA PD kutatás (2012–2015)

A cél Magyarország, Lengyelország és Csehszlovákia kommunista berendezkedéseiben bekövetkezett változások és állandóságok átfogó összehasonlító kutatása a poszt-sztálini korban. A kutatás ezen országok belső politikai, gazdasági és kulturális viszonyrendszerei változásainak feltárására törekszik. Arra helyezi a hangsúlyt, hogy a poszt-sztálini átmeneti korban felmerülő problémákra és kialakuló válságokra milyen válaszokat adtak az egyes országok vezetői, és ezek a válaszok mennyiben adódtak az eltérő politikai kultúrából, s mennyiben az adott ország realitásaiból. Új értelmezésben vizsgálja a térség államainak egymáshoz való viszonyát is: a politikai kultúrára, a gazdasági és kulturális transzferre helyezi a hangsúlyt. Emellett természetesen vizsgálja az átmeneti kor dinamikáját is. A kutatás kifejezetten a történelemtudomány keretein belül folyik, a politikai kultúra vizsgálata is a történelemtudomány módszereivel, források alapján történik.

A szocialista országok kapcsolata a sztálini időszakhoz képest folyamatos átalakulásban van. A vizsgálat tárgya az is, hogy a kapcsolatokban hogyan jelennek meg szövetségi jegyeket mutató tendenciák, milyen minőségben változik az országok cselekvési tere, ebben milyen szerepe van a desztalinizációnak, mint politikai-ideológiai jelenség-együttesnek, a kis országok egymásra-hatásának, továbbá a kapitalista világ impulzusainak? Léteznek-e valódi szövetségek, ezeknek milyen az erejük és befolyásuk?

A projekt eredményeként a régió történetét komplex módon ismerhetjük meg, így az elkészült művek felhasználhatóak lesznek az oktatásban, hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyarországi történelmi látószög kibővüljön.

Alapkérdés, hogy az egyes országok kommunista vezetőinek politikai kultúrája, a politikai szocializációjukból adódó eltérő mentalitásuk, valamint az egyes társadalmak történelmi hagyományai miben és milyen mértékben befolyásolták a Sztálin utáni korszakban felmerülő problémák, válságok kezelését? A spontán, majd az irányított desztalinizációs folyamat eltérő módon ment végbe a tárgyalt országokban, de gyakran eltérőek voltak azok a problémák is, amelyeket éppen a desztalinizáció időszaka váltott ki, erősített fel, vagy hozott felszínre. Mennyiben voltak ezek a problémák sajátos nemzeti problémák, és mennyiben a rendszer általános problémái? Milyen válaszokat adtak az egyes országok vezetői és társadalmai az új kihívásokra, hogyan kezelték a konfliktusokat? Egyúttal azt is vizsgálni kell, hogy miben változott ezen “szövetséges” államok közötti kapcsolatrendszer, mennyiben tudtak a sztálinizmustól örökölt Moszkva-függéstől szabadulni és egymással valódi multilaterális kapcsolatokat kialakítani?
A kutatás kiinduló tézise, hogy ezen országok Európa azonos alrégiójához tartoztak, majd azonos szövetségi rendszerbe tömörítették őket, mégis számos területen különböztek, s együttműködéseik még Sztálin halála után sem volt problémamentes. Az is kérdés, hogy melyek voltak a változások határai; milyen szerepük volt ebben az egyes társadalmak szerkezeti és kulturális-mentalitásbeli sajátosságainak, illetve azok figyelembe vételének? Az országok kölcsönhatásai hogyan befolyásolták a fejleményeket? Volt-e és ha igen, meddig terjedt a fejlődési-modernizációs potenciál ezekben a rendszerekben; hogyan működtek azok az immanens korlátok, amelyek behatárolták a reformok lehetőségeit?

A projekthez kapcsolódó blog: http://kkeu.blog.otka.hu/

Egyéb

TANULMÁNY- ÉS KUTATÓUTAK

1998–2004      Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Ruszisztikai és modern szovjetológiai program hallgatója.

2003 nyár        Varsói Egyetem: nyári egyetem; Varsó, Lengyelország;

2004–2008      Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Közép-Európa specializáció program hallgatója; Piliscsaba

2005. nyár       Rzeszówi Egyetem: nyári egyetem, Rzeszów, Lengyelország;

2006 tavasz     Varsói Egyetem, Lengyel nyelv és Kultúra Külföldieknek Polonicum, Varsó, Lengyelország;

2009 tavasz     Puskin Intézet: orosz nyelvi képzés, Moszkva, Oroszország;

2011 nyár        Károly Egyetem, Nyelvi és Előkészítő Tanulmányok Intézete: cseh nyelvi képzés, Dobruska, Csehország;

ÖSZTÖNDÍJAK

2003    Magyar Állami Ösztöndíj, 1 hónap Varsóban

2003    MTA-ösztöndíj, 2 hét Moszkvában

2005    MTA-ösztöndíj, 1 hónap Moszkvában

2006    Klebelsberg Kunó Állami Ösztöndíj, 1 hónap Moszkvában

2008    Lengyelország legújabb-kori történelme és kultúrája (XX–XXI. század) – esszé pályázat különdíja

2009    Lengyelország Története Múzeuma Ösztöndíja, 1 hónap Varsóban

2011    Lengyelország Története Múzeuma Ösztöndíja, 1 hónap Varsóban

2011    MTA-ösztöndíj, 3 hét Varsóban

2012    Visegrádi Alap kutatói ösztöndíja, 5 hónap Varsóban

2012    Eszmélet-ösztöndíj, 1 hónap Brüsszelben

2012–2015 OTKA Posztdoktori ösztöndíja (OTKA PD 105866 Politikai kultúrák és válságkezelések a poszt-sztálini korszakban (1953–1968). Kelet-közép-európai összehasonlító vizsgálat.)

2012–2015 Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János posztdoktori kutatói ösztöndíja

NYELVTUDÁS

lengyel (felsőfokú)

angol (középfokú)

cseh és szlovák (középfokú, olvasás)

orosz (középfokú)

MÉDIASZEREPLÉSEK

Lengyel választások. Inforádió, Aréna c. műsor, 2011. október 16. 17.00. Élő adás.

http://indavideo.hu/video/InfoRadio_-_Arena_-_Mitrovits_Miklos_1resz

http://indavideo.hu/video/InfoRadio_-_Arena_-_Mitrovits_Miklos_2resz

Lengyel választások. HírTV, Globál c. magazinműsor, 2011. október 13. csütörtök 18.20, 2011. október 15. szombat 16.30, 2011. október 18. kedd 15.30, 2011. október 19. szerda 9.30.

Lengyel választások – Szakértők: stabilizálódtak az erőviszonyok. MTI, 2011. október 11.

Hasonlóságok, közös gyökerek a lengyel és a magyar történelemben. RTL Klub, XXI. század – a legendák velünk élnek. 2013. november 12.

KGST-piacok és bevásárlóturizmus. HírTV – Retrográd, 2014. április 8., kedd, 22.30. 2014. április 9., szerda, 15.30. 2014. április 10., csütörtök, 9.30. 2014. április 13., vasárnap, 11.05.

Érkeznek az amerikai katonák Kelet-Európába. HírTV, Globál c. magazinműsor, 2014. április 24., csütörtök 22.30, 2014. április 25., péntek 14.30, 2014. április 26., szombat 16.30, 2014. április 29., kedd 15.30.

Visztula-gate. HírTV, Globál c. magazinműsor, 2014. június 26., csütörtök, 22.30, 2014. június 27., péntek, 14.30, 2014. június 28., szombat, 16.30, 2014. július 1., kedd, 15.30.

Lengyelkép – Interjú Mitrovits Miklóssal a lengyel-magyar kapcsolatokról. Magyar Nemzet Hétvégi Magazin, 2014. október 4.

Közelgő eseményeink

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata