Katona Csaba

Katona Csaba

Katona, Csaba
Katona Csaba
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Tudományos információs témacsoport
Telefon: 224-6700/4627
E-mail: katona.csaba@btk.mta.hu

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Research Assistance Team (Website Editorial Section)

Phone: +361 224-6700/627

Email: katona.csaba@btk.mta.hu

Degree: -

Research Field: 19–20th century cultural and social history in Hungary

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Renyi (Szovjetunió), 1971. 11. 30.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1998)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Magyar Országos Levéltár (1998–2011): segédlevéltáros (1998–1999), segédlevéltáros, sajtó- és programreferens (1999–2001), levéltáros, sajtó- és programreferens (2001–2003), levéltáros, titkárságvezető, sajtóreferens, a Levéltári Kollégium titkára (2003), levéltáros, Szervezési Osztály vezetője, sajtóreferens (2003–2004), levéltáros (2004–2005), levéltáros, főigazgatói titkár (2005–2008), levéltáros, főigazgatói titkár, tanácsos (2008–2009), levéltáros, tanácsos (2010–2011)

MTA Történettudományi Intézet (2011) tudományos munkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Kisgrafika Barátok Köre (1992–, inétézőbizottsági tag: 2001–2011)

Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület (1994–)

Magyar Levéltárosok Egyesülete (1998–, választmányi tag: 2008–2011)

Magyar Történelmi Társulat (titkár: 2007–2015, igazgatóválasztmányi tag: 2015–)

Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság (tag: 2010–, elnökségi tag: 2018–)

American Hungarian Educators Association/Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete (2013–)

Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság (2014–)

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport (2014–)

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (alelnök: 2015–2017, tag: 2017–)

Austrian Studies Association (tag: 2018–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Balatonfüred Városért Közalapítvány kulturális nagykövete (2009)

A hévízi Csokonai Vitéz Mihály Társaság Csokonai-díja (2016)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Levéltári Szemle (felelős szerkesztő: 2000–2005, 2009–2010)

Levéltári Közlemények (szerkesztő: 2001, felelős szerkesztő: 2002–2004, 2006–2010)

ArchivNet  (szerkesztő: 2001–2003, 2006, felelős szerkesztő: 2003–2004, 2007–2010)

Kisgrafika (szerkesztőbizottsági tag: 2004)

Turul (felelős szerkesztő: 2010, szerkesztő: 2011–2015)

Múlt-kor (szerkesztőbizottsági tag: 2010–)

Tiszántúli Történész Társaság Közleményei (szerkesztőbizottsági tag: 2010–)

Világtörténet (olvasószerkesztő: 2011–2015, szerkesztő: 2016–)

Lymbus (szerkesztőbizottsági tag: 2012–)

Kor/ridor (szerkesztő: 2014–)

SiópArt (felelős szerkesztő: 2015, 2018–)

Újkor.hu (rovatvezető: 2016, tudományos szerkesztő: 2017–)

MOSZT Könyvek (szerkesztőbizottsági tag: 2018–)

MOSZT Füzetek (szerkesztőbizottsági tag: 2018–)

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

1. Száz levél Deák Ferenctől, 1850–1875. Szerk., vál., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Katona Csaba. Bp., 2004. 182.

Recenzió:
Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 16. (2004) 6. 147–148. (Pajkossy Gábor)

2. „… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1838–1843. A naplót közreadja, a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta és a mutatókat készítette: Katona Csaba. I–IV. kötet.  I. Győr, 2004. 142., II. Győr, 2005. 172., III. Győr, 2006. 198., IV. Győr, 2007. 176.

Recenziók:
Soproni Szemle, 59. (2005) 2. 225–230. (Turbuly Éva)
A Vörös Postakocsi, 2. (2008) 2. 126–129. (Bódi Zsuzsanna) 

3. Deák Ferenc és Balatonfüred. Szerk., vál., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Katona Csaba. Balatonfüred, 2004. 114. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 14.]

4. Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc újratemetésének történetéhez (1873–1906). Szerk., vál., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Halász Hajnal–Katona Csaba–Ólmosi Zoltán. Bp., 2004. 284.

Recenziók:
Levéltári Szemle, 55. (2005) 3. 100–101. (Bana József)
Századok, 140. (2006.) 5. 1324–1328. (Szabó Dániel)

5. „Azért én önnek sem igent, sem nemet nem mondtam.” Válogatás Slachta Etelka és Szekrényessy József leveleiből. Közreadja, jegyzetekkel ellátta, a bevezetőt írta, a személy- és helynévmutatót készítette Katona Csaba. Győr, 2008. 156.

6. Sub clausula, 1920, 1947. Dokumentumok két békeszerződés – Trianon, Párizs – történetéből. Főszerk. és a bevezetőt írta Gecsényi Lajos–Máthé Gábor. Szerk., vál. és jegyz. Baráth Magdolna–Katona Csaba. Bp., 2008. 1138.

Recenziók:
Jogtörténeti Szemle, 11. (2009) 2. 78–80. (Szalma József)
Belvedere Meridionale, 21. (2009) 1–2. 112. (Matura Tamás–Nótári Tamás)

7. Écsy László fürdőigazgató naplói, 1850–1852, 1856. Szerk., a bevezető tanulmányt írta, jegyzetekkel ellátta és a mutatókat készítette Katona Csaba. Balatonfüred, 2008. [2009] 248. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 38.]

8. Hangulatjelentések a fővárosból 1988 októberétől 1989 októberéig. Szerk., vál., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta és a névtárat készítette Katona Csaba–Rácz Attila. Bp., 2010. 320. [Budapest Főváros Levéltára Forráskiadványai XI.]

Recenziók:
Levéltári Közlemények, 81. (2010) (1–2.) 389–394. (Kovács Csaba)
Levéltári Szemle, 60. (2010.) 3. 70–71. (Berki Imre)
Bárka, 19. (2011) 6. 88–91. (Erdész Ádám)

9. Professionatus spielerek. Arcok és történetek Balatonfüred múltjából. Szerk. Katona Csaba–Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, 2014. 240. [A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 71.]

Recenziók, ismertetők:
www.balatonfured.hu, 2014. 11. 27.
moroczaniko.blogspot.hu, 2014. 11. 29.
Tőzsdefórum, 2014. 12. 24.
Magyar Idők, 2016. 02. 10.
Magyar Narancs, 2016. 02. 11.
Now Magazin, 2016. 03. 30.
Levéltári Szemle, 66. (2016) 1. 89–91.
Századok, 150. (2016) 3. 805–807.

10. A magyar beau monde. Esszék és tanulmányok Balatonfüred múltjából. Szerk. Katona Csaba–Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, 2016. 244. [A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 76.] 

Ismertető:
Magyar Idők, 2016. 08. 18.

11. Slovenský kňaz, maďarský historik. Listy a denník Ľudovíta Haana. Eds. Demmel, József–Katona, Csaba. Békéscsaba–Budapest, 2016. [Kor/ridor Knihy, 9.] 150.

Recenzió:
Barátság, 24. (2017) 2. 35–36.

12. „aki tót pap létére is magyar író”. Haan Lajos levelei és visszaemlékezései. Szerk. Demmel József–Katona Csaba. Békéscsaba–Bp., 2017. [Kor/ridor Könyvek, 10.] 420.

Recenzió:

Bárka, 26. (2018) 4. 67–69.

 

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1995

A törökök és a bor. Borászati Füzetek, 7. (1995) 3. 31–32. [Társszerző: Szatucsek Zoltán]

1997

„...szép magyar hazánknak tündérvidéke...” Emlékek, dokumentumok Füred múltjából 1796–1913. Szerk., a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta Katona Csaba–Németh Ákosné. Balatonfüred, 1997. 126.

Kósa László: Fürdőélet a Monarchiában. Bp., 1999. 171. p., 224. j.,
236. p., 308. j.
Lichtneckert András: Balatonfüred és Balatonarács története. Veszprém, 1999. [A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai, 14.] 64. p., 21. j.
Koloh Gábor Lajos: "Szóval, jó parti leszek!" Erdész Ádám (szerk.): Egy gyulai polgárcsalád világa. Tanulmányok a Ladics família történetéből. (Gyulai Füzetek 18.) Békés Megyei Levéltár, Gyula, 2011. 144 oldal [ismertető].  Aetas, 27. (2012) 3. 168. p., 4. j.
Némethné Rácz Lídia: Balatonfüred nevezetes épületei. Balatonfüred 2008 [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 40.] 27. p., 7. j.,
104. p., 30. j.
Balatonfüredi panaszkönyv, 18361840. S. a. r. és bev. Hudi József. Balatonfüred, 2015. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 74.] 18. p. 40. j.

Szőllősy Nina emlékezete Balatonfüreden. In: Fejezetek Balatonfüred történetéből, 1996. Balatonfüred, 1997. 17–22.

Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836). Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.,
323. p., 1099. j.
Hudi József: A veszprémi színjátszás kezdetei (1723–1879). Veszprém, 2009. 59. p. 243. j.
Hudi József: A veszprémi színjátszás 1848/49-ben. Veszprémi Szemle, 15. (2013) 1. 5. p., 26. j.

1998

A sör- és borivásról. Borászati Füzetek, 10. (1998) 1. 18.

A magyarországi szlovákok elfelejtett védelmezője. Budapeštiansky Slovák/Budapesti Szlovák, 3. (1998) 4–5. 18.

1999

Egy pillantás Budapest 1882. évi bortermelésére. Borászati Füzetek, 11. (1999) 1. 14–15.

Budapest teljes utcanévlexikona. Összeáll. Mészáros György. Levéltári Közlemé­nyek, 70. (1999) 1–2. 242–246. [Recenzió]

A debreceni ex libris a 20. században. Debreceni Szemle, 7. (1999) 2. 208–217.

Egy nemesi előnév megerősítésének története. Jászkunság, 45. (1999) 3. 157–164.

Tordai Rita: A középkori magyarország jász társadalmáról. In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei, 3. Szerk.biz. Bene János–Krankovics Ilona–Mónus Imre–Pozsonyi József–Szabadi István. Debrecen, 2008. 182. p. 21. j.

Katona Csaba–Krier Rudolf: Dr. Katona Gábor gyűjteménye Szegeden. Kisgrafika, 38. (1999) 3. 4–5.

Vasné Tóth Kornélia: Híres gyűjtök könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Kisgrafika, 55. (2016) 3. 8.

Kaba nevének eredete. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXVI. Szerk. Radics Kálmán. Debrecen, 1999. 5–14.

A magyar polgári repülés kezdetei. Légiközlekedés, 27. (1999) 9. 14.

2000

A magyar levéltártörténet kronológiája 1000–2000. Szerk. Dóka Klára–Müller Veronika–Réfi Oszkó Magdolna. Szerzők: Bikki István–Dóka Klára–Érszegi Géza–Katona Csaba–Kisasszondy Éva–Müller Veronika–Oborni Teréz–Petrikné Vámos Ida–Réfi Oszkó Magdolna–Rosdy Pál–G. Vass István. Bp., 2000. 382.

Zvara Edina: Ismert könyvgyűjtők tulajdonosi bejegyzései az Esterházy-könyvtárban. Magyar Könyvszemle, 127. (2001) 1. 56. p., 41. j.

A Magyar Országos Levéltár. Ismertető. Összeáll. Katona Csaba. Bp., 2000. 46.

Fürdővendégek Balatonfüreden, különös tekintettel Szabolcs megyére és Nyíregyházára. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, XIV. Szerk. Ga­lam­bos Sándor–Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000. 133–156.

Bajzik Zsolt: Fürdővendégek Tarcsán a 19. század második felében. In: Elődások Vas megye történetéről IV. Szerk. Mayer László–Tilcsik György. Szombathely, 2004. [Archivum Comitatus Castriferrei, 1.] 238. p., 20. j.  

Dr. Katona Gábor emlékiratai. Részletek. In: Emlékképek I. Fejezetek Jászárokszállás történelméből. Szerk. Tóth Pál Péter. Jászárokszállás, 2000. 121–136.

Boráros József a pesti várospolitikában. Honismeret, 28. (2000) 1. 52–55.

Papp Eszter: A Hincz-család. Art Limes, 5. (2007) 2. 15. p., 9. j.
Pálmány Béla: Nemesedő városi követek a francia és napóleoni háborúk magyar országgyűlésein, 1790–1812. In: Homályzónák. Felvilágosodás és liberalizmus. Tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára/Zones d’ombre. Lumieres et liberalisme. Mélanges offerts à Charles Kecskemeti pour son 80e anniversaire. Főszerk. Borsi-Kálmán Béla. Bp., 2013. 59. p. 15. j.

Adalékok Nagykálló lakosságának kontinuitásához a XVIII. században. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 35. (2000) 2. 146–154.

A bencés rend mint fürdőtulajdonos az 1860–70-es években (Balatonfüred fejlesztésének fő kérdései). Egyháztörténeti Szemle, 1. (2000) 2. 53–74.

Tilesch Nándor: A Csete család. A hatágú családfa története. Füredi História, 10. (2010) 4. 26. p., 3. j.

Kaposi Zoltán: Fürdők és fürdőélet Magyarországon a dualizmus korában. In: A Fürdőélet és egészségturizus a Dunántúlon az ókortól napjainkig című konferencia tanulmánykötete. Szerk. Horváth Szilvia–Tóth Mária. Kaposvár, 2015. 72. p., 33. j.

Rachel Harriette Busk – Egy angol hölgy útleírása Magyarországról. Fons, 7. (2000) 2. 289–304.

Egy tudós a Tiszántúlról. Beszélgetés Balogh Istvánnal. Levéltári Szemle, 50. (2000) 3. 54–56.

Vas vármegyei fürdővendégek Balatonfüreden. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 27. (2000) 4. 50–66.

Hudi József: Adatok a balatonfüredi fürdőtelep vendégforgalmához (1712–1838). Comitatus, 16. (2006) 7–8. 77. p. 
Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836). Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.

Egy történész–levéltáros. Beszélgetés Varga Jánossal. Levéltári Szemle, 50. (2000) 4. 52–54.

2001

The National Archives of Hungary – Das Ungarische Staatsarchiv. Bp., 2001. Szerk. Katona Csaba. 36.

Recenzió:
Genealogicko-Heraldický Hlas, 23. (2003) 2. 57. (Marcela Domenová)

A szórakozás legális és illegális formái Balatonfüreden: éji zene, mulatság, szerencsejáték, prostitúció. In: Hedonizmus. Szerk. Bana József. Győr, 2001. 29–38. [Győri Tanulmányok, 25.]

Petneki Áron: Arszlánnő a promenádon. Ladislao Seurinensi sexagenario. In: "Nem sűlyed az emberiség..." Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Főszerk. Jankovics József. Fel. szerk. Császtvay Tünde. Szerk. Csörsz Rumen István–Szabó G. Zoltán. Bp., 2007.  1107. p., 22. j.  

Jókai Mór a Svábhegyen. In: Hegytörténet. Szerk. Noéh Ferenc. Bp., 2001. 96–102.

A második fél évszázad elé. Levéltári Szemle, 51. (2001) 1. 3. [Társszerző: Böőr László]

Fasiszták és homoszexuálisok az FTC elnökségében? – 1961. ArchivNet, 1. (2001) 1.

Fél évszázad Sopronban. Beszélgetés Tirnitz Józseffel. Levéltári Szemle, 51. (2001) 1. 66–68.

Dominkovits Péter: Két törvényhatósági levéltáros a XX. század első feléből. Házi Jenő és Sümeghy Dezső. In: Magyar levéltáros életpályák a XIX–XX. században. Szerk. Sipos András. Bp., Bp., 2004. [Budapest Főváros Levéltára közleményei] 123. p., 2. j.  

Füred és vendégei. Egy fürdőhely „társadalma” a múlt században. Füredi História, 1. (2001) 1–2. 14–22.

Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836). Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.

A balatonfüredi nyár – anno 1861. Pannon Tükör, 6. (2001) 2. 12–23.

Molnár András: Kossuth Lajos és Zala megye kapcsolata, 1836–1848. Pannon Tükör, 7. (2002) 2. 28. p.
Lukács Anikó: Nemzeti divat Pesten a 19. században. Budapest, 2017. [Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából, 6.] 202. p., 646. j.

A fertőbozi fürdő története. Soproni Szemle, 55. (2001) 3. 249–261.

Csekő Ernő: A fürdőélet intézményesülése Szekszárdon a II. világháborúig. In: A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve, 26. Szerk. Gaál Attila. Szekszárd, 2004. 351. p., 4. j.,
366. p., 93. j.
Békési Sándor: Fenséges pocsolya: a Fertő. Egy táj kultúr- és szemlélettörténetéről. Soproni Szemle, 62. (2009) 2. 191. p. 24. j.

Macar Millî Arşivi Türk–Macar ilişkilerinin geliştirilmesinden yana – A Magyar Országos Levéltár a török–magyar kapcsolatok bővítéséért. Török Füzetek, 9. (2001) 3. 10–14.

„A mostani hidat a magyar népi demokrácia építette újjá és nem egy gróf.” ArchivNet, 1. (2001) 3.

Göllner, Ralf Thomas: Zur Geschichte der Széchenyi Kettenbrücke in Budapest. In: UngarnJahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie, 31. Hrsg. K. Lengyel, Zsolt. Regensburg, 2014.. 234. p., 94. j.

Nürnberg – Dürer városa. Kisgrafika, 40. (2001) 4. 2.

Vasné Tóth Kornélia: A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban. Bp., 2015. [Nemzeti Téka]. 14. p., 17. j.

2002

Az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc – orosz levéltári források tükrében. – Венгерская революция и освободительная борьба 1848–49 гг. в российских документах (ki­állítási katalógus – каталог к выставке). Főszerk./Глав. ред. Katona Csaba/Чаба Катона. Bp.–Moszkva/Будапешт–Москва, 2002. 132.

Füred és vendégei. Egy fürdőhely és társadalma az 1840–60-as években. Korall, 3. (2002) 7–8. 56–77.

Halász, Imre: Die Entwicklungsrichtungen des Tourismus im Südpannonischen Raum bis zum Zweiten Weltkrieg. In: Reisekultur im pannonischen Raum von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum zweiten Weltkrieg : Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 2004 in Nagyatád, 29. Juni bis 2. Juli 2004. Red. Gyenesei, István. Kaposvár, 2005. [Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf, 34.] 83. p., 13. j.
Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836).  Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.
Lichtneckert András: Egy működő üzem: a balatonfüredi gyógyfürdő bencés kézben, 1836–1855. In: Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon. Bp., 2012. 83. p., 57. j.
Pusztai Bertalan: Isten nem kellemes alkotása vagy a művelt emberiség nemes hajtása? Turisták a Vasárnapi Újság hasábjain (és'bérczein'). In: Médiumok, történetek, használatok. Ünnepi kötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. Szerk. Pusztai Bertalan. Szeged, 2012. 379. p.
Kiss Zsuzsanna: Hagyományos és modern kulturális határok. Zala megye nyilvános élete az 1860-as években. Acta Sociologica, 5. (2012) 1. 34. p.
Vér Eszter Virág: „… egy áldott emlékezetű királyné …” Adalékok Jókai Mór mitikus Erzsébet-képének alakulásához. Aetas, 30. (2015) 1. 61. p. 13. j.
Varga István: A fonyódi gróf Zichy Béla-telep. Villasor a Balaton felett. Fonyód, 2015. 483. p., 841. j.
Balatonfüredi panaszkönyv, 18361840. S. a. r. és bev. Hudi József. Balatonfüred, 2015 [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 74.] 18. p. 40. j.

Jászok vagy nem jászok? – Egy nyitrai nemes „leszármazottai” és a jász öntudat a 19–20. század fordulóján. Fons, 9. (2002) 1–3. [Tanulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére] 383–398.

Langó Péter: Kun László kun törvényei. Megjegyzések a kunok jogállásáról a középkori magyar források tükrében. In: Jászok és kunok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Szerk. Bathó Edit–Ujváry Zoltán. Jászberény, 2006. [Jászsági Könyvtár, 8.] 72. p., 97. j.
Tordai Rita: A középkori magyarország jász társadalmáról. In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei, 3. Szerk.biz. Bene János–Krankovics Ilona–Mónus Imre–Pozsonyi József–Szabadi István. Debrecen, 2008. 182. p., 21. j.,
182. p., 25. j.
Csikós Gábor: Bevezető Nagy György naplójához. In: Nemes Nagy György jászsági naplója, 1759–1769 (1820). Szerk. Csikós Gábor. Szolnok, 2017. [A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Közleményei, 15.] 25.p., 54. j.

„Pápáról igen szép útja van Balatonfürednek” Adatok a reform- és dualizmus-kori pápai polgárság mentalitásához. Pápa, 2002. 333–374. [Lapok Pápa történetéről, 4–5. Panniculus ser. C. no. 149–150.]

Hudi József: Adatok a balatonfüredi fürdőtelep vendégforgalmához (1712–1838). Comitatus, 16. (2006) 7–8. 77. p. 

Napló és írója. Egy lány balatoni „szerelmei” 1841-ben. In: Női sorsok a történelemben. Fel. szerk. Mózer Ibolya. Szombathely, 2002. 201–230. [Partes Populorum Minores Alienigenae, 7.]

A híd és a „Hídverő”. Kísérlet a pákányi híd újjáépítésére 1946-ban. In: Közel-múlt. Húsz történet a 20. századból. Szerk. Majtényi György–Ring Orsolya. Bp., 2002. 216–221.

A Magyar Országos Levéltár PR-tevékenysége. In: Az MLE 2001. évi esztergomi vándorgyűlése. Szerk. Bana József–Breinich Gábor–Káli Csaba. Esztergom, 2002. 223–238.

A nemzet bárója – aki már életében legenda lett. In: Homo ludens, I. Szerk. Bana József. Győr, 2002. 35–46.  [Győri Tanulmányok, 26.]

Kóhn Dávid: A nemzet bárója. In: Visszaemlékezés Bizay Györgyre. Válogatás Kóhn Dávid írásaiból. Cikkek, krónikák, legendák. Összeáll. Erdész Ádám. Gyula, 2004. 231. p., 1. j.
Némethné Rácz Lídia: Bizay Mihály, a "kedély mágnása", "a füredi élet ébrékeny villáma." Füredi História, 8. (2008) 3. 4. p., 1. j.

„Menj, menj leány, vegyűlj a mulatságok zajába…” Slachta Etelka balatonfüredi naplója. 1. rész. Soproni Szemle, 56. (2002) 2. 126–145.

Nemes Székely János csöglei közbirtokos naplója, 1808–1866. S. a. r. és szerk. Hudi József. Pápa, 2004 [A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai. Forrásközlések, 7.] 20. p., 68. j.
Dominkovits Péter: Két törvényhatósági levéltáros a XX. század első feléből. Házi Jenő és Sümeghy Dezső. In: Magyar levéltáros életpályák a XIX–XX. században. Szerk. Sipos András. Bp., 2004. [Budapest Főváros Levéltára közleményei] 127. p., 19. j.
Csekő Ernő: A fürdőélet intézményesülése Szekszárdon a II. világháborúig. In: A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve, 26. Szerk. Gaál Attila. Szekszárd, 2004. 351. p., 5. j.
Petneki Áron: Arszlánnő a promenádon. Ladislao Seurinensi sexagenario. In: "Nem sűlyed az emberiség..." Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Főszerk. Jankovics József. Fel. szerk. Császtvay Tünde. Szerk. Csörsz Rumen István–Szabó G. Zoltán. Bp., 2007.  1105. p., 12. j. 
Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836). Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.,
265. p., 962. j.
Kövér György: Én-azonosság az ego-dokumentumokban. Soproni Szemle, 65. (2011) 3. 229. p. 38. j.

„Menj, menj leány, vegyűlj a mulatságok zajába …” Slachta Etelka balatonfüredi naplója. 2. rész. Soproni Szemle, 56. (2002) 3. 256–276.

Nemes Székely János csöglei közbirtokos naplója, 1808–1866. S. a. r. és szerk. Hudi József. Pápa, 2004 [A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai. Forrásközlések, 7.] 20. p., 68. j.
Dominkovits Péter: Két törvényhatósági levéltáros a XX. század első feléből. Házi Jenő és Sümeghy Dezső. In: Magyar levéltáros életpályák a XIX–XX. században. Szerk. Sipos András. Bp., Bp., 2004. [Budapest Főváros Levéltára közleményei] 127. p., 19. j.
Csekő Ernő: A fürdőélet intézményesülése Szekszárdon a II. világháborúig. In: A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve, 26. Szerk. Gaál Attila. Szekszárd, 2004. 351. p., 5. j.
Petneki Áron: Arszlánnő a promenádon. Ladislao Seurinensi sexagenario. In: "Nem sűlyed az emberiség..." Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Főszerk. Jankovics József. Fel. szerk. Császtvay Tünde. Szerk. Csörsz Rumen István–Szabó G. Zoltán. Bp., 2007.  1105. p., 12. j.
Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836). Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.,
265. p., 962. j.
Kövér György: Én-azonosság az ego-dokumentumokban. Soproni Szemle, 65. (2011) 3. 229. p. 38. j.

Menj, menj leány, vegyűlj a mulatságok zajába …” Slachta Etelka balatonfüredi naplója. 3. rész. Soproni Szemle, 56. (2002) 4. 333–346.

Dominkovits Péter: Két törvényhatósági levéltáros a XX. század első feléből. Házi Jenő és Sümeghy Dezső. In: Magyar levéltáros életpályák a XIX–XX. században. Szerk. Sipos András. Bp., 2004. [Budapest Főváros Levéltára közleményei] 127. p., 19. j.  
Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836). Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.,
265. p., 962. j.
Kövér György: Én-azonosság az ego-dokumentumokban. Soproni Szemle, 65. (2011) 3. 229. p. 38. j.

Források a Lánchíd újjáépítésének történetéhez (1947–1949) Levéltári Közlemények, 73. (2002) 1–2. 243–264.

Szovjetek Taszáron. Vizsgálat a taszári repülőtér ügyében 1946-ban. ArchivNet, 2. (2002) 1.

Az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc orosz levéltári források tükrében. Levéltári Szemle, 52. (2002) 2. 92–93.

Varga Éva Mária: Hungarica-kutatás az oroszországi levéltárakban. Levéltári Szemle, 53. (2003) 4. 18. p., 47. j.

Füred vonzásában (Intézmények és vendégek Balatonfüreden 1834–1865 között) Új Balaton, 1. (2002) 2. 56–61.

Ebenhöch Ferenc kanonok személyes iratai – egy pillantás a Győri Egyházmegyei Levéltár iratanyagára. Egyháztörténeti Szemle, 3. (2002) 2. 143–154.

A pápoci prépostság iratai/Schriften der pápocer Propstei. Szerk./Hrsg. Vajk Ádám. Győr/Raab, 2003. [A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Segédletek, 2./Publikationen des Archivs der Diözese von Raab. Verzeischnungen, 2.] 6. p., 5. j.
Nemes Gábor: Verancsics Antal győri irathagyatéka. In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerk. Nemes Gábor–Vajk Ádám. Győr, 2011. [A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 13.] 328. p., 27. j.
A győri káptalani magánlevéltár törzsanyagának regesztái (1527–1600). Szerk./Hrsg. Vajk Ádám. Győr/Raab, 2011. [A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Segédletek, 5./Publikationen des Archivs der Diözese von Raab. Verzeischnungen, 5.] 5. p., 1. j.
Csesznegi Viktória: A Zombori Karmelita Rendház régi könyvei. In: Egyházi, családi és asszonykönyvtárak (Könyvtártörténeti szakdolgozatok). Szerk. Muzs Krisztina. Szeged, 2014. [Művelődéstörténeti Könyvtár. Könyv- és könyvtártörténelem] 188. p., 353. j.
Stohl Róbert: A könyvtár állománya. In: A Zombori Kármelita Rendház könyvtárának régi állománya. Katalógus/Altbücherbestand der Dibliothek des Karmelitenklosters in Sombor/Katalog. Összeáll. Csesznegi, Viktória–Stohl, Róbert. Szerk. Monok István. Bp.–Eger, 2015. [A Kárpát-medence Magyar Könyvtárainak Régi Könyvei, 8./Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken 8.] XIII. p., 27. j.

Tűzvészek Balatonfüreden a 19. század első felében. Füredi História, 2. (2002) 3. 9–12.

Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836). Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.,
69. p., 235. j.

A párkányi híd 2002. ArchivNet, 2. (2002) 3.

1848–1849 orosz szemmel. Krónikás, 3. (2002) 3. 40–41.

Varga Éva Mária: Hungarica-kutatás az oroszországi levéltárakban. Levéltári Szemle, 53. (2003) 4. 18. p., 47. j.

Csak terv maradt az elmés vállalkozás – Az Erzsébet-kilátó történetéből. Hegyvidék, 32. (2002) 5. [Társszerző: Szatucsek Tibor]

Adatok Balatonfüred 1860-as évekbeli fejlődéséhez. Századok, 136. (2002) 6. 1423–1454.

Halász, Imre: Die Entwicklungsrichtungen des Tourismus im Südpannonischen Raum bis zum Zweiten Weltkrieg. In: Reisekultur im pannonischen Raum von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum zweiten Weltkrieg : Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 2004 in Nagyatád, 29. Juni bis 2. Juli 2004. Red. Gyenesei, István. Kaposvár, 2005. [Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf, 34.] 83. p. 13. j.
Lichtneckert András: A balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő története az alapítástól az államosításig, 1702–1949. Balatonfüred, 2013. 241. p., 700. j.,
247. p., 714. j.

Krina, frankó, mikulás – egy határátlépés története budapesti szlengben. ArchivNet, 2. (2002) 6.

Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros. Bp., 2004. (Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok, 34.) 172. p. 617. j.,
182. p. 657. j. 
Horváth, Sándor: "Rowdays", "Schnösel" und "Gangs". Subkulturen ungarischer Jugendlicher in den 1960er Jahren. Zeitgeschichte-online, 2006. 4. 1. p. 4. j.
Horváth Sándor: Kádár gyermekei. Ifjúsági lázadás a hatvanas években. Bp., 2009. 59. p. 201. j.
Horváth, Sándor: Stalinism Reloaded: Everyday Life in Stalin-City, Hungary. Bloomington, 2017. 230–231. p., 1. j.,
232. p., 45. j.

A balatonfüredi színház létrejöttének Bács megyei vonatkozásai. Bácsország, 7. (2002) 10–12. 40–42.

Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836). Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.,
33. p., 105. j.

2003

Szabolcs vármegyéből származó debreceni polgárok 1733–1867 között. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XVI. Szerk. Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2003. 139–156.

„Én már itt tanítómtól eleget szenvedtem.” – Egy diák hétköznapjai Nyitrán az 1860-as években. In: Két évszázad gyermekei. A tizenkilencedik–huszadik század gyermekkorának története. Szerk. Pukánszky Béla. Bp., 2003. 147–160.

Hegedűs Judit: A gyermekkor-történet a hazai neveléstörténeti kutatásokban. Iskolakultúra, 14. (2004) 3. 87. p. 

Jászárokszállás elöljáróságának vázlatos története a kezdetektől 1745-ig. In: Emlékképek II. Fejezetek Jászárokszállás történelméből. Szerk. Tóth Pál Péter. Bp., 2003. 47–57.

Tordai Rita: A középkori magyarország jász társadalmáról. In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei, 3. Szerk.biz. Bene János–Krankovics Ilona–Mónus Imre–Pozsonyi József–Szabadi István. Debrecen, 2008. 181. p. 14. j.
Csikós Gábor: Bevezető Nagy György naplójához. In: Nemes Nagy György jászsági naplója, 1759–1769 (1820). Szerk. Csikós Gábor. Szolnok, 2017. [A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Közleményei, 15.] 20.p., 24. j.

Deák Ferenc és Füred. In: Emléklapok Deák Ferenc születésének 200. évfordulójára. Szerk. Elek Miklós. Balatonfüred, 2003. 3–9.

Molnár András: A fiatal Deák Ferenc. A felkészülés és a zalai pályakezdés évei, 1803–1833. Levéltári Közlemények, 74. (2003) 1–2. 325–328. [Recenzió]

Thesaurus Solemnis. Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Levéltári Szemle, 53. (2003). 1. 36–39. [Recenzió]

„Föltétlen búzakalász legyen a címeren” – A Lánchíd címereinek cseréje, 1949. ArchivNet, 3. (2003) 1.

Beszámoló a Levéltári Szemle elmúlt három évéről. Levéltári Szemle, 53. (2003) 1. 74–76. [Társszerző: Böőr László]

Két dokumentum a 18. század végéről. Füredi História, 3. (2003) 1. 2–3.

Deák Ferenc és Balatonfüred. Füredi História, 3. (2003) 2. 2–6.

Hunkár Antal visszaemlékezései és iratai. S. a. r. és szerk. Hudi József. Pápa, 2004 [A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai. Forrásközlések, 6.] 15. p., 56. j.,
15. p. 57. j. 
Hudi József: A Füredi Nemzeti Játékszín és Veszprém megye. Comitatus, 14. (2006) 7–8. 72. p., 2. j. 
Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836). Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.,
20. p., 63 j.

„Minden egyes fürdést csoportosan lehet csak eszközölni.” Hogyan fürödtek a kanizsai határőrök 1955-ben? ArvhivNet, 3. (2003) 2.

A Jéhn-család két nemzedéke. Soproni Szemle, 57. (2003) 3. 234–246.

D. Szakács Anita: Kerekedők, iparosok, értelmiségiek (Képek Sopron város társadalmáról a 19. század második feléből). Soproni Szemle, 58. (2004) 2. 126. p., 21. j.

Magos Gergely: "Végre is arra a pályára léptem, amelyre sohasem éreztem hajlandóságot": gyógyszerészképzés a személyes dokumentumok tükrében. In:

Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2015. évi, sárospataki konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Sasfi Csaba–Ugrai János. Bp., 2017. [Rendi társadalom – polgári társadalom, 29.] 277. p., 2. j.

Kiegészítés Zákonyi Ferenc írásához. Füredi História, 3. (2003) 3. 10.

Egy szeghalmi földbirtokos Balatonfüreden. Füredi História, 3. (2003) 3. 17–19.

Némethné Rácz Lídia: Balatonfüred nevezetes épületei. Balatonfüred 2008 [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 40.] 88. p. 15. j.

Osztály[-ismétlés elleni]harc a szovjet pedagógiában, 1952. ArchivNet, 3. (2003) 3.

Deák Ferenc Balatonfüreden. (Egy sétány elnevezésének anatómiája.) Pannon Tükör, 8. (2003) 4. 61–73.

„... a még várható kolorádóbogár...” Az ÁVH elszánt harca kolorádóbogarak ellen. ArchivNet, 3. (2003) 4.

Aranyi Tamás: A demokrácia szekerén. Bolsevista szakpolitikák rekonstrukciója az MKP KV OPO instruktori hangulatjelentések /1947–48/ és az MDP KV PTO feljegyzések /1950–55/ alapján. Kossuthfalva, 2017. 142. p., 34. j.

Akiket a fürdőn ért a forradalom. A balatonfüredi fürdő 1848–49-ben. Századok, 137. (2003) 5. 1231–1252.

Gleszer Norbert: Rebbék, gyógyfürdők,tóraifjak és kóser penziók. In: Magyar Zsidó Szemle, 4. (2007). 161. p., 13. j.
Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836). Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.,
85. p., 308. j.,
85. p., 309. j.
Hudi József: A balatonfüredi fürdőorvos jelentése 1832-ből. in: Zalai történeti tanulmányok, 2009. Szerk. Paksy Zoltán. Zalaegerszeg, 2009. [Zalai Gyűjtemény, 67.] 126. p., 33. j.
Gleszer Norbert: A magyarországi zsidó képeslapok héber textusai és társadalmi kontextusa a 19. század végén, 20. század elején. Hacofe, 1. (2010) 1. XIV. j.
Glässer Norbert–Zima András: A község és polgárai Óbecse és polgárosuló társadalmának öröksége. In: Becse a polgárosodás útján/Бечеј на путу ка грађанском друштву. Főszerk./Главни уред. Glässer Norbert. Szerk./Уред. Barna Gábor–Simon András–Zima András–Varnyú Ilona. Óbecse/Бечеј, 2013. 275. p., 165. j.

„Mindent a hazáért”. Deák Ferenc emlékkiállítás, 1803–2003. Századok, 137. (2003) 5. 1271–1272.

Cseh- és morvaországi fürdővendégek Balatonfüreden. Prágai Tükör, 11. (2003) 5. 36–40.

A tízéves Sztálinváros – szóban, képben. ArchivNet, 3 (2003) 5.

1945 utáni források az interneten – az ArchivNet. Korall, 4. (2003) 11–12. 270–272.

2004

Deák Ferenc és Balatonfüred. Szerk., vál., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Katona Csaba. Balatonfüred, 2004. 114. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 14.]

Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836). Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.
Némethné Rácz Lídia: Balatonfüred nevezetes épületei. Balatonfüred 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 40.] 112. p. 10. j.
Balatonfüredi panaszkönyv, 18361840. S. a. r. és bev. Hudi József. Balatonfüred, 2015. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 74.] 18. p. 40. j.,
18. p. 44. j.

Száz levél Deák Ferenctől, 1850–1875. Szerk., a bevezetőt és lábjegyzeteket írta Katona Csaba. Bp., 2004. 182.

Deák Ágnes: "Ő csak Deák és nem Deákpárti". Deák és pártja 1869 után. In: Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége, 1833–1874. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, 2004. [Zalai Gyűjtemény, 59.] 296. p., 146. j.
Deák Ágnes: Deák, a magyarok mózese. Deák Ferenc és a kortárs utókor, 1876. Holmi, 15. (2004) 8. 944. p. 2. j.
Fazekas Csaba: Deák Ferenc az 1841. évi egyházpolitikai vitában. In: Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon. Szerk. Balogh Elemér–Sarnyai Csaba Máté. Szeged, 2005 [Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 1.) 87. p., 17. j.
Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. Bp., 2007. 561. p.
Fazekas Csaba: Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban. Bp., 2008 [Kisebbségkutatás Könyvek] 13. p. 17. j.
Hermann Róbert: Eötvös József öt levele 1849-ből és 1864-ből. Századok, 142. (2008) 1. 212–213. p. 40. j.,
216 p. 64 j.
Molnár András: Főadószedőből alkotmányos alispán: Koppány Ferenc (1792–1866). In: Egerszegi történeti tanulmányok, 2010.  Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, 2010. [Egerszegi Füzetek, 11.] 115. p., 116. j.,
119. p., 125. j.,
119. p., 126. j.
Hermann Róbert: Szabó Samu honvédszázados emlékirata a 47. honvédzászlóalj történetéről. In: Egerszegi történeti tanulmányok, 2010.  Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, 2010. [Egerszegi Füzetek, 11.] 138. p., 31. j.
Hernády Zsolt: „Akkor megtudom azon nagy titkot, melyet levélben közölni nem lehet". Deák Ferenc levelei a Batthyány családnak (1845-1865). Századok, 144. (2020) 3. 620. p. 20. j.
Magyar Erzsébet: Pest-budai séták. Egyéni térhasználat Budapest parkjaiban a 19. század második felében. In: "Taníts minket úgy számlálni napjainkat ..." Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére. Szerk.: Bertényi Iván–Géra Eleonóra–Richly Gábor. Bp., 2012. 301. p. 21. j.
Cieger András: A levélíró politikus. A levelezés szerepe a magyar politikai életben a 19. század második felében. Történelmi Szemle, 56. (2014) 1. 115. p., 28. j.
Pajkossy Gábor: Deák és Inkey Szidónia. In: "Jólesik köztetek lenni...". Női sorsok, szerepek Deák Ferenc környzetében. Szerk. Kiss Gábor. Zalaegerszeg, 2015. 64. p., 17. j.;
74. p., 44. j.;
88. p., 75. j.

Előadások a Rákóczi-szabadságharc történetéből. Szerk. Katona Csaba. Bp., 2004. 132.

„… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1838–1840. A naplót közreadja, a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta Katona Csaba. Győr, 2004. 142.

Nemes Székely János csöglei közbirtokos naplója, 1808–1866. S. a. r. és szerk. Hudi József. Pápa, 2004 [A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai. Forrásközlések, 7.] 20. p., 68. j.
Gyáni Gábor: Női identitás egy reformkori napló tükrében. In: Évek és színek. Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születésnapja alkalmából. Szerk. Steinert Ágota. Bp., 2005. 33. p. 6. j.,
34. p. 7. j.,
35. p. 8. j.
Gyáni, Gábor: The birth of the female identity. A diary from the mid-19th century. In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Proceedings of the 4th Pardubice Biennale. Eds. Čadková, Kateřina–Lenderová, Milena–Stráníková, Jana. Pardubice, 2006. 583–590. 584. p., 4. j.,
586. p., 5. j.,
588. p., 10. j.,
588. p., 11. j.,
588. p. 12. j.,
Lukács Anikó: Átöltözések. A 19. századi magyar nemzeti divat emlékiratok és naplók tükrében. Aetas, 23. (2008) 3. 50 p., 18. j.
Losonczy Tóth Árpád: Egy boldog menyasszony levelei. Meszlényi Terézia és Tanárky Auguszta levelezése. Győr, 2008. [Győri Tanulmányok Füzetek, 13.) 102. p., 449. j. 
Gyáni, Gábor: Gender, Nationalism and Individualization. In: Gender, Nation, Narration. Critical Readings of Cultural Phenomena. Ed. Lähdesmäki, Tuuli. Jyväskyleä, 2010. (Jyväskylä Studies in Humanities, 134.) 15. p. 23. j.
Hárs József: Szemelvények Johann Karl Schuster feljegyzéseiből, 1827?–1867. Sopron, 2010. 150. p.
Kalla Zsuzsa: „Mivé egykor talán lehetni álmodoztam" A naplók és Bártfay. In: Bártfay László naplói. S. a. r: Kalla Zsuzsa. Bp., 2010. 481. p., 21. j.
Kovács József László: Kurtavas és glaszékesztyű (A baka és a kisasszony Liszt Ferenc hangversenyén). Tempevölgy, 3. (2011) 12. 40–45. 40. p., 1. j.,
40. p., 2. j.,
43. p., 7. j.,
43. p., 9. j.,
43. p., 10. j.
Kövér György: A szív hangja a vegyesházasságról. Slachta Etelka levele Körmöczy Imrének, 1842. Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről, 1780–1948. Szerk. Dobszay Tamás–Erdődy Gábor–Manhercz Orsolya. Bp., 2012. 127. p., 2. j.
Vas Réka: "Meglehet, hogy rosszul gondolkozok a mostani világhoz képest" Gönczruszkai Kornis Anna grófnő naplója, 1850–1851. Aetas, 27. (2012) 1. 131. p., 38. j.
Fónagy Zoltán: Zenei nyilvánosság és polgári viselkedéskultúra. Történelmi Szemle, 54. (2012) 4. 588. p., 41. j.,
596. 80. j.
Gyimesi Emese: "... sem árt, sem használ"? A Gyulai-féle nővita kontextusai. Első Század, 12. (2013) 2. 255. p., 21. j.
Gyimesi Emese: Polémia és "epeláz" a nőírók körül. Századvég, 18. (2013) 68. 104. p., 4 j.
Gyimesi, Emese: Hungarian female writers after the Revolution and War of Independence of 1848–1849. In: Klio. Special Edition of the Student Historiography Journal. Crises and Development.  Ljubljana, 2013. 87. p., 3. j.

 

Kovács József László: Kurtavas és glaszékesztyű (A baka és a kisasszony Liszt Ferenc hangversenyén). Soproni Füzetek, 2018. Művészeti antológia. Szerk. Sarkady Sándor. 257–265. 257. p., 1. j.,
258. p., 2. j.,
261. p., 7. j.,
261. p., 9. j.,
262. p., 10. j.

 

Hárs József: Egy akvarell két oldala. Soproni Szemle, 69. (2015) 3. 225. p. 35. j.
Lukács Anikó: Nemzeti divat Pesten a 19. században. Budapest, 2017. [Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából, 6.] 241. p., 766. j.

Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc újratemetésének történetéhez (1873–1906). Szerk. és a bevezetőt írta Halász Hajnal–Katona Csaba–Ólmosi Zoltán. Bp., 2004. 284.

Mészáros Kálmán: Kuruc tábornokok és brigadérosok nyughelyei. Hadtörténelmi Közlemények, 119. (2006) 4. 981. p., 56. j.,
982. p., 57. j.,
987. p., 79. j.,
987. p., 82. j.
R. Várkonyi Ágnes: Visszatérés Európába. II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvainak temetéséről. Magyar Tudomány, 167. (2006) 10. 1213. p.
Bene Sándor: Eljutni Zágonba. Holmi, 19. (2007) 5. 568. p., 3. j.
Gayer Veronika: "A szabadság szilavárában mi fogjuk itt őrizni mindörökre." II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársainak újratemetése Kassán. Kortárs, 55. (2011) 2. 89. p., 1. j.;
89. p., 3. j.;
90. p., 15. j.
Kardos Tímea: Thököly Imre újratemetése Késmárkon. In: A tudomány szolgálatában. Szerk. Koncz István–Szova Ilona. Bp., 2014.  203. p. 24. j.,
204. p. 25. j.
Derfinák, Patrik: Kurucká tradícia v prácach presovskych pedagógov na zaciatku 20. storocia. In: Doba kuruckych bojov. Ed. Kónya, Peter. Prešov, 2014. 607. p., 4. j.
Szeghy-Gayer Veronika: Az ünnep szerepe az eperjesi és kassai magyar közösségépítésben a két világháború között. In: Varietas Europica Centralis. Tanulmányok a 70 éves Kiss Gy. Csaba tiszteletére. Szerk.: ifj. Bertényi Iván–Géra Eleonóra–Mészáros Andor. Bp., 2015. 399. p., 40. j.;
399. p., 42. j.

Soós László: Tisza István kormányalakítása és parlamenti küzdelmeinek elsõ idõszaka (1903. november 3.–1904. április 19.). Századok, 149. (2015) 3. 623.p., 165. j.

Szeghy-Gayer Veronika: Felvidékből Szlovenszkó. Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között. Pozsony, 2016. 164. p., 725. j.;
164. p., 728. j.
Szeghy Gábor: A kassai görög katolikusok és II. Rákóczi Ferenc. In: Rákóczi és Kassa. Nemzetközi konferencia II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvainak 110 éves hazahozatala alkalmából Kassa, 2016. október 26–29. Összeáll. Palencárné Csáji Ildikó. Sárospatak–Kassa, 2016. 106. p., 24.j.;
106. p., 25.j.
108. p., 35.j.
108. p., 38.j.
108. p., 41.j.
108. p., 44.j.
Fodor Gábor–Kovács Máté Gergő–Kövecsi-Oláh Péter: A rodostói Rákóczi-ház megvásárlásának körülményei Adalékok a magyar–török kapcsolatok 20. századi történetéhez. Építés – Építészettudomány, 46. (2017) 3–4.1. p., 1. j.,
6. p., 21. j.

Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938–1945. A kötet összeállításában részt vett: Katona Csaba–Ólmosi Zoltán–Oross András – Soós László–P. Szigetváry Éva–Szabó Dóra–Varga Katalin. Bp., 2004. 236.

Végső István–Simko Balázs: Zsidósors Kiskunhalason. Kisvárosi út a holokauszthoz. Bp., 1997. 325. p. 
Braham, Randolh L.–Tibori Szabó Zoltán: A magyarországi Holokauszt földrajzi enciklopédiája. III. köt. Bp., 2007. 1401. p.,
1435. p.
Pittaway, Mark: The Workers' State. Industrial Labor and the the Making of Socialist Hungary, 1944–1958. Pittsburgh, 2012. 353. 
Jakab Attila: Fények és árnyak. Katolikus egyházi vezetők, antiszemitizmus és holokauszt a Horthy-korszakban (1920–1944). Eszmélet, 25. (2013) 3. 107. p., 19. j.
Jakab Attila: A Jó Pásztor Bizottság zsidómentő tevékenysége. Az elkendőzés művésete. In: Židia pred a za Karpatmi v priebehu staročí. Ed. Peter Kónya, Prešov, 2013. 410. p., 12. j.
Szécsényi András: "Mérlegen az ember". A Magyar Nemzeti Levéltár új kiadványai a holokausztról. Levéltári Közlemények, 86. (2015). 372. p., 2. j.

A magyarországi keresztény média a zsidótörvények idején (1938–1942). In: Tanulmányok a holokausztról. Szerk. Braham, Randolph L. Bp., 2016. 55. p., 134. j.

Klacsmann, Borbála: Abandoned, confiscated, and stolen property: Jewish–Gentile relations in Hungary as reflected in restitution letters. Holocaust Studies. A Journal of Culture and History, 23. (2017) 1–2. 137. p., 39. j.
Klacsmann, Borbála: Abandoned, confiscated, and stolen property: Jewish–Gentile relations in Hungary as reflected in restitution letters. In: Jews and Gentiles in Central and Eastern Europe during the Holocaust. History and Memory. Eds. Kubátova, Hana Lanííček, Jan. 39. j.

Botrányos tisztújítás a reformkori Szabolcs vármegyében – ahogy Kossuth látt(att)a. In: Pro Patria. Tanulmányok. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2004. 79–91. [A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok, 12.]

Király Zoltán: A liberális ellenzék politikai törekvései a reformkori Szabolcs vármegyében. In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei, 4. Szerk.biz. Bene János–Krankovics Ilona–Mónus Imre–Pozsonyi József–Szabadi István. Debrecen, 2009. 60. p. 6. j.,
63. p. 21. j.,
71. p. 61. j. 
Dombóvári Ádám: Kísérletek a választási kicsapongások megfékezésére Magyarországon, 1836–1840. Levéltári Közlemények, 81. (2010) 1–2. 77. p. 6. j.

Egy pillantás a szombathelyi iparra és kereskedelemre 1850-ben. In: Előadások Vas megye történetéből, IV. Szerk. Mayer László–Tilcsik György. Szombathely, 2004. 341–353. [Archivum Comitatus Castriferrei I.]

Debrecenben polgárjogot nyert cseh- és morvaországi betelepülők. Prágai Tükör, 12. (2004) 1. 44–51.

Három forrás a Jéhn család történetéhez. Soproni Szemle, 58. (2004) 1. 51–61.

Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariksa István 60. születésnapjára. Szerk. Mayer László–Tilcsik György. Levéltári Közlemények, 75. (2004) 2.  235–238. [Recenzió]

Böőr László–Egey Tibor–Héjjas Pál–Horváth M. Ferenc: A Pest Megyei Levéltár. Levéltárismertető. Levéltári Szemle, 54. (2004) 3. 74–76. [Recenzió]

A Magyar Országos Levéltár elektronikus folyóirata. Rubicon, 15. (2004) 7. 40–41.

2005

„… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1840 március–december. A naplót közreadja, a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta: Katona Csaba. Győr, 2005. 172. 

Gyáni Gábor: Női identitás egy reformkori napló tükrében. In: Évek és színek. Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születésnapja alkalmából. Szerk. Steinert Ágota. Bp., 2005. 33. p. 6. j.
Gyáni, Gábor: The birth of the female identity. A diary from the mid-19th century. In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Proceedings of the 4th Pardubice Biennale. Eds. Čadková, Kateřina–Lenderová, Milena–Stráníková, Jana. Pardubice, 2006. 583–590. 584. p., 4. j.
Lukács Anikó: Átöltözések. A 19. századi magyar nemzeti divat emlékiratok és naplók tükrében. Aetas, 23. (2008) 3. 50. p. 18. j.
Losonczy Tóth Árpád: Egy boldog menyasszony levelei. Meszlényi Terézia és Tanárky Auguszta levelezése. Győr, 2008. [Győri Tanulmányok Füzetek, 13.) 87. p., 389. j. 
Hárs József: Szemelvények Johann Karl Schuster feljegyzéseiből, 1827?–1867. Sopron, 2010. 150. p.,
161. p.
Kalla Zsuzsa: „Mivé egykor talán lehetni álmodoztam" A naplók és Bártfay. In: Bártfay László naplói. S. a. r: Kalla Zsuzsa. Bp., 2010. 481. p., 21. j.

Hárs József: 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogy megszoktuk. Sopron, Hárs József, 2011. 13. p. 1. j.

Vas Réka: "Meglehet, hogy rosszul gondolkozok a mostani világhoz képest" Gönczruszkai Kornis Anna grófnő naplója, 1850–1851. Aetas, 27. (2012) 1. 131. p., 38. j.
Kövér György: A szív hangja a vegyesházasságról. Slachta Etelka levele Körmöczy Imrének, 1842. Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről, 1780–1948. Szerk. Dobszay Tamás–Erdődy Gábor–Manhercz Orsolya. Bp., 2012. 127. p., 2. j.
Fónagy Zoltán: Kislány a zongoránál. A zene a középosztály magánéletében a 19. században. Korall, 14. (2013) 51. 25. p. 33. j.,
30. p. 56. j.,
33. p. 71. j.,
34. p. 75. j.
Hárs József: Egy akvarell két oldala. Soproni Szemle, 69. (2015) 3. 224. p. 24.,
225. p. 29. j.,
226. p. 36. j.,
226. p. 38. j.,
230. p. 54. j.

The National Archives of Hungary – Das Ungarische Staatsarchiv –Les Archives Nationales de Hongrie. Szerk. Bíró Veronika–Katona Csaba–Kerekes Dóra–Ólmosi Zoltán–Szabó Dóra–Varga Katalin. Bp., 2005. 64.

Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene, I. Fel. szerk. Márfi Attila. Társszerk. Kosztics István. Szerk. biz. Bana József–Csurgai Horváth József–Katona Csaba–Perger Gyula–Tóth Péter. Pécs, 2005. 280.

Recenzió:
Levéltári Szemle, 56. (2006) 2. 83–86. (Récsei Balázs)

A Departamentum Zingarorum működésének forrásai a Magyar Országos Levéltárban (1775–1785). In: Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene, I. Fel. szerk. Márfi Attila. Társszerk. Kosztics István. Szerk.biz. Bana József–Csurgai Horváth József–Katona Csaba–Perger Gyula–Tóth Péter. Pécs, 2005. 45–49.

Kardos Ferenc: „Veszedelmes habok között látszatik életünk forogni”. Források a zalai cigányság 18. századi történetéhez. Zalaegerszeg, 2008 [Zalai gyűjtemény, 65.] 5. p., 3. j.
Binder Mátyás: "A cigányok" vagy a "cigánykérdés" története? Áttekintés a magyarországi cigányok történeti kutatásairól. Regio, 20. (2009) 4. 48. p. 67. j.
Márfi Attila: A cigányság történeti forrásai. In: Genealógia 3Források és genealógia. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra–Vitek Gábor. Bp., 2015. 157–179. [A Történelem Segédtudományai I.] 236. p., 16. j.,
236. p., 17. j.,
237. p., 18. j.
Cserti Csapó Tibor: Roma gyűjtemények Magyarországon. Pécs, 2015. [Gypsy Studies–Cigány Tanulmányok, 34.] 154. p., 211. j.

„Egyik csárdást a másik után kelle lerángatni a hegedűjökről.” Cigányzenészek a 19. századi Balatonfüreden. In: Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene, I. Fel. szerk. Márfi Attila. Társszerk. Kosztics István. Szerk.biz. Bana József–Csurgai Horváth József–Katona Csaba–Perger Gyula–Tóth Péter. Pécs, 2005. 171–188.

Binder Mátyás: "A cigányok" vagy a "cigánykérdés" története? Áttekintés a magyarországi cigányok történeti kutatásairól. Regio, 20. (2009) 4. 49. p. 68. j.  
Binder Mátyás: A romákkal kapcsolatos levéltári forrásfeltárás és forráskiadás Magyarországon. Romológia, 2. (2014) 6–7. 66. p., 7. j.

Adatok Békés megye 18. század eleji jobbágymigrációjához (Különös tekintettel Békéscsabára) Levéltári Közlemények, 76. (2005) 1. 134–164.

Szilágyi Adrienn: A Békés megyébe betelepülő nemesség a 18–19. században. Korall, 12. (2011) 46. 73. p. 17. j.
Szilágyi Adrienn: Az uradalom elvesztése. Nemesi családok a 19. századi Békés megyében. [Magyar történelmi emlékek. Értekezések. Magyar Családtörténetek. Tanulmányok] 
 Bp., 2018. 33. p., 72. j. 

Deák Ferenc Füreden. In: Füredi halhatatlanok. Vál., szerk. Praznovszky Mihály. Balatonfüred, 2005. 85–87. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 20.]

Internet és levéltár. Levéltári Szemle, 55. (2005) 1. 3–24. [Társszerzők: Kerekes Dóra, Körmendy Lajos és Lakatos Andor]

Simonkay Márton: Levéltár-pedagógia ma és holnap. Levéltári Szemle, 67. (2017) 4. 52. p., 18. j.;
53. p., 26. j.
Jónás Róbert Az informatika és az információs társadalom hatása a levéltárakra. Rendszerváltó Archívum, 7. (2017) 1. 58. p., 2.

Écsy László naplói a Városi Helytörténeti Gyűjteményben. Füredi História, 5. (2005) 1. 2–3.

Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836). Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.,
23. p., 69. j.
Hudi József: A balatonfüredi fürdőorvos jelentése 1832-ből. in: Zalai történeti tanulmányok, 2009. Szerk. Paksy Zoltán. Zalaegerszeg, 2009. [Zalai Gyűjtemény, 67.g 121. p., 2. j. 

ACTA Tanulmányok I. 2004. Szerk. Csurgai Horváth József–Kovács Eleonóra. Levéltári Szemle, 55. (2005) 2. 62–64. [Recenzió]

Slachta Etelka soproni úrileány balatonfüredi nyara 1841-ben. Füredi História, 5. (2005) 2. 2–3.

Schleicher Vera: Terek, képek, eszmék. A hagyományos kultúra és a hagyományhoz való viszony változatai a Balaton térségében. Tabula, 13. (2009) 1. 42. p., 23. j.
Schleicher Vera: Terek, képek, eszmék. A hagyományos kultúra és a hagyományhoz való viszony változatai a Balaton térségében. Comitatus, 17. (2007) 7–8. 157. p., 50. j. 

A szerenád a 19. századi Balatonfüreden. Füredi História, 5. (2005) 3. 2–5.

Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836). Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.

Inter arma 1944–1945. Fegyverek közt. Válogatás a második világháború egyházmegyei történetének forrásaiból. Szerk. Mózessy Gergely. In: Egyháztörténeti Szemle, 6. (2005) 2. 185–188. [Recenzió]

Magyar delegáció látogatása Törökországban Thököly Imre halálának 300. évfordulóján. Levéltári Szemle, 55. (2005) 4. 84–86. [Társszerző: F. Tóth Tibor]

A Magyar Országos Levéltár kiadványpolitikája az utóbbi években. Jogtörténeti Szemle, 45. (2005) 4. 72–74.

2006

A forradalom vidéken. Szerk. Katona Csaba. Bp., 2006. 56.

„… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1840 december–1841 augusztus. A bevezetőt írta, a naplót közreadja, jegyzetekkel ellátta és a mutatót készítette Katona Csaba. Győr, 2006. 198.

Gyáni, Gábor: The birth of the female identity. A diary from the mid-19th century. In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Proceedings of the 4th Pardubice Biennale. Eds. Čadková, Kateřina–Lenderová, Milena–Stráníková, Jana. Pardubice, 2006. 583–590. 584. p., 4. j.
Lukács Anikó: Átöltözések. A 19. századi magyar nemzeti divat emlékiratok és naplók tükrében. Aetas, 23. (2008) 3. 50. p., 18. j.
Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1836). Balatonfüred, 2008. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 42.] 10. p., 14. j.,
85. p., 310. j.
Kövér György: Én-azonosság az ego-dokumentumokban. Soproni Szemle, 65. (2011) 3. 229. p., 39. j.,
230. p., 42. j.,
231. p., 43. j.,
231. p., 44. j.,
231. p., 45. j.,
232. p., 46. j.,
232. p., 47. j.,
232. p., 48. j.,
233. p., 49. j.,
233. p., 50. j.,
233. p., 51. j.,
234. p., 55. j.
Vas Réka: "Meglehet, hogy rosszul gondolkozok a mostani világhoz képest" Gönczruszkai Kornis Anna grófnő naplója, 1850–1851. Aetas, 27. (2012) 1. 131. p., 38. j.
Kövér György: A szív hangja a vegyesházasságról. Slachta Etelka levele Körmöczy Imrének, 1842. Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről, 1780–1948. Szerk. Dobszay Tamás–Erdődy Gábor–Manhercz Orsolya. Bp., 2012. 127. p., 2. j.,
127. p. 3. j.
Fónagy Zoltán: Kislány a zongoránál. A zene a középosztály magánéletében a 19. században. Korall, 14. (2013) 51. 25. p. 33. j.,
30. p. 56. j.,
33. p. 71. j., 
34. p., 75. j.
Kövér, György:  „A Satisfactory Combination in Every Respect…” The Spouse Selection Dilemmas of a Young Man of the Christian Middle Class at the Turn of the Century. Hungarian Historical Review, 3. (2014) 1. 76. p., 11. j.,
76. p., 12. j.
Kövér György: "Minden tekintetben megfelelő combinatio ...". Egy keresztény középosztályi fiatalember párválasztási dilemmái a 19–20. század fordulóján. In: Kövér György: Biográfia és társadalomtörténet. Bp., 2014. 354. p., 12. j.
Hárs József: Egy akvarell két oldala. Soproni Szemle, 69. (2015) 3. 230. p. 54.
Balatonfüredi panaszkönyv, 1836–1840. S. a. r. és bev. Hudi József. Balatonfüred, 2015 [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 74.] 18. p. 40. j.
Molnár András: Balatoni nyarak a reformkorban. Időjárási anomáliák Balatonfüreden, 1831–1847. In: Zalai évszázadok: tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez, 2016. Szerk.: Bilkei Irén. Zalaegerszeg, 2016. 116. p., 10. j.
Lukács Anikó: Nemzeti divat Pesten a 19. században. Budapest, 2017. [Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából, 6.] 244. p., 778. j.

Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére. Szerk. Katona Csaba. Győr, 2006. 176.

„... meghúzzuk a zamzigot és átgémblizünk a taccson.” Egy illegális határátlépés története – budapesti szlengben, 1954. In: Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére. Szerk. Katona Csaba. Győr, 2006. 63–80.

„Pápáról igen szép útja van Balatonfürednek”. Adatok a reform- és dualizmus kori pápai polgárság mentalitásához. In: Két konferencia 2. Szerk. Hermann István–Mezei László. Pápa, 2006. 63–87.

Megnyitó beszéd. In: 100. výročie prevezenia a uloženia pozostatkov Františka II. Rákócziho a jeho druhov v Košiciach/ II. Rákóczi Ferenc és társai hamvai hazahozatalának és kassai újratemetésének 100. évfordulója. Košice/Kassa, 2006. 3–5.

A XII. Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Napok. Levéltári Szemle, 56. (2006) 1. 87–89.

Majtényi György: A tudomány lajtorjája. „Társadalmi mobilitás” és „új értelmiség” Magyarországon a II. világháború után. Levéltári Közlemények, 77. (2006) 1. 158–162. [Recenzió]

Két nemzedék. Egy apa–fiú konfliktus nemzetiségi háttere. Sic Itur ad Astra, 18. (2006) 3–4. 209–236.

Demmel József: Tisza Kálmán és a szlovákok, avagy egy szóváltás anatóimája. In: A közös történelem vitás kérdései/Sporné otázky spoločných dejín. Szerk./Red. Kiss László–Nagy, Imrich. Eger, 2009. [Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio historiae, Nova Series XXXVI.] 165. p., 15. j.
Demmel József: Magyar haza, szlovák nemzet. Alkotmányos szlovák politikai törekvések Magyarországon (1860–1872). Békéscsaba, 2016. [Kor/ridor Könyvek, 5.] 112. p., 343. j.

Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv I. Főszerk. Á. Varga László. Felelős szerk. Lugosi András. Levéltári Szemle, 56. (2006) 4. 78–85. [Recenzió.]

Katona Gábor ügyvéd és az 1956. évi forradalom jászárokszállási eseményei. Jászvidék. Jászárokszállás város közéleti havilapja, Különszám 1956. október 23. ötvenedik évfordulójának tiszteletére (2006) 6–7.

2007

„… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1842–1843. A naplót közreadja, jegyzetekkel ellátta, a bevezető írta, személy- és helymutatót készítette Katona Csaba. Győr, 2007. 176.

Lukács Anikó: Átöltözések. A 19. századi magyar nemzeti divat emlékiratok és naplók tükrében. Aetas, 23. (2008) 3. 50. p. 18. j.
Kövér György: Én-azonosság az ego-dokumentumokban. Soproni Szemle, 65. (2011) 3. 240. p., 67. j.
Vas Réka: "Meglehet, hogy rosszul gondolkozok a mostani világhoz képest" Gönczruszkai Kornis Anna grófnő naplója, 1850–1851. Aetas, 27. (2012) 1. 131. p., 38. j.
Kövér György: A szív hangja a vegyesházasságról. Slachta Etelka levele Körmöczy Imrének, 1842. Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről, 1780–1948. Szerk. Dobszay Tamás–Erdődy Gábor–Manhercz Orsolya. Bp., 2012. 127. p., 2. j.
Fónagy Zoltán: Kislány a zongoránál. A zene a középosztály magánéletében a 19. században. Korall, 14. (2013) 51. 25. p. 34. j.,
34. p. 75. j.,
35. p., 81. j.,

Gyimesi Emese: „… egy nő, több mint csak asszony…” Szendrey Júlia és Horvát Árpád házassága. In: A test a társadalomban. Szerk. Gyimesi Emese–Lénárt András– Takács Erzsébet. Bp., 2015. [ Rendi társadalom – polgári társadalom, 27.] 238. p. 50. j.

Családok, családfák, generációk. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2007. 348. [Mediawave Konferenciák I.]

Recenzió:
A Vörös Postakocsi, 2. (2008) 4. 110–113. (Takács Tibor)

Egy szlovák származású polgárcsalád három nemzedéke a 19–20. században a politikai sodrában. In: Családok, családfák, generációk. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2007. 129–163. [Mediawave Konferenciák I.]

Vendéglátás Balatonfüreden a 19. században. In: ACTA Tanulmányok, II/1–2. Szerk. Csurgai Horváth József. Székesfehérvár, 2007. 171–193.

Füreder Balázs: A Balassák borfogyasztása a 18. századtól a 19. század közepéig. In: Szőlőtermelés és borkereskedelem. Szerk. Orosz István–Papp Klára. Debrecen, 2009. (Speculum Historiae Debreceniense, 2. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai) 248. p. 90. j.

Ó, tovább kellett volna Önnek Pesten maradni!” A reformkori Pest emlékezete Slachta Etelka naplóiban. In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv, II. Főszerk. Á. Varga László. Bp., 2007. 387–408.

A Balaton környéki birtokos nemesség társasélete a reformkori Balatonfüreden. In: Jer, nézd a Balatont. Reformkori művelődéstörténeti szemináriumok és konferenciák (Badacsony, 1999–2002). Szerk. Fábri Anna–Ács Anna. Veszprém, 2007. 85–101.

A Hajdúságból származó debreceni polgárok 1733–1867 között. In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei, 2. Szerkesztőbizottság: Bene János–Krankovics Ilona–Mónus Imre–Pozsonyi József–Szabadi István. Debrecen, 2007. 5–18.

Ügyeleti jelentések az 1956. évi forradalom napjaiból a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban. Levéltári Szemle, (2007) 1. 43–46.

Tóth Árpád: A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. Levéltári Közlemények, (2007) 1. 184–193. [Recenzió]

Tanulmányok Pest megye múltjából. Szerk. Halász Csilla–Tóth Judit. Sorozatszerk. Héjjas Pál. (Tanulmányok Pest megye múltjából, 11.) Levéltári Közlemények, 78. (2007) 2. 298–302. [Recenzió]

Katona Gábor ügyvéd és az 1956. évi forradalom jászárokszállási eseményei. ArchivNet, 7. (2007) 2. [www.archivnet.hu]

„Ezen gyászünnepélynek kiválóan városi jelleggel kell bírnia…” Batthyány Lajos miniszterelnök 1870. évi újratemetésének háttere. Kisebbségkutatás, 16. (2007) 3. 539–562.

Ajtay-Horváth Viola: Nemzeti kegyelet: gróf Batthyány Lajos újratemetése. A Vörös Postakocsi, 2. (2008) 4. 123. p.,
124. p.
Zempléni, András: Sous la censure de la piété. Effets mémoriels des reliques, du cimetière et du rituel dans les réenterrements politiques hongrois (1989–2002). In: Mémoire, Contre-mémoire, Pratique historique. Textes réunis et présentés par Takács, Ádám. Bp., 2009. 65. p., 10. j.
Demmel József–Michela, Miroslav: "Az Apponyi-szerű Krisztus" és "a Wilson-arcú Pilátus". A komáromi Tuba János végső nyughelye, avagy egy sírkőállítás anatómiája. In: Államhatár és identitás – Komárom/Komárno. Szerk. Vajda Barnabás. Komárom, 2011. [Monographiae Comaromiensis, 3.] 34. p. 8. j.
Demmel, József–Michela, Miroslav: „Pre rodné mesto žil, pre národ pracoval.” Pomník Jánosa Tubu ako možné miesto pamäti maďarskej komunity na Slovensku. In: Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Red.: Michela, Miroslav–Vörös, László. Bratislava, 2013. 246. p., 96. j.
Kuglics Gábor: Batthyány Lajos újratemetője. Piry Cirjék OFM (1810–1880). Vasi Szemle, 69. (2015) 6. 951. p., 20. j.

Zsánerképek a Horthy-korszakból, avagy egy tartalékos huszár főhadnagy életének pillanatai. ArchivNet, 7. (2007) 4. [www.archivnet.hu]

Kosáry Domokos (1913–2007). Levéltári Szemle, 57. (2007) 4. 91–92. [Nekrológ]

Gróf Batthyány Lajos újratemetése 1870-ben. Pannon Tükör, 12. (2007) 6. 75–79.

2008

Sub clausula, 1920, 1947. Főszerk. Gecsényi Lajos–Máthé Gábor. Szerk. és a jegyzeteket írta Baráth Magdolna–Katona Csaba. Bp., 2008. 1138.

Tordai Rita: A vasút mint érv a trianoni béketárgyalásokon. In: Szigorúan ellenőrzött vonatok. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Győr, 2009. (Mediawave Konferenciák II.). 175. p. 1. j.,
176. p. 7. j.,
177. p. 10. j.,
177. p. 11. j.,
177. p. 12. j.,
178. p. 15. j.,
178. p. 17. j.,
178. p. 19. j.,
179. p. 25. j.,
179. p. 26. j.,
180. p. 30. j.,
180. p. 33. j.,
181. p. 36. j.,
184. p. 50. j.,
184. p. 52. j.,
184. p. 55. j.
Baráth Magdolna: A Szovjetunió és a magyar béke. In: Az elfelejtett béke. Tanulmánykötet a párizsi magyar békeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára. Szerk. Fülöp Mihály. Bp., 2018. 61. p., 25. j.
Kiss Dávid: Az 1947-es magyar béke-előkészítés az új haderő szervezésének és a határok kialakításának a tükrében. In: Az elfelejtett béke. Tanulmánykötet a párizsi magyar békeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára. Szerk. Fülöp Mihály. Bp., 2018. 129. p., 37. j.

Écsy László fürdőigazgató naplói, 1850–1852, 1856. Szerk., a bev. tanulmányt írta, jegyzetekkel ellátta és a mutatókat készítette Katona Csaba. Balatonfüred, 2008 [2009] 248. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 38.]

Lichtneckert András: A reformkori fürdőtelep fejlesztése Écsy László fürdőfelügyelőségének első szakaszában (1835–1852. Füredi História, 10. (2010) 4. 32. p., 16. j.
Lichtneckert András: A balatonfüredi fürdőbizottság jegyzőkönyvei, 18551917. Balatonfüred, 2010. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 58.] 5. p., 2. j.
Hudi József: Voyta Adolf visszaemlékezései II. Acta Papnesia, 11. (2011) 3–4. 246. p., 67. j. 
Voyta Adolf visszaemlékezései. S. a. r. Hudi József. Pápa, 2012. 69. p. 250. j.
Lichtneckert András: Egy működő üzem: a balatonfüredi gyógyfürdő bencés kézben, 1836–1855. In: Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon. Bp., 2012. 79. p. 16. j.
Lichtneckert András: A balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő története az alapítástól az államosításig, 1702–1949. Balatonfüred, 2013. 122. p., 338. j.,
190. p., 554. j.,
236. p., 689. j.,
338. p., 877. j.,
346. p., 1010. j.,
349. p., 1021. j.
Balatonfüredi panaszkönyv, 18361840. S. a. r. és bev. Hudi József. Balatonfüred, 2015. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 74.] 19. p. 52. j.,
22. p. 72. j.,
22. p. 73. j.,
50. p. 140. j.
A füredi polgár: Écsy László fürdőigazgató, 1807–1895. Balatonfüred, 2017. [LA Könyvtár, 16.] 18. p., 2. j.;
19. p., 4. j.;
19. p., 5. j.;
20. p., 17. j.;
21. p., 18. j.;
21. p., 21. j.;
35. p., 83. j.;
42. p., 126. j.;
42. p., 127. j.;
42. p., 128. j.;
42. p., 129. j.;
43. p., 130. j.;
42. p., 131. j.;
42. p., 132. j.;
42. p., 133. j.;
42. p., 134. j.;
42. p., 135. j.;
47. p., 146. j.
Gráfik Imre Cigányzene a Balatonnál (Zenés szórakozás Balatonalmádiban az 1940-es években). In: Napút. Irodalom, Művészet, Környezet, 19. (2017) 3. 80. p.

„Azért én önnek sem igent, sem nemet nem mondtam.” Válogatás Slachta Etelka és Szekrényessy József leveleiből. Közreadja, jegyzetekkel ellátta, a bevezetőt írta, a személy és helynévmutató készítette Katona Csaba. Győr, 2008. 156.

Kövér György: Én-azonosság az ego-dokumentumokban. Soproni Szemle, 65. (2011) 3. 229. p. 39. j.,
230. p., 41. j.,
233. p., 52. j.,
234. p., 53. j.,
234. p., 54. j.,
234. p., 55. j.,
234. p., 56. j.,
234. p., 57. j.,
235. p., 58. j.,
235. p., 59. j.,
235. p., 62. j.,
236. p., 63. j.
Vas Réka: "Meglehet, hogy rosszul gondolkozok a mostani világhoz képest" Gönczruszkai Kornis Anna grófnő naplója, 1850–1851. Aetas, 27. (2012) 1. 131. p., 38. j.
Kövér György: A szív hangja a vegyesházasságról. Slachta Etelka levele Körmöczy Imrének, 1842. Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről, 1780–1948. Szerk. Dobszay Tamás–Erdődy Gábor–Manhercz Orsolya. Bp., 2012. 127. p., 2. j.
127. p., 4. j.
127. p., 5. j.
127. p., 6. j.
127. p., 7. j.
Fónagy Zoltán: Kislány a zongoránál. A zene a középosztály magánéletében a 19. században. Korall, 14. (2013) 51. 25. p. 33. j.,
30. p., 56. j.
Kövér, György:  „A Satisfactory Combination in Every Respect…” The Spouse Selection Dilemmas of a Young Man of the Christian Middle Class at the Turn of the Century. Hungarian Historical Review, 3. (2014) 1. 76. p., 11. j.
Kövér György: "Minden tekintetben megfelelő combinatio ...". Egy keresztény középosztályi fiatalember párválasztási dilemmái a 19–20. század fordulóján. In: Kövér György: Biográfia és társadalomtörténet. Bp., 2014. 354. p., 11. j.

Gyimesi Emese: „… egy nő, több mint csak asszony…” Szendrey Júlia és Horvát Árpád házassága. In: A test a társadalomban. Szerk. Gyimesi Emese–Lénárt András– Takács Erzsébet. Bp., 2015. [ Rendi társadalom – polgári társadalom, 27.] 238. p. 51. j.

238. p., 52. j.

238. p., 53. j.

„Füreden az idén először nékem hozatik szerenád...” Slachta Etelka balatonfüredi naplója, 1841. Szerk., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Katona Csaba. Balatonfüred, 2008. 118. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 37.]

Némethné Rácz Lídia: Balatonfüred nevezetes épületei. Balatonfüred 2008 [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 40.] 247. p. 19. j.
Kövér György: Én-azonosság az ego-dokumentumokban. Soproni Szemle, 65. (2011) 3. 229. p. 38. j.
Hudi József: Fekete Gábor színtársulatának működése 1841-ben. Acta Papensia, 11. (2011) 3–4. 151. p., 27. j.,
151. p., 28. j.,
151. p., 31. j.
Kacz Lajos visszaemlékezései. S. a. r. Hudi József. Pápa, 2011. 263. p., 315. j.
Voyta Adolf visszaemlékezései. S. a. r. Hudi József. Pápa, 2012. 69. p. 250. j.
Hudi József: Fekete Gábor színtársulatának működése 1841-ben. In: Színházak és színészek a 19. századi Balatonfüreden. Szerk. Pintér Márta Zsuzsanna. Balatonfüred, 2012. [Tempevölgy Könyvek, 7.] 64. p., 27. j.,
64. p., 28. j.
64. p., 31. j.
Koloh Gábor Lajos: "Szóval, jó parti leszek!" Erdész Ádám (szerk.): Egy gyulai polgárcsalád világa. Tanulmányok a Ladics família történetéből. (Gyulai Füzetek 18.) Békés Megyei Levéltár, Gyula, 2011. 144 oldal [ismertető].  Aetas, 27. (2012) 3. 168. p., 4. j.
Fónagy Zoltán: Kislány a zongoránál. A zene a középosztály magánéletében a 19. században. Korall, 14. (2013) 51. 25. p. 33. j.,
34. p. 75. j.,
35. p. 79. j.
Balatonfüredi panaszkönyv, 18361840. S. a. r. és bev. Hudi József. Balatonfüred, 2015. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 74.] 19. p. 52. j.,
29. p. 93. j.,
55. p. 168. j.,
58. p. 189. j.,
68. p. 245. j.,
68. p. 250. j.,
81. p. 315. j.,
83. p. 331. j.,
99. p. 441. j.,
153. p. 731. j.

A füredi Savanyúvíz az 1850-es években – egy szürke hivatalnok izgalmas naplója a Bach-korszakból. In: Écsy László fürdőigazgató naplói, 1850–1852, 1856. Szerk., a bev. tanulmányt írta, jegyzetekkel ellátta és a mutatókat készítette Katona Csaba. Balatonfüred, 2008 [2009]. 7–25.

Lichtneckert András: A balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő története az alapítástól az államosításig, 1702–1949. Balatonfüred, 2013. 74. p., 210. j.,
191. p., 555. j.
Hudi József: A balatoni fürdőkultúra kialakulása a 18–19. században (1783–1914). In: Zalai évszázadok : tanulmányok és dokumentumok Zala megye történetéhez, 2016. Szerk.: Bilkei Irén. Zalaegerszeg, 2016. 141. p., 7. j.
A füredi polgár: Écsy László fürdőigazgató, 1807–1895. Balatonfüred, 2017. [LA Könyvtár, 16.] 19. p., 6. j.;
19. p., 7. j.;
20. p., 11. j.

Gecsényi Lajos: Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kora újkorból. Szerk. Katona Csaba. Győr, 2008. 498.

Recenziók:
Hadtörténeti Közlemények, 122. (2009) 2. 559–560. (Kádár Zsófia)
Műhely, 32. (2009) 3. 77–78. (Kenyeres István)
Erdélyi Múzeum, 72. (2010) 3–4. 258. (Pap Ferenc)
Századok, 144. (2010) 5. 1264–1269. (Molnár Antal)

Documenta neglecta. Az 1848. évi erdélyi forradalom forrásait publikáló román akadémiai kiadványból kihagyott iratok. 1848. március 4.–1848. június 26. Összeáll. és kutatástörténeti bevezetéssel ellátta: Benkő Samu. Szerk. Zsupos Zoltán. A szerkesztésben részt vett: Katona Csaba–Ólmosi Zoltán. Bp., 2008. XXI + 457.

Hanák Gábor–Szabó Csaba: A Nagy Imre miniszterelnök és társai ellen indított per írott, képi és hangzó forrásainak digitalizálása. Szerk. Katona Csaba. Bp., 2008. 58.

Megkésett nemesség – társadalmi helyzet, önkép, öntudat változásai egy jászsági család két nemzedékénél. In: Generációk a történelemben. Szerk. Gyáni Gábor–Láczay Magdolna. Nyíregyháza, 2008. 125–134.

Tordai Rita: A középkori magyarország jász társadalmáról. In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei, 3. Szerk.biz. Bene János–Krankovics Ilona–Mónus Imre–Pozsonyi József–Szabadi István. Debrecen, 2008. 182. p. 21. j.
Csikós Gábor: Bevezető Nagy György naplójához. In: Nemes Nagy György jászsági naplója, 1759–1769 (1820). Szerk. Csikós Gábor. Szolnok, 2017. [A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Közleményei, 15.] 21.p., 40. j.;
30. p., 55. j.

Nyírbátorból Debrecenbe költöző polgárok a 18. században. In: A Báthoriak kora (A Báthoriak és Európa). Szerk. Ulrich Attila. Nyírbátor, 2008. 256–283. [A Báthori István Múzeum Füzetei. Új sorozat, 3.]

Blazovich László: Bevándorlók Debrecenbe a 16. század második felében. In: Blazovich László: Demográfia, jog és történelem. Szerk. Antal Tamás. Szeged, 2013 [Dél-Alföldi Évszázadok, 31.] 235. p., 6. j.
Blazovich László: Bevándorlók Debrecenbe a  16.  század második felében. In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila–Papp Klára–Szálkai Tamás. Debre­cen, 2011. 265. p. 6. j.

Magyar és cseh fürdők az Osztrák–Magyar Monarchiában. Limes, 21. (2008) 1. 29–44.

Varga István: A fonyódi gróf Zichy Béla-telep. Villasor a Balaton felett. Fonyód, 2015. 484.  p., 845. j.

Kaposi Zoltán: Fürdők és fürdőélet Magyarországon a dualizmus korában. In: A Fürdőélet és egészségturizus a Dunántúlon az ókortól napjainkig című konferencia tanulmánykötete. Szerk. Horváth Szilvia–Tóth Mária. Kaposvár, 2015. 77. p ., 70. j.

A szerencsejátékos haszonbérlő és a „professionatus spielerek”. Egy pillantás a reformkori társadalom peremvidékére. Acta Papensia, 8. (2008) 1–2. 27–50.

Csány László reformkori iratai, 1817–1848. S. a. r. Molnár András. Zalaegerszeg, 2009. [Zalai Gyűjtemény, 66.] 204. p., 304. j.
Velkey Ferenc: "Most inkább csak a qualitásra, mint quantitásra kell törekedni." Vizsgálati szempontok a Pesti (Nemzeti) Casino társadalomtörténetéhez. In: A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Szerk. Papp Klára–Püski Levente. Debrecen, 2013 [Speculum Historiae Debreceniense, 12] 252. p., 57. j.

Vác ’56. Vác 1956-ban és a megtorlás időszakában. Közreadja: Böőr László–Gyarmati György–Horváth M. Ferenc. I–II. köt. Levéltári Közlemények, 79. (2008) 1–2. 354–356. [Recenzió]

Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létező szocializmus mindennapjairól. Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában (Mindennap Történelem). A Vörös Postakocsi, 2. (2008) 1. 110–112. [Recenzió]

Matskási és Mitskei vagy Flegman és Grósz? Szabolcs megyei fürdővendégek Balatonfüreden. A Vörös Postakocsi, 2. (2008) 2. 132–144.

Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, 1868–1958. Levéltári Szemle, 58. (2008) 2. 94–96. [Recenzió]

„... meghúzzuk a zamzigot és átgémblizünk a taccson.” Egy illegális határátlépés története – budapesti szlengben, 1954. Múlt-kor. E-folyóirat, 6. (2008) 2.

Borsay, Peter: The Image of Georgian Bath, 1700–2000. Towns, Heritage and History. Acta Papensia, 8. (2008) 3–4. 263–268. [Recenzió]

Ember és környezet a 19. században: a Fertő. Soproni Szemle, 62. (2008) 4. 391–405.

Békési Sándor: Fenséges pocsolya: a Fertő. Egy táj kultúr- és szemlélettörténetéről. Soproni Szemle, 62. (2009) 2. 191. p. 24. j.

Jász vármegye 1919-ben? Egy sajátos kezdeményezés Trianon árnyékában. ArchivNet, 8. (2008) 4.

Egy esztergomi szemtanú. Az őszirózsás forradalom epizódjai egy emlékirat-töredék alapján. ArchivNet, 8. (2008) 5.

Kelemen István: Sopron vármegyei jobbágyvégrendeletek a XVIII. század elejétől 1848-ig. Korall, 9. (2008) 34. 108–110. [Recenzió]

2009

Szigorúan ellenőrzött vonatok. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2009. 222. [Mediawave Konferenciák II.]

„Iszom a sört, szívem mámorban fürdik.” Epizódok a sörfogyasztás történetéből. Szerk. Katona Csaba. A szerkesztésben részt vett Fazekas Csaba–Márfi Attila–Tordai Rita. Miskolc, 2009. 75 + XV.

Cigánysors A cigányság történeti múltja és jelene, II. Fel. szerk. Márfi Attila. Szerk. Kosztics István. Szerk. biz. Bana József–Csurgai Horváth József–Katona Csaba–Perger Gyula–Tóth Péter. Pécs, 2009. 330.

Majtényi György–Mikó Zsuzsanna–Szabó Csaba: A rendszerváltás évei, 1987–1990. Kiállítás a Magyar Országos Levéltárban. Fel. szerk. Katona Csaba. Bp., 2009. 56.

„Vasút nélkül nincs semmi fürdőhelynek jövője.” A vasút szerepe Balatonfüred vendégforgalmának alakulásában a 19. század második felében és a 20. század elején. In: Szigorúan ellenőrzött vonatok. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2009. 77–82. [Mediawave Konferenciák II.]

Sört iszik a német, bort iszik a magyar? A sörfogyasztás növekedése Budapesten a 19–20. század fordulóján. In: „Iszom a sört, szívem mámorban fürdik.” Epizódok a sörgyártás és sörfogyasztás történetéből. Szerk. Katona Csaba. A szerkesztésben részt vett Fazekas Csaba–Márfi Attila–Tordai Rita. Miskolc, 2009. 30–34.

Katona Anikó: "Hódító körútra indul...". Emblematikus sörplakátok. Tempevölgy, 8. (2016). 2. 78. p., 1. j.;
80. p., 4. j.

Tökönrúgás a reformkorban. Perlekedő hamiskártyások Balatonfüreden. social histories blog. társadalomtörténet 2.0. [2009. január 26.]

A balatoni nyár – anno 1861. In: Zalai Történeti Tanulmányok, 2009. Szerk. Paksy Zoltán. Zalaegerszeg, 2009. 191–231. [Zalai Gyűjtemény, 67.]

Molnár András: Főadószedőből alkotmányos alispán: Koppány Ferenc (1792–1866). In: Egerszegi történeti tanulmányok, 2010.  Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, 2010. [Egerszegi Füzetek, 11.] 125. p., 147. j.
Kiss Zsuzsanna: Hagymányos és modern kulturális határok. Zala megye nyilvános élete az 1860-as években. Acta Sociologica, 5. (2012) 1. 34. p.

Levelek az Andrássy-házból (1864–1869). Egy angol nevelőnő levelei. S. a. r. Cieger András. A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei, 4. Szerk. biz. Bene János–Krankovics Ilona–Mónus Imre–Pozsonyi József–Szabadi István. Debrecen, 2009. 124–126. [Recenzió]

Szeriális történetírói kánon és levéltári tapasztalat. Levéltári Szemle, 59. (2009) 1. 29–40.

Bolgár Dániel: Levéltári kánon és egy tapasztalatlan történetíró. Hozzászólás Gyáni Gábor: Levéltári kánon és történetírói tapasztalat című tanulmánya nyomán kibontakozó vitához. Levéltári Szemle, 59. (2002) 2. 52. p., 2. j.,
52. p., 5. j.
Takács Tibor: Sancho Panzától az álmok palotájáig: néhány megjegyzés a levéltárról. Levéltári Szemle, 59. (2002) 2. 61. p., 5. j.,
66. p., 23. j. 
Fehér Andrea: Gábor Gyáni, Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem (The losable past. Experience as memory adn history, Nyitott Könyvműhely,), Budapest, 2010. 376 p. [Recenzió] Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia, 56. Cluj, 2011. 163. p., 7. j. 
Vajda András: Az írás és az írott szó hatalma. Az írás a mindennapokban egy Maros menti településen. Kolozsvár, 2013. 85. p., 128. j.
Rácz György: Történetírás és levéltár. Századok, 151. (2017). 1. 52. p., 9. j.
Vajda András: Az archívum mint a kulturális emlékezet és az örökségképzés színtere. In: Örökség, archívum és reprezentáció. Szerk. Jakab Albert Zsolt–Vajda András. Kolozsvár, 2017. 11. p., 1. j.

Egy pénzügyőr visszaemlékezése. Bácsország, 14. (2009) 3.

50 éves a Kisgrafika Barátok Köre. In: A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület jubileumi évkönyve, 1959–2009. Bp., 2009. 11–14.

V. Tóth Kornélia: A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex libriseinek ikonográfiája. Magyar Könyvszemle, 128. (2012) 1. 99. p., 28. j.

A 22. tuzlai Levéltári Gyakorlat (22. savjetovanje „Ar­hiv­ska praksa 2009”). Levéltári Szemle, 59. (2009) 3. 85–87. [Társszerző: Fodor István]

Vörös Vince kisgazda politikus, a magyar országgyűlés alelnöke irathagyatéka a Baranya Megyei Levéltárban. Szerk. Márfi Attila. Levéltári Szemle, 59. (2009) 3. 66–67. [Recenzió]

Hudi József: A veszprémi színjátszás kezdetei. Levéltári Szemle, 59. (2009) 4. 64–66. [Recenzió]

Tilcsik György: Szombathely kereskedelme és kereskedelmi jelentősége a 19. század első felében. Vasi Szemle, 63. (2009) 4. 64–66. [Recenzió]

Adalékok a füredi fürdő történetéhez a 19. század derekától a 20. század elejéig. Korunk, 20. (2009) 8. 67–74. 

Balatonfüredi panaszkönyv, 18361840. S. a. r. és bev. Hudi József. Balatonfüred, 2015. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 74.] 18. p. 40. j.

Frisnyák Zsuzsanna: Kéjutazók és zarándokvonatok. A vasúthasználat kultúrája és szokásai a 19. században. In: Különvonaton. A vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban. Szerk. Barna Gábor–Gyöngyössy Orsolya. Szeged, 2017. [A vallási kultúrakutatás könyvei, 31./Táj és népi kultúra, 13.] 17. p., 11. j.

 

2010

Hangulatjelentések a fővárosból 1988 októberétől 1989 októberéig. Szerk., a bevezetőt írta, a jegyzeteket és a névtárat készítette Katona Csaba–Rácz Attila. Bp., 2010. 320. [Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai XI.]

Gerhard Péter–Koltai Gábor: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei IV. 1980. március 8.–1989. szeptember 24. Bp., 2011. [BFL Levéltári segédletek 9.] 31. p. 31. j.
Kovács, Ferenc Dávid: Control, Regulation, and the Paralysis of Informational Feedback: the Opinion Market of Hungary after the 2010 Elections – A Case Study. In: Media, Power and Empowerment. Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Eds. Pavlíčková, Tereza–Reifová, Irena. Newcastle upon Tyne, 2014. 194. p.
Horváth J. András–Koltai Gábor: Hangulatjelentés a szabadságharc leverését követő időszakban. Levéltári Szemle, 66. (2016) 4. 45. p., 4. j.

Franciák Magyarországon, 1809. A Győri Mediawave Fesztivál keretében 2009. április 29–30-án megrendezett tudományos konferencia előadásai kiegészítve a fehérvári konferenciával. I. köt. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2010. 208. [Mediawave Konferenciák III.]

„Együtt a csillagokig” Források a magyar–szovjet űrrepülés 30. évfordulójára. Kiállítás a Magyar Országos Levéltárban. Bev. Ólmosi Zoltán. Szerk. Katona Csaba. Bp., 2010. 74.

Šesdeset godina sistemskog obrazovanja arhivista u Mađarskoj. Arhivska Praksa 13. Odgovorni urednik: Izet Šabotić. Ured. Kožar, Azem. Tuzla, 2010. 82–89.

Cigányzenekarok a 19. század derekán Balatonfüreden, különös tekintettel a győri zenészekre. In: A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében. Szerk. Deáky Zita–Nagy Pál. Bp.–Gödöllő, 2010. 67–76. [Cigány Néprajzi Tanulmányok, 15.]

Gráfik Imre Cigányzene a Balatonnál (Zenés szórakozás Balatonalmádiban az 1940-es években). In: Napút. Irodalom, Művészet, Környezet, 19. (2017) 3. 71. p.,
71. p.,
72. p.,
79. p.,
79. p.,
80. p.,
80. p.

A főpolgármester és a polgármester: amikor Ráth Károly és Kamermayer Károly Budapest élére került. In: Zechmeister Károly Emlékszám. II. köt. Fel. szerk. Bana József. Szerk. Dominkovits Péter–Horváth József–Csik Tamás. Győr, 2010. 47–55. [Győri Tanulmányok, 31.]

Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig. Társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk. Kövér György. In: Tanulmányok Budapest Múltjából, XXXV. Szerk. Szvoboda Do­mán­szky Gabriella. Bp., 2010. 310–317. [Recenzió]

Pozsonyi József–Ulrich Attila: A jobaházi Döry család története. Turul, 83. 2010. 1. 30–31. [Recenzió]

A nagyhalászi Hevra-könyv reprintjének bemutatója Nyíregyházán. Levéltári Szemle, 60. (2010) 1. 69–70.

Sáry István (1933–2009). Levéltári Szemle, 60. (2010) 1. 94. [Társszerző: Gecsényi Lajos] [Nekrológ]

Vladimír Clementis csehszlovák külügyminiszter családjának magyar nemesi származása. Turul, 83. (2010) 2. 54–58.

Balajthy Katalin A moldvai katolikus misszió magyarországi papjai a 19. század első felében. Ethnographia, 126. (2015) 4. 591. p., 70. j.

Ujváry Gábor: A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a „neobarokk társadalomban”. Levéltári Szemle, 60. (2010) 2. 71–73. [Recenzió]

Az Anna-bál mítosza. Múlt-kor, 2010. 07. 23 [www.mult-kor.hu]

Összefoglaló a Külügyminisztérium a számára az 1919-es párizsi békekonferenciáról. ArchivNet, 10. (2010) 3.

Papp Árpád: A politika térdére ültetett tudomány egyik nagy pillanata. A párizsi békekonferencia néprajzi aspektusai. In: Tudományos diszkurzusok. Konferenciakötet. Szerk. Berényi János. Újvidék, 2013. 249. p., 166. j.,
249. p., 167. j.,
261. p., 209. j.,
261. p., 312. j.

Rosszéletű nők kalandjai a szabadságharc idején. Múlt-kor, 1. (2010) 3. 94–97.

A XXVII. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nemzetközi Levéltári Napok. Levéltári Szemle, 60. (2010) 3. 87–89.

Sört iszik a német, bort iszik a magyar? Múlt-kor. E-folyóirat, 8. (2010) 3.

Grófi léhaságok Balatonfüreden. Múlt-kor, 2010. 08. 17 [www.mult-kor.hu] 

Szeptember végén – 1989. ArchivNet, 10. (2010) 4.

Halj meg máskor! Prodam Guidó szenzációs akciója: az első repülés Budapest felett. Múlt-kor, 1. (2010) 4. 42–45.

Kisvárosi polgárok. Források, 1866–1919. Szerk. Héjja Julianna Erika–Erdész Ádám. Gyula, 2010.  Turul, 83. (2010) 4. 124–127. [Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, 27.] [Recenzió]

2011

Gödörből gödörbe. Mindennemű válságok Magyarhonban a 19. és 20. században. Szerk. Katona Csaba. Szombathely 2011. 198. [Mediawave Konferenciák V.]

A múlt felfedezői. Epizódok és arcélek a Magyar Történelmi Társulat és a Békésvármegyei Ré­gészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat múltjából. Szerk. Erdész Ádám–Katona Csa­ba. Gyula, 2011. 112.

Tanulmányok a 60 éves Fodor István tiszteletére. Szerk. Á. Varga László–Katona Csaba. Bp., 2011. 136.

Iratok a Vajdaság történetéhez a szerbiai levéltárakban, 1944–1948/Dokumenti iz istorije Vojvodine 1944–1948 u srpskim archivima. Összeáll./Sabrao: Fodor István/Ištvan Fodor. Szerk./Urednik toma: Katona Csaba/Csaba Katona. Bp.–Zenta/Budimpešta–Senta, 2011. (A szerb–magyar együttélés történetéhez. Források/Iz istorije mađarsko–srpske koegzistencije. Izvori) 92.

Válság a magánéletben. In: Gödörből gödörbe. Mindennemű válságok Magyarhonban a 19. és 20. században. Szerk. Katona Csaba. Szombathely 2011. 149–161. [Mediawave Konferenciák V.]

„A templomba járó öregeket faggattam […] a régi Csabáról”. Haan Lajos mint ember és történész. In: A múlt felfedezői. Epizódok és arcélek a Magyar Történelmi Társulat és a Békésvármegyei Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat múltjából. Szerk. Erdész Ádám–Katona Csaba. Gyula, 2011. 16–34.

Demmel József: A kettős identitás ára. A békéscsabai Szeberényi Gusztáv és a nemzetiségi kérdés a 19. századi evangélikus egyházban. Békéscsaba, 2014. 44. p., 87. j.
Demmel, József: „Slovenský kňaz, ale maďarský spisovateľ.“O Ľudovítovi Haanovi. In: Slovenský kňaz, maďarský historik. Listy a denník Ľudovíta Haana. Eds. Katona, Csaba–Demmel, József. Békéscsaba–Budapest, 2016. [Kor/ridor Knihy, 9.] 7. p., 3. j.

 

Mikó Árpád: Nagy Árpád Miklós: Classica Hungarica – a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének első évszázada (1908–2008). Budapest, 2013. [Múzeumcafé Könyvek, 2.] Művészettörténeti Értesítő, 64. (2015) 2. 420. p., 37. j.

 

Adatok a füredi Anna-bálok történetéhez. In: Tanulmányok a 60 éves Fodor István tiszteletére. Szerk. Á. Varga László–Katona Csaba. Bp., 2011. 63–67.

Helyünk a világban. Élet és Irodalom, 55. (2011) 17. 12. 

Tolna megyétől a Jászságig. Egy árokszállási birtokos feleségének életútja a 20. században. In: A vászoncselédtől a vállalkozó nőig. A nő a jászkunság társadalmában. Szerk. Bathó Edit–Tóth Péter. Jászberény, 2011. 206–215. [Jászsági Könyvtár, 7.]

Hóman Bálint és Balatonfüred. In: Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus. Szerk. Ujváry Gábor. A szerk. munkatársa Csurgai Horváth József. Bp., 2011. 149–161. [Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai, 3.]

A magyar–cseh kapcsolatok a politika tükrében az 1848–1849 utáni évtizedeken. In: „Lehet, hogy hülyeség, de...” Az 50 éves Perger Gyulának. Szerk. Székely Zoltán. Győr, 2011. 89–102.

Az Ebenhöch és a Jéhn család kapcsolata. Adatok Ebenhöch Ferenc kanonok családi hátteréhez. In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerk. Nemes Gábor–Vajk Ádám. Győr, 2011. [A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 13.] 247–258.

A győri káptalani magánlevéltár törzsanyagának regesztái (1527–1600). Szerk./Hrsg. Vajk Ádám. Győr/Raab, 2011. [A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Segédletek, 5./Publikationen des Archivs der Diözese von Raab. Verzeischnungen, 5.] 5. p., 1. j.

Ebenhöch Ferenc győri kanonok feljegyzései az élete során tett utazásokról. In: Arrabona, 49/1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeum közleményei. Főszerk. Székely Zoltán. Győr, 2011. 159–182.

Szende László: Rómer Flóris tudományos munkássága a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárában. In: Collectanea Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 3. Szerk. Dénesi Tamás. Pannonhalma, 2015. 50. p., 43. j.
Szende László: Rómer Flóris és a magyarországi kézművesipar történetének kutatása. In: A mívesség dicsérete Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Szerk. Cseh Fruzsina–Szulovszky János. Bp., 2016. 121. p., 5. j.

A sajtó szerkezet- és hangnemváltása budapesti hangulatjelentések tükrében (1988. október–1989. január). Levéltári Közlemények, 82. (2011) 1. 285–294.

Források a Békés megyei cigányság történetéhez. Dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból (1768–1987). Bev. Erdész Ádám. Vál. és s. a. r. Keres­ké­nyi­né Cseh Edit. Bárka, 19. (2011) 1. 123–125. [Recenzió]

Nem bízhatsz senkiben. Besúgók, ügynökök, kémek Magyarországon a „hosszú XIX. század”-ban. Múlt-kor, 2. (2011) 1. 57–59.

Márfi Attila: „Caflisch”. A legendás cukrászda története. Levéltári Szemle, 61. (2011) 3. 77–78. [Recenzió]

A gavallér. Olvasta a gyönyört rajongója szemében. Múlt-kor, 2. (2011) 3. 87.

A filmsztár. Micsoda művész: le sem jött a vászonról. Múlt-kor, 2. (2011) 3. 88.

A secco. Operaábrázolás a „kortalan” Liszttel. Múlt-kor, 2. (2011) 3. 88.

A soundtracker. A fehér zombitól a Tom és Jerry-ig. Múlt-kor, 2. (2011) 3. 89.

A webceleb. Netfüggőknek aranybánya. Múlt-kor, 2. (2011) 3. 89.

Mint egy kalandregény. A tartalékos tiszt széptevései a két háború között. Múlt-kor, 2. (2011) 3. 128–131.

Az Anna-bálok mítosza. Balatonfüredi Napló, 11. (2011) 6. 8.

Interjú Alexov Ljubomirral, a Szerb Országos Önkormányzat elnökével. Bp., 2011. június 8.

Előadások Vas megye történetéről V. Szerk. Mayer László–Tilcsik György. (Archivum Comitatus Castriferrei, 4.) Turul, 84. (2011) 4. 146–148. [Recenzió]

„A templomjáró öregeket faggattam.” Haan Lajos emlékezete. Evangélikus Élet, 76. (2011) XII. 18. 13.

2012

A vasút szerepe Balatonfüred forgalmának alakulására. Múlt-kor. E-folyóirat, 10. (2012.) 1.

Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon, 1867–1914. Századok, 146. (2012) 3. 739–742. [Recenzió]

Prostituáltak és szerencsejátékosok a 19. századi Balatonfüreden. Magyar Rendészet, 12. (2012) 1. 178–184.

"Hírességét az tette, hogy mindenki ismerte, minden valódi ok nélkül." Adatok Bizay Mihály életéhez. Bárka, 20. (2012) 2. 88–92.

Amikor Füred volt a minta: Széchenyi István fertőbozi fürdőjének balatoni vonatkozásai. Füredi História, 12. (2012) 2–3. 9–11.

Forradalom előtt – avagy nagymagyar út Moszkva felé? Néhány gondolat Szekfű Gyula 1945 utáni szerepvállalásáról. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna–Molnár Antal. Győr, 2012. 743–753.

Monostori Imre: Szekfű Gyula sorsfordító évei: 1945–1948. II. rész. Diplomáciai és pártszolgálatban. Kortárs, 59. (2015) 10. 64. p. 1. j.;
65. p., 3. j.
Dénes Iván Zolán: A történelmi Magyarország eszménye. Szekfű Gyula, a történetíró és ideológus. Pozsony, 2015. 381. p., 912. j.

Monostori Imre: Szekfű Gyula a változó időkben. Életmű – fogadtatás – utókor, 1913–2016. Pécs, 2017. 59. p., 48. j.;

60. p.. 50. j.

Franciák Magyarországon, 1809. A Győri Mediawave Fesztivál keretében 2009. április 29–30-án megrendezett tudományos konferencia előadásai. II. köt. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2012. 294. [Mediawave Konferenciák IV.]

A konyaktól Napólajosig – egy sajátos interpretáció avagy császári utóélet. In: Franciák Magyarországon, 1809. A Győri Mediawave Fesztivál keretében 2009. április 29–30-án megrendezett tudományos konferencia előadásai. II. köt. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2012. 294. 57–62. [Mediawave Konferenciák IV.]

L’udovít Štúr alakja és újraértelmezései. Világtörténet, 34. (2012) 3–4. 308–315. [Recenzió]

A kacér és a szende: Slachta Etelka és Kölcsey Antónia naplóinak értelmezései. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 47. (2012) 2. 52–60.

Gyimesi Emese: „… egy nő, több mint csak asszony…” Szendrey Júlia és Horvát Árpád házassága. In: A test a társadalomban. Szerk. Gyimesi Emese–Lénárt András– Takács Erzsébet. Bp., 2015. [ Rendi társadalom – polgári társadalom, 27.] 238. p. 48. j.

A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története. A 2011. október 20-án Várpalotán és 2012. május 9-én Pápán rendezett konferenciák előadásai. Szerk. Katona Csaba–Koltai Gábor–Rácz Attila–Szűts István Gergely. Bp.–Veszprém, 2012. 266. [Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, 29.]

„Távolban egy fehér vitorla” – Talabér Gyula balatonfüredi fotói az 1950-es, 1960-as évek fordulóján. In: A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története. A 2011. október 20-án Várpalotán és 2012. május 9-én Pápán rendezett konferenciák előadásai. Szerk. Katona Csaba–Koltai Gábor–Rácz Attila–Szűts István Gergely. Bp.–Veszprém, 2012. 161–186. [Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, 29.]

Én szívesen dolgoztam a Társulat érdekében..." Házi Jenő és a Magyar Történelmi Társulat 1932. évi soproni vándorgyűlése. Soproni Szemle, 66. (2012) 4. 318–329.

Köztörténet – magántörténet (Esztergom 1918–1919). Limes, 25. (2012) 4/I. 93–109.

Vezsenyi Péter: Az egyházi vagyon likvidálása Esztergom városban és az esztergomi járásban 1919-ben. In: Tanulmányok Badacsonyból III. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsonytomaj, 2013. július 10–12. Szerk. Kántor Balázs–Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. Bp., 2015. 114. p. 74. j.

2013

Fára József és Balatonfüred. In: Fára József főlevéltárnok emlékezete. Szerk. Erős Krisztina. Zalaegerszeg, 2013. 56–68. [Zalai Gyűjtemény, 73.].

A magyar sörfőzés legnagyobb gyárainak története. Iparosodás. HVG Sör Plusz. Sörkultúra, történelem, gasztronómia, feszitválok. Bp., 2013.  14–20. [Társszerző: Fencsik Tamás]

Urak kalandjai Füreden 150 évvel ezelőtt. Nők, kártya és Balaton. Északipart, 1. (2013) 1. 32–39.

Lobbi és intrika nyáridőben. Celebek a 19. századi Balatonfüreden. Északipart, 1. (2013) 1. 40–43.

Взаимодействие австро-венгерской и российской дипломатии в связи с перезахоронением Шимона Форгача (1904–1906 гг.). In: Освободительная война 1703–1711 гг. в Венгрии и дипломатия Петра I. Под ред. К. А. Кочегаров–О. В. Хаванова–А. Шереш. Санкт-Петербург, 2013. 206–212.

Polgárjog és migráció Debrecenben és Kőszegen a 18–19. században. In: Határon innen, határon túl. Tanulmányok Tilcsik György 60. születésnapjára. Szerk. Bariska István–Mayer László. Szombathely, 2012 [2013]. 225–232.

Metszéspont: egy író és egy fotós életútjának rövid találkozása. In: Amikor "fellazult tételben fogalmazódott meg a világ". Magyarország a hatvanas években. Szerk. Ólmosi Zoltán–Szabó Csaba. Bp., 2013. 286–298.

Montaillou és Santena: Néhány gondolat a mikrotörténelem két klasszikusáról és (főleg) egyebekről. Levéltári Szemle, 63. (2013) 3. 33–46.

Válogatott fotók moldovai Paleta Géza (1898–1977) ezredes életéből. ArchivNet, 13. (2013) 6.

„Európa legérdekesebb hercegnője” – egy normaszegő nő a 19–20. szá­zad fordulóján. Turul, 86. (2013) 3. 100–107.

The Oxford Companion to Sugar and Sweets. Ed. Goldstein, Darra. Oxford, 2015. 721.

Rákóczi-iratok Hollandiából, 1956–2006: egy irategyüttes fél évszázados története. Levéltári Szemle, 63. (2013) 4. 79–84.

Adatok Békéscsaba 18. század eleji evangélikus kapcsolataihoz. Evangélikus Élet, 78. (2013) XII. 22–29. 9.

 2014

„Iszom a sört, szívem mámorban fürdik.” Epizódok a sörgyártás és sörfogyasztás történetéből. Szerk. Katona Csaba–Tordai Rita. Miskolc, 2014. 76 + XVI.

Kőbánya, Sopron, Bőcs (áttekintés három sörgyár történetéről). In: „Iszom a sört, szívem mámorban fürdik.” Epizódok a sörgyártás és sörfogyasztás történetéből. Szerk. Katona Csaba–Tordai Rita. Miskolc, 2014. 7–13.

A kacér és a szende. Slachta Etelka és Kölcsey Antónia naplóinak értelmezései. In: A személyes történelem forrásai. Szerk. Galambos Sándor–Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2014. 25–36. [Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Évkönyve, 20.]

Od košickej kráľovskej zbrojnice po bratislavské korunovácie. Predstavujeme historika Gézu Pálffyho. Zhováral sa Csaba Katona. Kor/ridor. Szlovák–Magyar Történeti Folyóirat. Slovensko–maďarský historický časopis, 1. (2014) 2. 77–89.

„Po polemike lepšie rozumieme stanovisku toho druhého než pred ňou”.Predstavujeme Györgya Kövéra. Zhováral sa Csaba Katona. Kor/ridor. Szlovák–Magyar Történeti Folyóirat. Slovensko–maďarský historický časopis, 1. (2014) 4. 69–80.

Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. Kor/ridor. Szlovák–Magyar Történeti Folyóirat. Slovensko–maďarský historický časopis, 1. (2014) 4. 81–89. [Recenzió]
Demmel József: Normaszegő csoportból modern nemzet? L’udovít Štúr és a szlovák nemzeti mozgalom története – antropológiai megközelítésben. In: Az ismeretlen L’udovít Štúr. Magyar tanulmányok a legnagyobb szlovákról. Szerk. Demmel József. Békéscsaba, 2016. [Kor/ridor Könyvek, 6.] 53. p., 10. j.

Prezentácia historického časopisu Kor/ridor. Fórum Archivarov, 23. (2014) 2. 30–31.

Kémek, ügynökök, besúgók. Az ókortól Mata Hariig. Szerk. Katona Csaba. Szombathely, 2014. 184. [Mediawave Konferenciák VI.]

"Mata Hari, szeress belém!" A színpad táncosnőjétől a filmek kémnőjéig. In: Kémek, ügynökök, besúgók. Az ókortól Mata Hariig. Szerk. Katona Csaba. Szombathely, 2014. 81–95. [Mediawave Konferenciák VI.]

Az erkölcsös polgárlányok és a polsztri. Mindennapi szexcsaták a XIX. században. Múlt-kor, 4. (2014) 2. 62–69.

„… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1838–1840. A naplót közreadja: Katona Csaba. Győr, 2014. 144.

Többéjszakás kaland – avagy Slachta Etelka újrafelfedezése. Néhány gondolat a naplók másodszori kiadásához. In: „… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1838–1840. A naplót közreadja: Katona Csaba. Győr, 2014. 5–11.

Lány tollal: sorvezető Slachta Etelka naplóihoz. In: „… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1838–1840. A naplót közreadja: Katona Csaba. Győr, 2014. 13–25.

Mit adtak nekünk a rómaiak? Északipart, 2. (2014) 1. 90–91. [Társszerző: Kovács Emőke].

Villa Quiar. Északipart, 2. (2014) 1. 91–92.

Roncsok a mélyben. Északipart, 2. (2014) 1. 129.

Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Főszerk. Erdődy Gábor. Szerk. Feitl István–Sipos Balázs–Varga Zsuzsanna. Századok, 148. (2014) 3. 833–834. [Recenzió]

Veľké ilúzie a veľké sklamanie. Príčiny a dôsledky zapojenia Uhorska do svetovej vojny. Historická revue, 25. (2014) 7. 20–22.

Bevezető gondolatok Kovács Emőke munkájához. In: Kovács Emőke: A magyar parlament Catoja, Irányi Dániel. Bp., 2014. 7–11.

A személyes emlékezet dokumentumai. Turul, 87. (2014) 2. 41–47. [Társszerző: Kovács Eleonóra]

Gilányi Magdolna: „Krisztusért jártam mindenhol követségben” – Bőle Kornél OP: Utaim. Turul, 88. (2015) 1. 19. p. 12. j.
Eiler Ferenc: Németország és Délkelet-Európa "helye a nap alatt". A Hassell-napló mint történeti forrás. Múltunk, 62. (2017) 1. 25. p., 2. j.;
31. p., 17. j.;
31. p., 19. j.;
33. p., 24. j.
Gilányi Magdolna: „Misericordias Domini in aeternum cantabo”. Bőle Kornél (1887–1961) kéziratos visszaemlékezései. In: A 800 éves domonkos rend Magyarországon. A középkori provincia felbomlásától a közelmúltig. Szerk. Barna Gábor–Zágorhidi Czigány Balázs. Bp.–Vasvár, 2017. [Magyar domonkos rendtörténet, 2.]. 92. p., 9. j.
Eiler Ferenc: Németország és Délkelet-Európa „helye a nap alatt” az ­1930–1940-es években. Ulrich von Hassell naplója mint történelmi forrás. In: Napló és történelem. Szerk. Pritz Pál. Bp., 2018.12. p., 5. j.;
17. p. 20. j.;

17. p., 22. j.;

19. p., 27. j.

Gilányi Magdolna: „Misericordias Domini in aeternum cantabo”. Bőle Kornél (1887–1961) kéziratos visszaemlékezései. In: Bőle Kornél: Utaim. Egy domonkos szerzetes visszaemlékezései, 1887–1961. S. a. r.: Gilányi Magdolna. Bp.–Vasvár, 2018. [Magyar Domonkos Rendtörténet, 3.] 17. p., 10. j.

A füredi Savanyúvíz az 1850-es években – egy szürke hivatalnok izgalmas naplója a Bach-korszakból (1850–1852, 1856). Turul, 87. (2014) 2. 55–62.

Fürdők és fürdőzők a Monarchia idején. Irodalmi Magazin, 2. (2014) 3. 94–96.

Professionatus spielerek. Arcok és történetek Balatonfüred múltjából. Szerk. Katona Csaba–Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, 2014. 240. [A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 71.]

Balatonfüredi panaszkönyv, 18361840. S. a. r. és bev. Hudi József. Balatonfüred, 2015. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 74.] 18. p. 40. j.,
19. p. 66. j.,
28. p. 88. j.,
147. p. 915. j.
Tölgyesi József: Szuhács János pedagógiai és közéleti munkássága. Balatonfüred, 2015. 75. p., 163. j.
Saly Noémi: Morzsák a balatoni gasztrokultúrából. Somogy, 44. (2016) 3. 76. p., 12. j.,
76. p., 14. j.
Deák Ágnes: „Forradalmi tartalmú költemény”. A Szózat tiltás és tűrés határmezsgyéjén az 1850–1860-as években. In: Tiltva,tűrve, imádkozva,énekelve. Tanulmányok a Szózatról. Bp., 2017. Szerk.: Szalisznyó Lilla. [Hagyományfrissítés, 5.] 128. p., 34. j.

Arcok és történetek. Előszó helyett. In: Professionatus spielerek. Arcok és történetek Balatonfüred múltjából. Szerk. Katona Csaba–Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, 2014. 7–12. [A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 71.]

Varga István: A fonyódi gróf Zichy Béla-telep. Villasor a Balaton felett. Fonyód, 2015. 483. p., 843. j.

A cigány holokauszt kérdése az oktatásban. In: A lágerek népe. Névtelen romák holokausztja. Szerk. Márfi Attila. Pécs, 2014. 182–190.

Walterné Müller Judit: Elhallgatott tabutémák múzeumi feldolgozása: roma holokauszt és „málenkij robot”. In: Pécsi Tanuló Város–Régió Fórum. Jó gyakorlatok. Szerk. Németh Balázs. Pécs, 2015. 48. p., 7. j.;
49. p., 9. j.

Egy új együttműködés kezdete. Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Dominovits Péter–Katona Csaba. Sopron, 2014. 320. [Annales Archivi Soproniensis, 1.]

A magyar királyság egy fontos 17. századi országgyűlése. Egy meghatározó esztendő Sopron város aranykorából (szerkesztői előszó). In: Egy új együttműködés kezdete. Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Dominkovits Péter–Katona Csaba. Sopron, 2014. 9–14. [Annales Archivi Soproniensis, 1.] [Társszerző: Dominkovits Péter]

Naplók és emlékiratok az első világháborúból. Tempevölgy, 6. (2014) 4. 69–75.

Teleki András: Széljegyzetek a régi Magyarország utolsó háborújának hátországából – „ifjabbik” Teleki Sándor világháborús naplója. In: Tavaszi Szél/Spring Wind. Tanulmánykötet. III. köt.  Szerk. Keresztes Gábor. Bp., 2017.  523. p.,
524. p.,

2015

Báró, miniszter, „doctrinair, író? Eötvös József változó emlékezete. In: Danubius Noster, 1. (2013) 3–4. 13–26. [2015]

A személyes emlékezet forrásai. In: Genealógia 3. Források és genealógia. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra–Vitek Gábor. Bp., 2015. 157–179. [A Történelem Segédtudományai I.] [Társzerző: Kovács Eleonóra]

„Mindig beljebb keveredünk a világháborúba.” Naplók és emlékiratok mint a „Nagy Háború” forrásai. In: Megtizedelt évek. Az első világháború kitörésének centenáriumi évében rendezett kecskeméti konferencia tanulmányai. Szerk. Szabóné Bognár Anikó–Tombáczné Végh Katalin. Kecskemét, é. n. [2015] 29–48.

Gilányi Magdolna: Egy domonkos szerzetes I. világháborús feljegyzései – Bőle Kornél: OP: Utaim. In: Tanítvány, 14. (2015) 2. 18–22. 21. p., 8. j.
Teleki András: Széljegyzetek a régi Magyarország utolsó háborújának hátországából – „ifjabbik” Teleki Sándor világháborús naplója. In: Tavaszi Szél/Spring Wind. Tanulmánykötet. III. köt.  Szerk. Keresztes Gábor. Bp., 2017.  517. p., 302. j.
Gilányi Magdolna: „Misericordias Domini in aeternum cantabo”. Bőle Kornél (1887–1961) kéziratos visszaemlékezései. In: A 800 éves domonkos rend Magyarországon. A középkori provincia felbomlásától a közelmúltig. Szerk. Barna Gábor–Zágorhidi Czigány Balázs. Bp.–Vasvár, 2017. [Magyar domonkos rendtörténet, 2.]. 94 p., 16. j.
Gilányi Magdolna: „Misericordias Domini in aeternum cantabo”. Bőle Kornél (1887–1961) kéziratos visszaemlékezései. In: Bőle Kornél: Utaim. Egy domonkos szerzetes visszaemlékezései, 1887–1961. S. a. r.: Gilányi Magdolna. Bp.–Vasvár, 2018. [Magyar Domonkos Rendtörténet, 3.] 18. p., 17. j.

A jénai egyetem és evangélikus magyar hallgatói a 19. században. Evangélikus Élet, 80. (2015) VI. 14. 9.

A választás béklyójában. Gondolatok a 19. századi szlovák és magyar nacionalizmusokhoz. Életünk, 53. (2015) 6. 51–59.

Háború után. Egy esztergomi ügyvéd és katonatiszt sorsa a a második világháború utáni években. Turul, 88. (2015) 1. 1–8.

Az Ördög-árok legpokolibb tánca. Múlt-kor, 2015. 08. 18. [mult-kor.hu]

A választás béklyójában. Gondolatok a 19. századi szlovák és magyar nacionalizmusokhoz. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2015. 07. 26. [www.ujkor.hu]

Erdély szereti a sört. HVG Gasztro & Utazás. 8–9.

Ukrajnai sörhorizont. HVG Gasztro & Utazás. 10–11.

A füredi fotós. Talabér Gyula (1924–1962). Tempevölgy, 7. (2015) 3. 49–61.

Vénus madarai Füreden (Prostitúció a 19. századi Balatonnál). Hévíz, 23. (2015) 4–5. 389–394.

Töréspont. Az első világháború hatása a magyarországi sörgyártásra, különös tekintettel Budapestre. In: Budapesti hétköznapok, 1914. A Nagy Háború Hátországának életképei. Szerk. Toma Katalin–Török Péter. Bp., 2015. 141–152.

Katona Anikó: "Hódító körútra indul...". Emblematikus sörplakátok. Tempevölgy, 8. (2016). 2. 80. p., 5. j.

"Külsőleg mintha semmi sem változott volna." Az első világháború motívuma balatoni tárgyú írásokban. Irodalmi Magazin, 3. (2015) 1. 49–51.

Az Osztrák–Magyar és az orosz diplomácia kapcsolatai Forgách Simon újratemetése kapcsán (1904–1906). In: Európa perifériáján. Szerk. Bene Krisztián. Pécs, 2015. [MOSZT Könyvek, 8.] 151–160.

Écsy László balatonfüredi fürdőigazgató győri és Győr megyei vár kapcsolatai. In: Győri Tanulmányok, 35. Fel. szerk. Bana József. Szerk. Dominkovits Péter–Horváth József. Győr, 2015. 79–86.

Varga István: A fonyódi gróf Zichy Béla-telep története. Villasor a Balaton fölött. SiópArt, 1. (2015) 1. 102104. [Recenzió]

Író nők. In: A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra. Bp., 2015. 206–208.

Az evangélikus egyház 1848–1849-ben. In: A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra. Bp., 2015. 220–225.

Az evangélikus egyház 1849–1867 között. In: A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra. Bp., 2015. 226–229.

Az evangélikus egyház a kiegyezés után (1867–1920) In: A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra. Bp., 2015. 234–238.

Evangélikus történészek a 19–20. században. In: A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra. Bp., 2015. 242–243.

Az evangélikus egyház 1920–1944 között. In: A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra. Bp., 2015. 294–297.

Први светски рат у сећању мађарских учесника Првог светског рата. Прилог вредновању ратних дневника и мемоара. Војноисторијски гласник, 2015. 1. 224–237.

Egy kosztos diák mindennapjai Nyitrán az 1860-as években. In: Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. Szerk. Ma­yer László–Tilcsik György. Bp., 2015. [A Magyar Levéltárosok Egye­sü­lete kiadványai, 14.] 171–176.

Borhét, borászati és gyümölcskiállítás és ezek mellékhatásai Balatonfüreden. Északipart, 3. (2015) 1. 41.

Székesfehérvár, a koronázóváros. In: Északipart Gasztro, 1. (2015) 1. 33–35. [társzerző: Csurgai Horváth József

A turini remete arcai. Kossuth Lajos távol a ha­zától. In: Múlt-kor, 5. (2015) 4. 58–64.

A Bihar vármegyéből származó debreceni polgárok beköltözési év, lakóhely és foglalkozás szerinti megoszlása (1733–1867). Új Nézőpont, 2. (2015) 3–4. 5–22.

2016

GALLIPOLI 100 – Osztrák–Magyar–Ottomán szövetség az első világháborúban. In: Nagy Háború Blog. A Nagy Háború Írásban és képben. 2016. 01. 08. [nagyhaboru.blog.hu]

 „...kegyetlen megtámadtatás és hasban, ágyékban tett rúgások..." – Félvilági alakok civódása a reformkori Balatonfüreden. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2016. 01. 15. [www.ujkor.hu]

12 kisfröccs. Tanulmányok a 74 éves T. Varga György egészségére. Szerk. Katona Csaba–Rácz Attila. Rákospalota, 2016. 126.

Gyógyszerész és pilóta. Aki először repült át Budapest fölött. In: 12 kisfröccs. Tanulmányok a 74 éves T. Varga György egészségére. Szerk. Katona Csaba–Rácz Attila. Rákospalota, 2016. 68–74.

A füredi fotós. In: A füredi fotós. Talabér Gyula (1924–1962). Szerk. Burza Patrícia Kármen–Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, 2016. [Tempevölgy Albumok, 3.] 5–15.

A magyar beau monde. Esszék és tanulmányok Balatonfüred múltjából. Szerk. Katona Csaba–Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, 2016. 244. [A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 76.]

A magyar beau monde. In: A magyar beau monde. Esszék és tanulmányok Balatonfüred múltjából. Szerk. Katona Csaba–Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, 2016. [A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 76.] 7–9.

Régi értékek új köntösben. Élet és Tudomány, 71. (2016) 15. 471. [Recenzió]

Kánontól kánonig. L’udovít Štúr (újra)értelmezései. In: Az ismeretlen L’udovít Štúr. Magyar tanulmányok a legnagyobb szlovákról. Szerk. Demmel József. Békéscsaba, 2016. [Kor/ridor Könyvek, 6.] 88–98.

Balatonfüredi panaszkönyv, 1836–1840. Szerk. Hudi József. Honismeret, 44. (2016) 3. 108. [Recenzió]

József Demmel: A szlovák nemzet születése. Ľudovít Štúr és szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon (Birth of the Slovakian Nation. Ľudovít Štúr and the Slovakian Society in Hungary in the 19th Century) Ľudovít Štúr: A szlávok és a jövő világa. Szerk. Ford.: F. Kováts Piroska, Földes Zsuzsanna, Görözdi Judit, Németh Ádám, Tóth Gergely. Utószó: Rudolf Chmel. (Ľudovít Štúr: The Slavonians and the World of Future. Ed.: JÓzsef Demmel. Translated by: Piroska F. Kováts, Zsuzsanna Földes, Judit Görözdi, Ádám Németh, Gergely Tóth. Prologue: Rudolf Chmel.). Central-European Papers, 4. (2016) 1. 97–98.

Od kánonu po kánon. (Re)interpretácie Ľudovíta Štúra. In: Neznámy Ľudovít Štúr. Maďarské štúdie o najväčšom Slovákovi. Ed. József Demmel. Békéscsaba, 2016. [Kor/ridor Knihy, 7.] 81–90.

A háború pillangói – prostitúció a Nagy Háború idején. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2016. 06. 21. [www.ujkor.hu]

Ladó Ágota: Murádin Jenő: Fegyverek és múzsák. Erdély művészete az első világháború idején. Erdélyi Tudományos Füzetek, 285. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2016. 70 old. In: Erdélyi Múzeum, 79. (2017) 1. 211. p., 6. j.

Borivó németek, sörivó magyarok? Budapest sörfogyasztása a századfordulón. Tempevölgy, 8. (2016). 2. 73–77.

Slachta Etelka. Egy füredi úrilány naplója. Északipart, 4. (2016) 1. 82–84.

2 Manó közt. Északipart, 4. (2016) 1. 89–91.

Tapolca egykor. Északipart, 4. (2016) 1. 92–97. [Társszerző: Décsey Sándor]

Egy magyar történelmi monográfia előmunkálatai? Romsics Ignác: A múlt arcai. Történelem, emlékezet, politika. Bárka, 24. (2016) 4. 123–126. [Recenzió]

IV Károly-konferencia és koronfilm-vetítés Tihanyban. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2016. 10. 24. [www.ujkor.hu]

A budapesti szőlőtermelés rövid története. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2016. 10. 29. [www.ujkor.hu]

"Buda tehát Pest részére ... csak teher." A városegyesítés kérdőjelei. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2016. 10. 29. [www.ujkor.hu]

Utazás Füredre. In: Via Sancti Martini. Szent Márton útjai térben és időben. Szerk. Tóth Ferenc–Zágorhidi Czihány Balázs. Bp., 2016. 295307.

Száztíz éve nyílt meg a Szépművészeti Múzeum. In: Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2016. 12. 01. [www.ujkor.hu]

Slovenský kňaz, maďarský historik. Listy a denník Ľudovíta Haana. Eds. Demmel, József–Katona, Csaba. Békéscsaba–Budapest, 2016. [Kor/ridor Knihy, 9.]

„Učiaci sa teológiu, píšuci maďarské a slovenské básne“. Portrét kňaza/historika s dvojakou identitou. In: Slovenský kňaz, maďarský historik. Listy a denník Ľudovíta Haana. Eds. Demmel, József–Katona, Csaba. Békéscsaba–Budapest, 2016. [Kor/ridor Knihy, 9.] 125–138.

„...azon urak a magok hibás számításával engem compromitáltak Züllich írányában". In: A két Kisfaludy. Szerk. Hansági Ágnes–Hermann Zoltán. Balatonfüred, 2016. 227–240. [Tempevölgy Könyvek, 21.]

"Háború van-e már Romániával?" Románia háborúba lépésének emlékezete magyar magániratokban. Pro Minoritate, 25. (2016) 4. 37–49.

Szilveszter Pest-Budán 1848 decemberében. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2016. 12. 31. [www.ujkor.hu]

Magyarok és szerbek a változó határo két oldalán, 1941–1948. Történelem és emlékezet. Szerk. Bíró László–Hornyák Árpád. [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések]. Bácsország, 21. (2016) 3–4. 135–136. [recenzió]

2017

Széchenyi István és a balatoni gőzhajózás hőskoraMTA honlapja. 2017. 01. 06. [www.mta.hu]

Deák Ferenc halála és temetése. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 01. 27. [www.ujkor.hu]

Evangélikus írónők, költőnők a 19–20. században. Evangélikus Élet, 82. (2017) 5. 27–28.

Farsangi bálok Pesten és Budán. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 02. 09.

A Gellért-hegyi sziklakápolna rövid története. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 02. 25. [www.ujkor.hu]

Az országgyűlési követ, a szélhámos és a díszpolgár. Adatok Békés megye és Balatonfüred kapcsolatához. In: EÁrchívum. Tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja tiszteletére. Szerk. Sáfár Gyula–Héjja Julianna Erika. Gyula, 2017. 209–218.

Haynautól a nemzeti kormányig – út a kiegyezéshezMTA honlapja. 2017. 04. 18. [www.mta.hu]

A Lánchíd újjáépítésének ideológia háttere. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 04. 21. [www.ujkor.hu]

Akik nem illettek egymáshoz: Charlotte Strachan és Zichy-Ferraris Manó házasságának tragikus története. Moson Megyei Műhely, 14–20. (2012–2017) 83–102.

Adatok az iparosok és kereskedők szombathelyi betelepüléséhez, 1850. In: A forradalom vonzásában. Tanulmányok Szántó László tiszteletére. Szerk. Polgár Tamás–Récsei Balázs. Kaposvár, 2017. 9–18.

Bostoni balladák, avagy két kései paszkvillus egy egyesületi tisztújításról. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok, 5. Szerk. Csörsz Rumen István. Bp., 2017. 359–376.

"Poor Dago! What have you sinned against us, and what have we sinned against you?" The War Diary of László Kókay. In: From the Front. Zibaldone della Grande Guerra. Ed. Artico, Tancredi. Roma, 2017 [Tempus. La Forme della Memoria, 8.] 157–163.,197–206.

„…ezen könyvben Isten segedelmével életemnek fő dolgait voltaképen bejegyezzem.” Elöljáró gondolatok egy jászsági nemes naplójához. In: Nemes Nagy György jászsági naplója, 1759–1769 (1820). Szerk. Csikós Gábor. Szolnok, 2017. [A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Közleményei, 15.] 7–11.

Az arisztokrata, a katona és a szerzetes. Emlékiratok, naplók mint a "nagy háború" forrásai. Erutidio – Educatio, 12. (2017) 1. 31–40.

Gilányi Magdolna: „Misericordias Domini in aeternum cantabo”. Bőle Kornél (1887–1961) kéziratos visszaemlékezései. In: Bőle Kornél: Utaim. Egy domonkos szerzetes visszaemlékezései, 1887–1961. S. a. r.: Gilányi Magdolna. Bp.–Vasvár, 2018. [Magyar Domonkos Rendtörténet, 3.] 18. p., 17. j.

Földalatti vagy villamos? Mikor, kik ellenezték a földalatti építését? Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 06. 17. [www.ujkor.hu]

A Massachusettsi Magyar Egyesület belviszályának egy verses emléke 1983-ból. ArchivNet, 17. (2017) 2.

A forradalomtól a millenniumig. Magyar Kémikusok Lapja, 72. (2017) 7–8. 245–248.

A 16 éves Zichy Géza gróf botrányos füredi mulatozása. We Love Balaton, 2017. 08. 18. [www.welovebalaton.hu]

A szélhámos báró füredi portyái We Love Balaton, 2017. 08.[www.welovebalaton.hu]

Mit mesél egy balatonfüredi ágyékon rúgás a reformkorról? We Love Balaton, 2017. 09. 05. [www.welovebalaton.hu]

A forradalom krónikása Amerikában. Adatok Prágay János ezredes könyvének hátteréhez. Tempevölgy, 9. (2017). 3. 50–57.

"Mata Hari, szeress belém!" Mata Hari alakjának jelentésváltozásai. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 10. 17. [www.ujkor.hu]

Látványos és haszontalan győzelem, rengeteg áldozattal – száz éve kezdődött a caporettói áttörésMTA honlapja. 2017. 10. 20. [www.mta.hu]

Kiegyezés? 150 éves dilemma. Hamu és Gyémánt, 20. (2017) 3. 92–98.

Prágay János: A magyar forradalom. Szerk. Tóbiás Krisztián S. a. r. és jegyz.: Katona Csaba. Bev. tan.: Csikány Tamás–Katona Csaba. Balatonfüred, 2017. [Tempevölgy Könyvek, 23.] 264.

A forradalom krónikása Amerikában. In: Prágay János: A magyar forradalom. Szerk. Tóbiás Krisztián S. a. r. és jegyz.: Katona Csaba. Bev. tan.: Csikány Tamás–Katona Csaba. Balatonfüred, 2017. [Tempevölgy Könyvek, 23.] 45–68.

Megőrizzük a hidakat. A Massachusettsi Magyar Egyesület története. Boston, 2017. 196.

Táncsics Mihály budapesti tervei. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 11. 03. [www.ujkor.hu]

„A bolondok között se bírt szíved a sorssal". 80 éve halt meg mester és tanítványa, Juhász Gyula és József Attila. Pannon Tükör, 22. (2017) 5.

Mit adtak nekünk a magániratok? Naplók, emlékiratok az első világháború kutatásában. Belvedere Meridionale, 29. (2017) 3. 99–110.

A kiegyezés. Magyar Tudomány, 178. (2017). 12. 1523–1525. [Társszerző: Fodor Pál]

Kiegyezés – kiegyezések. 1867 olvasatai a magániratokban. Magyar Tudomány, 178. (2017). 12. 1558–1563.

A barát és a barátság. In: A barátság. Szerk. Bokányi Péter. Hévíz, 2017. 9–19.

„… gyertyácskákkal ékesítém” – karácsonyi és újévi szokások a 19. századi MagyarországonMTA honlapja. 2017. 12. 21. [www.mta.hu] [társszerző: Fónagy Zoltán]. 

Karácsonyi és újévi szokások a 19. századi Magyarországon. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 12. 22. [www.ujkor.hu] [társszerző: Fónagy Zoltán]

A kráter mélye. A kiegyezés hatása a füredi fürdőre. Tempevölgy, 9. (2017) 4. 99–108.

„aki tót pap létére is magyar író”. Haan Lajos levelei és visszaemlékezései. Szerk. Demmel József–Katona Csaba. Békéscsaba–Bp., 2017. [Kor/ridor Könyvek, 10.] 420.

Demmel, József: Utváranie miestnych mocenských centier a slovensko-maďarské vzťahy v roku 1848. Prípad Turčianskej stolice. Forum Historiae, 12. (2018) 1. 41. p., 46. j.

A naplóíró Haan Lajos. In: „aki tót pap létére is magyar író”. Haan Lajos levelei és visszaemlékezései. Szerk. Demmel József–Katona Csaba. Békéscsaba–Bp., 2017. [Kor/ridor Könyvek, 10.] 345–370.

2018

Minden egész eltörött... A Nagy Háború emlékei. Szerk. Katona Csaba. Balatonfüred, 2018. [Tempevölgy könyvek, 28.] 208.

A háború minennapjainak forrásai. In: Minden egész eltörött... A Nagy Háború emlékei. Szerk. Katona Csaba. Balatonfüred, 2018. [Tempevölgy könyvek, 28.] 99–114.

Od carinika do ratnika riječne flotile: prisjećanje na službu carinskoga patrolnog broda János na mađarsko–srpskoj granici 1913.–1918. godine. In: 1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji. Ured. Herman Kaurić, Vijoleta. Zagreb, 2018. 301–310.

Szerelem a a Festeticsek idején. Festetics Vilma grófnő és Nyári Rudi cigányprímás házassága. Északipart, 6. (2018) 67–70.

Az első világháború hatása a sörgyártásra és -fogyasztásra Magyarországon. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására. Szerk. Glässer Norbert–Mód László. Szeged, 2018. [A Vallási Kultúrakutatás Könyvei, 35.] 217–232.

Turanizmus, török–magyar kapcsolatok, Rákóczi újratemetése. MTA honlapja. 2018. 07. 30. [www.mta.hu]

Meditáció a tudományról és közszolgálatóról. Valóság, 61. (2018) 7. 35–38.

Háromszáz mozaikból összeillesztett nagy történet. Csabensis. Békéscsaba 300. Bárka, 26. (2018) 4. 65–66. [recenzió]

Jókai a 21. században: hozzájárulás egy vitás kérdéshez. Jókai Mór: A Balaton vőlegényei Válogatott elbeszélések. Szerk. Hansági Ágnes– Hermann Zoltán; A kispróza nagymestere – Tanulmányok Jókai Mór novellisztikájáról. Szerk. Hansági Ágnes– Hermann Zoltán. SiópArt, 1. (2018) 1. 88–91. [recenzió]

"... szívem [...] irántuk jéghideg marad, s éppen oly nyugton ver, mint azt fontoló s nem ledér eszem kívánhatja". A szív és az érzelmek Slachta Eteka naplójában. In: A szív. Szerk. Szemes Péter–Bokányi Péter. H. n. [Hévíz], 2018. 95–101.

Hegedűs Krisztián–Katona Csaba–Kulich Julianna–Maczó Balázs–Török Róbert: Ez sör! A sernevelőtől a sörgyárig/That's beer! From the home brewer all the way to industrial brewery. Szerk./Ed.: Török Róbert. Budapest, 2018. 216.

Balatonfüredi panaszkönyv, 1836—1840. S. a. r. és bev. Hudi József. Balatonfüred, 2015. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 74.) 18. p. 40. j.

KUTATÁSI TERÜLET

19–20. századi magyarországi művelődés- és társadalomtörténet

KUTATÁSI PROJEKTEK

2011–: A magyar történettudomány történetének adatbázisa (OTKA K 75081)

2014–: Kelet-közép-európai nacionalizmusok az első világháború éveiben (OTKA K 113004)

2014–: MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport (külső tag)

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Tanító- és Óvóképző Kar, Társadalomtudományi Tanszék (óraadó tanár: 2002–2007): Magyarország történelme a honfoglalástól a millenniumig

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék (óraadó tanár: 2013–2015): Toposzok, legendák, közhelyek a magyar történelemben [Halmos Károllyal] (2013–2014); Történelmünk újratöltve [Halmos Károllyal] (2014–2015)

Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest), Élelmiszertudományi Kar, Sör- és Szeszipari Tanszék (óraadó tanár: 2014–2016): Sörtörténet (2014–2015); Sörkultúra (2014–2015); Sörtörténet (2015–2016)

Szent István Egyetem (Gödöllő/Budapest), Élelmiszertudományi Kar, Sör- és Szeszipari Tanszék (óraadó tanár: 2016–): Sörkultúra (2015–2016); Sörtörténet (2016–2017); Sörkultúra (2016–2017); Sörtörténet (2017–2018); Sörkultúra (2017–2018)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történelemi Segédtudományai Tanszék (óraadó tanár: 2018–): Kommunikációs ismeretek levéltárosoknak (2017–2008)

MÉDIASZEREPLÉSEK

2001

MTV 1, Híradó, 2001. 11. 01.

2003

Magyar Nemzet, 2003. 07. 27.

2006

MTV 1, Múlt-kor, 2006. 10. 27.

2007

MTV 1, Múlt-kor, 2007. 12. 21.

2008

Duna TV, Gazdakör, 2008. 06. 23.

MTV 1, Múlt-kor, 2008. 09.05.

MTV 1, Múlt-kor, 2008. 10. 03.

Mediawave, 2008. 12. 01.

2009

Népszabadság, 2009. 01. 28.

www.magyarfilm.hu, 2009. 11. 06.

Népszabadság, 2009. 11. 07.

Füred TV, 2009. 12. 8.

2010

Index (www.index.hu), 2010. 11. 02.

Veszprémi Napló, 2010. 11. 06.

MTV 1, Nappali, 2010. 11. 10.

Veszprémi Napló, 2010. 11. 13.

Kossuth Rádió, Tér–Idő, 2010. 12. 17.

2011

Bárka, 2011. 6.

MTV 2, Átjáró, 2011. 04. 26.

Füred TV, 2011. 06. 18.

Infovilág, 2011. 06. 28.

Magyar Nemzet Online, 2011. 06. 30.

Origo (www.origo.hu), 2011. 07. 04.

Vas Népe, 2011. 07. 23.

Népszabadság, 2011. 07. 26.

MTV 1, Ma Reggel, 2011. 08. 16.

Hír TV, Különkiadás, 2011. 08. 27.

MTV 1, Múlt-kor, 2011. 10. 27.

Magyar Interaktív Televízió (Pozsony), 2011. 11. 15.

Kapos Extra, 2011. 12. 01.

Dombóvári Hírcentrum, 2012. 12. 06.

Tolnai Népújság, 2011. 12. 09.

2012

MTV 1, Múlt-kor, 2012. 02. 06.

Magyar Nemzet Online, 2012. 03. 09.

MiNap Online, 2012. 03. 13.

Veszprémi Napló, 2012. 03. 26.

Sopron Megyei Jogú Város honlapja, 2012. 04. 16.

Szent István Rádió, Évezredek asztalánál, 2012. 04. 18.

Pápa Ma, 2012. 05. 09.

Városi Televízió (Pápa), 2012. 05. 09.

Siófoki Hírhatár, 2012. 05. 25.

Somogyi Hírlap Online, 2012. 05. 28.

Sió Televízió, Hétről hétre, 2012. 06. 04.

Magyar Nemzet Online, 2012. 08. 06.

Videotorium. Tudomány Egyenes Adásban, 2012. 09. 27.

Civil Rádió, Reggeli Merítés, 2012. 10. 29.

Civil Rádió, Merítés, 2012. 10. 31.

Videotorium. Tudomány Egyenes Adásban, 2012. 11. 09.

Magyar Nemzet Online, 2012. 11. 18.

Katolikus Rádió, A héten történt, 2012. 12. 15.

2013

Katolikus Rádió, Délutáni találkozás, 2013. 01. 01.

Magyar Nemzet Online, 2013. 01. 08.

Info Mosonmagyaróvár, 2013. 01. 10.

Radio Face, 2013. 02. 02.

Kaposvár Most, 2013. 02. 12.

Sonline, 2013. 02. 21.

Somogy TV, Unikum, 2013. 03. 05.

MTV 1, Domovina, 2013. 03. 11.

Kossuth Rádió, Regényes történelem, 2013. 03. 04.

Videotorium. Tudomány Egyenes Adásban, 2013. 04. 16.

Magyar Nemzet Online, 2013. 06. 02.

Magyar Nemzet Online, 2013. 08. 23.

Gyula TV, 2013. 09. 13.

Pannon RTV, 2013. 09. 24.

Now Magazin, 2013. 11. 12.

TV2, Mokka, 2013. 12. 11.

2014

Magyar Nemzet Online, 2014. 02. 06.

Újkor. A velünk élő történelem, 2014. 08. 26.

Újkor. A velünk élő történelem, 2014. 09. 03.

Füred TV, 2014. 09. 20.

Echo TV, Időrosta, 2014. 10. 11.

Kossuth Rádió, Időt kérek, 2014. 11. 08.

Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2014. 11. 23.

Kossuth Rádió, Szonda, 2014. 11. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2014. 11. 24.

Füred TV, 2014. 11. 26.

Part FM, Balatoni Mozaik, 2014. 11. 28.

Balatontipp, 2014. 12. 01.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2014. 12. 08.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2014. 12. 22.

2015

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 01. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 01. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 01. 26.

Kecskeméti TV, KTV Híradó, 2015. 02. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 02. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 02. 09.

Hegyvidék Televízió, Budai Híradó, 2015. 02. 11.

Jazzy Rádió, Milllásreggeli, 2015. 02. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 02. 23.

Klubrádió, Megbeszéljük, 2015. 02. 25.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 03. 02.

Kossuth Rádió, Belépő, 2015. 03. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 03. 09.

Magyar Nemzet Online, SZEMbeszéd, 2015. 03. 15.

Fonyód Média, 2015. 03. 15.

RTL Klub, 8.08 – Minden reggel, 2015. 03. 16.

Fonyód TV, Fonyódi Tükör, 2015. 03. 17.

BorsOnline, 2015. 03. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 03. 23.

BorsOnline, 2015. 03. 24.

Magyar Nemzet, 2015. 03. 26.

RTL Klub, Fókusz Plusz, 2015. 03. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 03. 30.

Magyar Nemzet, 2015. 04. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 04. 13.

Videotorium. Tudomány Egyenes Adásban, 2015. 04. 16.

Katolikus Rádió, Velünk vannak, 2015. 04. 16.

Danubius Rádió, 2015. 04. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 04. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 04. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 05. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 05. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 05. 18.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 06. 01.

Rádió Bézs, Fazon, 2015. 06. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 06. 08.

RTL Klub, Fókusz, 2015. 06. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 06. 15.

Kossuth Rádió, Gondolat-jel, 2015. 06. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 06. 22.

Hír24, Gazdaság, 2014. 06. 23.

Katolikus Rádió, Velünk vannak, 2015. 06. 24.

ATV, Start Plusz, 2015. 06. 26.

Echo TV, Időrosta, 2015. 06. 27.

Hír TV, Vízválasztó, 2015. 06. 30.

Keszthelyi Televízió, Hírek, 2015. 07. 01.

Echo TV, Időrosta, 2015. 07. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 07. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 07. 13.

RTL Klub, Fókusz, 2015. 07. 16.

RTL Klub, Fókusz, 2015. 07. 17.

Öböl TV, Híradó, 2015. 07. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 07. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 08. 03.

Hír TV, Vízválasztó, 2015. 08. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 08. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 08. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 08. 24.

Kossuth Rádió, A Tudomány Hangjai, 2015. 08. 29.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 08. 31.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 09. 07.

TV2, Mokka, 2015. 09. 11.

Szabad Föld, 2015. 09. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 09. 14.

P+ TV, Kultúra +, 2015. 09. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 09. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 09. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 10. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 10. 12.

Faktor, Élet, 2015. 10. 10.

Bors Online, 2015. 10. 14.

Faktor, Faktor TV, 2015. 10. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 10. 19.

Hegyvidék Televízió, Budai Híradó, 2015. 10. 21.

Szabad Föld, 2015. 10. 22.

ATV, Start Plusz, 2015. 10. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 10. 26.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 11. 02.

Class FM, Class Kultúra, 2015. 11. 02.

Metropol, 2015. 11. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 11. 09.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 11. 16.

Bors Online, 2015. 11. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 11. 19.

RTL Klub, Fókusz Plusz, 2015. 11. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 11. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 11. 30.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 12. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 12. 14.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 12. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 12. 28.

2016

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 01. 04.

Faktor, Tudomány, 2016. 01. 08.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 01. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 01. 18.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 01. 25.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 02. 01.

Katolikus Rádió, Hagyományok éltetői, 2016. 02. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 02. 15.

Hír TV, Reggel, 2016. 02. 18.

Fix TV, Fix Magazin, 2016. 02. 18.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 02. 22.

Katolikus Rádió, Hagyományok éltetői, 2016. 02. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 02. 29.

Magyar Nemzet Online, 2016. 03. 03.

Láncíhd Rádió, Szabad Gondolat, 2016. 03. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 03. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 03. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 04. 04.

Füred TV, 2016. 04. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 04. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 04. 18.

TV2, Aktív, 2016. 04. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 04. 25.

Kecskeméti TV, KTV Híradó, 2016. 04. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 04. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 05. 02.

TV2, Tények, 2016. 05. 06.

Keszthelyi Televízió, Híradó, 2016. 05. 06.

Duna TV, Gasztroangyal, 2016. 05. 07.

TV2, Aktív, 2016. 05. 09.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 05. 09.

RTL Klub, Fókusz Plusz, 2016. 05. 14.

Katolikus Rádió, Hagyományok éltetői, 2016. 05. 22.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 05. 23.

Jazzy Rádió, Milláseggeli, 2016. 05. 30.

Jazzy Rádió, Milláseggeli, 2016. 06. 06.

Szolnok TV, Örökségünk, 2016. 06. 09.

Jazzy Rádió, Milláseggeli, 2016. 06. 13.

Magyar Demokrata, Kultúra, 2016. 06. 19.

Katolikus Rádió, Édesanyám főztje, 2016. 06. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 06. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 06. 27.

Kossuth Rádió, Tér-Idő, 2016. 06. 29.

Katolikus Rádió, Hagyományok éltetői, 2016. 07. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 07. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 07. 11.

Veszprém TV, Hírek, 2016. 07. 15.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 07. 18.

Duna TV, Balatoni Nyár, 2016. július 20.

Keszthelyi Televízió, Hírek, 2016. 07. 21.

Zalai Hírlap, 2015. 07. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 07. 25.

Mandíner, Bor, 2016. 07. 30.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 08. 01.

Hír TV, Reggeli Járat, 2016. 08. 01.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 08. 08.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 08. 15.

Duna TV, 5 Kontinens, 2016. 08. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 08. 22.

Dinner al fresco, Ital, 2016. 08. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 08. 29.

Hévízi Forrás, Program, 2016. 08. 31.

M1, Ma Reggel, 2016. 09. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 09. 05.

Mosonmagyaróvári Városi TV, Híradó, 2016. 09. 09.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 09. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 09. 12.

M1, Ma Reggel, 2016. 09. 16.

Inforádió, Tudomány, 2016. 09. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 09. 12.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 09. 24.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 09. 26.

InfoRádió, Szigma – a holnap világa, 2016. 09. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 10. 03.

M5, Tudós Társaság, 2016. 10. 04.

Hévízi TV, 2016. 10. 07.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 10. 08.

Magyar Nemzet, Urbanisztika, 2016. 10. 09.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 10. 10.

TV2, Aktív, 2016. 10. 18.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 10. 22.

Origo, Itthon, 2016. 10. 23.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 11. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 11. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 11. 14.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 11. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 11. 21.

HatvanOnline TV, Híradó, 2016. 11. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 11. 28.

M1, Ma Reggel, 2016. 11. 29.

Hatvan TV, Híradó, 2016. 11. 30.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 12. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 12. 05.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 11. 07.

Echo TV, A riporter, 2016. 12. 20.

Echo TV, Híradó, 2016. 12. 24.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 12. 31.

2017

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 01. 09.

Echo TV, Hazahúzó, 2017. 01. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 01. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 01. 23.

Média Fonyód, Fonyódi Tükör, 2017. 01. 27.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2017. 01. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 01. 30.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 02. 07.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2017. 02. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 02. 14.

ATV live, 2017. 02. 18.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2017. 02. 25.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 02. 28.

M5, Magyar Krónika, 2017. 03. 01.

Origo, Videó, 2017. 03. 02.

Jazzy Rádió Millárseggeli, 2017. 03. 07.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2017. 03. 11.

Oroszlányi Városi Televízió, Híradó, 2017. 03. 11.

M1, Ma Reggel, 2017. 03. 13.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 03. 14.

Katolikus Rádió, Kiútkeresők, 2017. 03. 15.

Mosonmagyaróvári Városi Televízió, Híradó, 2017. 03. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 03. 21.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2017. 03. 25.

Kapos TV, 2017. 03. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 04. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 04. 11.

M1, Minden tudás, 2017. 04. 14.

Echo TV, Híradó, 2017. 04. 15.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 04. 18.

Hatvani Hírlap, Hatvani Hírek, 2017. 04. 21.

Hatvan TV, Hírek és politika, 2017. 04. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 04. 25.

M5, Magyar Krónika, 2017. 04. 29.

Rádió Rock, Rock Kávéház, 2017. 04. 29.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 05. 02.

Kossuth Rádió, A Hely, 2017. 05. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 05.09.

Kossuth Rádió, A Hely, 2017. 05. 11.

M5, Tudós Társaság, 2017. 05. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 05.16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 05. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 05. 30.

Rádió Rock, Rock Kávéház, 2017. 06. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 06. 06.

Rádió Rock, Rock Reggel, 2017. 06. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 06. 13. 

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 06. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 06. 27.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2017. 07. 01.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 07. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 07. 11.

Lánchíd Rádió, Tarsoly, 2017. 07. 15.

Lánchíd Rádió, Parnasszus, 2017. 07. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 07. 18.

Duna TV, Balatoni Nyár, 2017. 07. 18.

Keszthelyi Televízió, Hírek, 2017. 07. 20.

Regina Televízió, Aktulis Magazin, 2017. 07. 20.

Somogy Televízió, Híradó, 2017. 07. 28.

Jazzy Rádió, 2017. 08. 01.

Városi Televízió Füzesabony, Emberek és blogok, 2017. 08. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 08. 08.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 08. 15.

Duna World, 5 Kontintens, 2017. 08. 19.

Ceglédi Városi Televízió, Hírek, 2017. 08. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 08. 22.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2017. 08. 26.

Katolikus Rádió, Borivóknak való, 2017. 08. 26.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 08. 29.

Kossuth Rádió, Közelről, 2017. 08. 29.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 09. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 09. 19.

InfoRádió, Szigma – a holnap világa 2017. 09. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 09. 26.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 10. 03.

Kossuth Rádió, Regényes történelem, 2017. 10. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 10. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 10. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 10. 17.

M5, Magyar Krónika, 2017. 10. 22.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 10. 24.

Lovasi Hírek, 2017. 10.

Veszprém Megyei Napló, 2017. 10. 28.

24.hu, Kultúra, 2017. 10. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 10. 31.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 11. 07.

Kossuth Rádió, Regényes történelem, 2017. 11. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 11. 14.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 11. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 11. 28.

Oroszlányi Városi Televízió, Híradó, 2017. 11. 29.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 12. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 12. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 12. 19.

Híradó, RTL Klub, 2017. 12. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 12. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 12. 27.

2018

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 01. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 01. 09.

M1, Ma délelőtt, 2018. 01. 15.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 01. 16.

Katolikus Rádió, Délutáni találkozás, 2018. 01. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 01. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 02. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 02. 13.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 02. 20.

Oroszlányi Városi Televízió, Híradó, 2018. 02. 26.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 02. 27.

Salgótarjáni Városi Televízió, Hírek, 2018. 03. 06.

www.nool.hu, Helyi közélet, 2018. 03. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 03. 06.

Győri Szalon, ARTmás, 2018. 03. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 03. 13.

Orosházi Városi Televízió, Híradó, 2018. 03. 13.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 03. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 03. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 04. 03.

Oroszlányi Városi Televízió, Híradó, 2018. 04. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 04. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 04. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 04. 24.

M1, Ma reggel, 2018. 04. 16.

Kossuth Rádió, 180 perc, 2018. 05. 01.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 05. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 05. 08.

RTL Klub, Fókusz Plusz, 2018. 05. 12.

M5, Magyar Krónika, 2018. 05. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 05. 15.

RTL Klub, Fókusz Plusz, 2018. 05. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 05. 22.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 06. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 06. 12.

Kossuth Rádió, Regényes történelem, 2018. 06. 15.

Duna World Rádió, Regényes történelem, 2018. 06. 18.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 06. 19.

M5, Magyar Krónika, 2018. 06. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 06. 26.

TV2, 1/1, 2018. 06. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 07. 03.

24.hu, Élet-Stílus, 2018. 07. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 07. 10.

I Like Balaton, Híreink, 2018. 07. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 07. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 07. 24.

Duna TV, Balatoni Nyár, 2018. 07. 25.

Somogy TV, Híradó, 2018. 07. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 07. 31.

Jazzy Rádió, Millásregeli, 2018. 08. 07.

Katolikus Rádió, Szép írás, 2018. 08. 12.

Jazzy Rádió, Millásregeli, 2018. 08. 14.

Országkép, Egyszervolt történetek, 2018. 08. 14.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 08. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 08. 28.

117 perc, Civil Rádió, 2018. 08. 28.

Országkép, Egyszervolt történetek, 2018. 08. 29.

Bors, Aktuális, 2018. 08. 29.

Magyar Hang, Kultúra, 2018. 08. 29.

Országkép, Gasztro/Söröző, 2018. 09. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 09. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 09. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 09. 18.

Hrvatska radiotelevizija, Vijesti, 2018. 09. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 09. 25.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 10. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 10. 03.

Klubrádió, Klubdélelőtt, 2018. 10. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 10. 09.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 10. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 10. 30.

Inforádió, 2018. 10. 31.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 11. 06.

Füred TV, Kultúra, 2018. 11. 12.

24.hu, Belföld, 2018. 11. 12.

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata