Ábrahám Barna

Alapadatok

Ábrahám Barna
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Délkelet-Európa Története
Telefon: 224-6700/262
e-mail: Abraham.Barna@btk.mta.hu

Életrajz

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Győr, 1967. 04. 03.

VÉGZETTSÉG

Magyar−történelem illetve szlovák szakos középiskolai tanár (1993, 1998)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Történelemtudományok (kelet-európai történelem), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (2003)

MUNKAHELYEK

1998−2013 − Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szlavisztika (idővel: Közép-Európa) Intézet, adjunktus

2014− Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs

2015− Eperjesi Egyetem, Nemzetiségi Nyelvek és Kultúrák Központja, Magyar Nyelv és Kultúra Intézete (Prešovská univerzita v Prešove, Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Inštitút maďarského jazyka a kultúry), magyar nyelvi lektor

2016− Eötvös Loránd Tudományegyetem, Romanisztikai Intézet, Román Filológiai Tanszék, tudományos munkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoportja titkára (1998−2006)

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem − Regionális és Kisebbségi Kultúrák Kutatóműhelye titkára (2001−2005)

az MTA Magyar–Román Történész Vegyesbizottsága Magyar Tagozatának titkára (2014−)

a Pro Minoritate folyóirat szerkesztője (1999–2000)

Kutatások

KUTATÁSI TERÜLET

A közép- és délkelet-európai nemzetek, elsősorban a szlovákok és a románok, távlatilag még a szerbek és a horvátok társadalom-, művelődéstörténete, nyelvi fejlődése, nemzetté válásuk folyamata, elsősorban a fenti etnikumok polgárosodása, 19. századi elitképzése, középosztályosodása, továbbá nemzeti ideológiájuk, ezen belül a politikai ideológiák fejlődése, magyar−szlovák vonatkozásban pedig emellett a történeti terminológia, a mindkét oldal számára elfogadható szóhasználat problémái.

PROJEKTEK

A HEFOP 3.3.1 projektben (2006−2008) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoportja keretében a magyar−szlovák interetnikus összefüggések, a szlovákság történelmi törésvonalai − konfesszionalizmus és regionalizmus – és a mai Szlovákia területét érintő államjogi tervezetek és változások vizsgálata, egyetemi tananyagok készítése

 „Kelet-közép-európai nacionalizmusok az első világháború éveiben” című OTKA-kutatócsoport (K 113004, 2014–2018) tagja

„Felekezetiség és nemzetépítés a magyar és román történelemben a reformációtól a kommunizmusig (különös tekintettel a magyar–román–német kulturális transzferzónákra)” című nemzetközi OTKA-kutatócsoport (NN 111871, 2014–2018:) tagja

Egyéb

TANÍTÁS

1998−2013 – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlavisztika (idővel: Közép-Európa) Intézetének adjunktusaként történeti (hazai etnikai kérdések, Közép-Európa, Balkán) és szláv filológiai kurzusok tartása

2015− az Eperjesi Egyetem Történelmi Intézetében magyar nyelvi, a Magyar Intézetben magyar filológiai kurzusok tartása

TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK

1998, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Dunatáji Népek Kutatása szakalapítvány részéről Az erdélyi román polgárosodás a dualizmus korában c. kutatási témára

1998, a Faludi Ferenc Akadémia részéről ugyanezen témára

2001, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Dunatáji Népek Kutatása szakalapítvány részéről Régiók és törésvonalak Közép-Európában c. kutatási témára

2004, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Dunatáji Népek Kutatása szakalapítvány részéről a Nemzeti önkép és hazafias nevelés a dualizmus második felének budapesti szlovák könyvkiadásában c. kutatási témára

2004, a Niederhauser Emil által alapított Kelet-Európa Díj az eddigi tevékenység elismeréseként

2005, a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány részéről A szlovákok polgárosodása a dualizmus korában – társadalmi gondolkodás, nemzetépítés, asszimiláció c. kutatási témára

2012, a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma részéről alkotói támogatás A szlovákok polgárosodása a 19. század második felében – gazdasági modernizáció, zársadalmi gondolkodás, nemzetépítés munkacímű kézirat elkészítésére

2012–2015: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Nemzeti intézmények, kánonképzés, reprezentáció. A szlovák nemzetépítés vetületei a 19. század második felében c. kutatási témára

2014–2018: „Kelet-közép-európai nacionalizmusok az első világháború éveiben” (K 113004) című OTKA-kutatócsoport tagja

2014–2018: „Felekezetiség és nemzetépítés a magyar és román történelemben a reformációtól a kommunizmusig (különös tekintettel a magyar–román–német kulturális transzferzónákra)” (NN 111871) című nemzetközi OTKA-kutatócsoport tagja

Közelgő eseményeink

Médiatörténeti mozaikok
K, dec. 12. 10:00

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata