Varga, Bálint
Varga Bálint

Alapadatok

Varga Bálint
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon OTKA
Telefon: 224-6700/4654
E-mail: varga.balint@btk.mta.hu
Saját honlap: https://tti.academia.edu/BalintVarga

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Arts and Science in the Service of Nation Building in Nineteenth-Century Hungary HSRF

Phone: 224-6700/666

Email: varga.balint@btk.mta.hu

Életrajz

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1983. 06. 21.

VÉGZETTSÉG

Budapesti Corvinus Egyetem, nemzetközi kapcsolatok szakértő MA (2006)

Central European University, közép-európai történelem MA (2007)

Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem MA (2008) 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz és Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem PhD (2013, disszertáció címe:  Árpád above the city: National integration processes and symbolic politics in fin-de-siecle Hungary)

MUNKAHELYEK

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2013–)

EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Terra Recognita Alapítvány, kuratórium tag

Publikációk

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

1. Árpád a város fölött: Nemzeti integráció és szimbolikus politika a 19. század végi Magyarországon. Budapest, MTA BTK, 2017.

2. The Monumental Nation: Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin-de-siècle Hungary. New York–Oxford, Berghahn Books, 2016. 300. [Austrian and Habsburg Studies, 20.]

3. Writing imperial history in the age of high nationalism: Imperial historians on the fringes of the Habsburg monarchy. European Review OF History, 24. (2017) 1. 80–95.

4. Rise and Fall of an Austrian Identity in the Provincial Historiography of Bukovina. Austrian History Yearbook, 46. (2015) 183–202.

5. A barbár múlt és a nemzeti dicsőség. Történelmi Szemle, 57. (2015) 2. 319–332.

6. Nemzeti és regionális történelem egy sokszínű térségben: a bánsági történetírás a hosszú 19. században. Korall. Társadalomtörténti Folyóirat, 16. (2015) 4. [62.] 150–166.

7. Vármegyék és történettudományi reprezentáció a dualizmus kori Magyarországon. Történelmi Szemle, 56. (2014) 2. 179–202.

8. Multilingualism in urban Hungary, 1880–1910. Nationalities Papers, 42. (2014) 6. 965–980. (2014)

PUBLIKÁCIÓK

2013

Pusztaszer. Rubicon, 24. (2013)252. 80–85.

A szlovák nemzet születése. Hungarian Historical Review, 2. (2013)3. 657–661.

Hagyományos és modern zsidó oktatás. In: Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Szerk.: Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel. Bp.,2013.69–77. [Hungaria Judaica, 30.] (Társszerző: Bányai Viktória.)

2014

Multilingualism in urban Hungary, 1880–1910. Nationalities Papers, 42. (2014) 6. 965–980. 

Vármegyék és történettudományi reprezentáció a dualizmus kori Magyarországon. Történelmi Szemle, LVI. (2014) 2. 179–202. 

Munkatsch/Mukačeve. In: On-line Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Oldenbourg, 2014. Paper 32314.

Karpato-Ukraine. In: On-line Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Oldenbourg, 2013. Paper 54128.

Overcoming the old borders: Beyond the paradigm of Slovak national history. Kor/ridor, Szlovák–Magyar Történeti Folyóirat, 1. (2014) 1. 81–84. (Recenzió.)

Adam Hudek et al.: Overcoming the Old Borders. Beyond the Paradigm of Slovak National History. Kor/ridor, Szlovák–Magyar Történeti Folyóirat, 1. (2014) 2. 72–75. (Recenzió.)

Nemzet és történelem az iskolában 1848 előtt. Aetas, Történettudományi Folyóirat, 29. (2014) 3. 213–215. (Recenzió.)

2015

A barbár múlt és a nemzeti dicsőség. Történelmi Szemle, 57. (2015) 2. 319–332.

Tény és fikció: Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon. Szerk.: Varga Bálint, Lajtai Mátyás. Bp., 2015. (Tanulmányok a nacionalizmus kutúrtörténetéből; 1.)

Transdanubien/Schwäbische Türkei. In: On-line Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Oldenbourg, 2015. Paper 32605.

Rise and Fall of an Austrian Identity in the Provincial Historiography of Bukovina. Austrian History Yearbook, 46. 183–202.

A nemzeti és birodalmi történetírás intézményei a kései Habsburg Birodalomban. In: Tanulmányok a 70 éves Kiss Gy. Csaba tiszteletére. Varietas Europica Centralis. Szerk.: ifj. Bertényi Iván–Géra Eleonóra–Mészáros Andor. Bp., 2015.

Kutatások

KUTATÁSI TERÜLET

19. századi magyarországi és közép-európai társadalomtörténet, historiográfia, a nacionalizmus története

Egyéb

ÖSZTÖNDÍJAK

Marie Curie Fellowship, Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete (2008–2009)

Ernst Mach Stipendium, Bécsi Egyetem Kelet-Európa Története Tanszék (2009)

New Europe College Fellowship, Bukarest (2012–2013)

Nemzeti Kiválóság Program Erdős Pál Ösztöndíja (2014)

TANULMÁNYUTAK

Zentrum Marc Bloch, Berlin (2013, 3 hónap)

Grazi Egyetem (2014, 1 hónap)

Herder-Insitut, Marburg an der Lahn (2014, 1 hónap)

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (2009)

Johannes Gutenberg Universität Mainz (2010–2011)

Matthias Corvinus Collegium (2011)

Pécsi Tudományegyetem (2014)

Közelgő eseményeink

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata