Balázs, Ablonczy
Ablonczy Balázs

Alapadatok

Ablonczy Balázs
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Horthy-korszak témacsoport
Telefon: 224-6700/669
e-mail: ablonczy.balazs@btk.mta.hu

Status: Senior Research Fellows

Research Team: Interwar History

Phone: +36 1 224-6700/669

Email: ablonczy.balazs@btk.mta.hu

Életrajz

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1974.

VÉGZETTSÉG

Történelem–francia szakos középiskolai tanár (1999)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Történelemtudomány, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (2004)

Habilitáció, Történelemtudomány, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (2011)

MUNKAHELYEK

Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Kutatóközpont, tudományos főmunkatárs (2001–2006)

MTA Etnikai–Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, tudományos munkatárs (2007–2008)

MTA Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs (2008–2009)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, Művelődéstörténeti Tanszék, egyetemi adjunktus (2009–)

Párizsi Magyar Intézet (Párizs), igazgató (2011–2015)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, Művelődéstörténeti Tanszék, egyetemi docens (2015–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Pro Minoritate folyóirat (negyedéves), főszerkesztő (2002–2006)

Kommentár folyóirat (kéthavi), főszerkesztő, alapító (2006–2011)

Magyar Történelmi Társulat, az Igazgató Választmány tagja (2007–2011)

Hajnal István Kör, tag (2010–)

Publikációk

10 LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Teleki Pál – életrajz. Bp., Osiris, 2005. 547.

2. Pál Teleki (1879–1941) – The Life of a Controversial Hungarian Politician. Wayne (NJ). 2006. Hungarian Studies and Publications Inc. (distributed by the Columbia University Press). 338.

3. Trianon-legendák. Bp., 2010. 158.

4. Nyombiztosítás – Letűnt magyarok. Kisebbség- és művelődéstörténeti tanulmányok. Pozsony, Kalligram, 2011. 288.

5. A visszatért Erdély 1940–1944. Bp., Jaffa, 2011. 280.

6. Viczián István: Életem és korom. Pest vármegye főispánjának emlékiratai. Szentendre, Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2007. 334. (Szerkesztés, jegyzetek, utószó) [Pest Megyei Múzeumi Füzetek 8.]

7. A Református Élet hetilap és a budapesti reformátusság, 1934–1944. In: Reformátusok Budapesten 1–2. Szerk. Kósa László. Bp., Argumentum, 2006. 1211–1230.

8. „Lándzsahegy”, néprokonság, small talk – Turanizmus és keleti gondolat a két világháború közötti magyar külpolitikai gondolkodásban. In: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Szerk. Pritz Pál. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 2006. 87–106.

9. A frankhamisítás. Hálók, személyek, döntések. Múltunk, (2008). 1. 29–56.

10. A Párizsi Magyar Intézet kezdetei. Molnos Lipót igazgatósága (1927–1943). In: Fehér Lovag: tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Szerk. Gálffy László, Sáringer János. Szeged, Lazi Könyvkiadó-SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2015. 403–421.

Publikációk

2015

A Párizsi Magyar Intézet kezdetei. Molnos Lipót igazgatósága (1927–1943). In: Fehér Lovag: tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Szerk.: Gálffy László, Sáringer János. Szeged, 2015. 403–421.

„Feu ma jeunesse dorée”. Une région multiethnique dans la prose de Krúdy: Zips/Spíš/Szepesség. In: András Kányádi (dir.): L’Univers de Gyula Krúdy. H. n. [Genève], 2015. 47–55.

Avant et après l’amour: la position des médiateurs culturels entre la France et la Hongrie à travers l’exemple de Raoul Chélard. In: Antoine Marès (dir.): La France et l’Europe cenrale – Médiateurs et médiations. Paris, 2015. 51–60.

Búvópatakok – A jobboldal és az állambiztonság, 1945–1989. Szerk.: Ungváry Krisztián. Budapest, 2013. Századok, 149. (20159 1. 246–251. [Recenzió.]

A jó, a rossz és az aktivista. Simon Attila: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban. Korall, 16. (2015) 60. 170–174. [Recenzió.]

Az élő historikus. Dénes Iván Zoltán: A történelmi Magyarország eszménye. Szekfű Gyula a történetíró és ideológus c. könyvéről. Magyar Narancs, (2015) 36. (szeptember 3.) 28–29. [Recenzió.]

Az Elnök Párizsban. Dvorcsák Győző franciaországi élete. In: Varietas Europica Centralis. Tanulmányok a 70 éves Kiss Gy. Csaba tiszteletére. Szerk.: ifj. Bertényi Iván–Géra Eleonóra–Mészáros Andor. Bp., 2015.

Kutatások

KUTATÁSI TERÜLET

A két világháború közötti Magyarország politika- és művelődéstörténete, magyar–francia kapcsolatok története, magyar kisebbségi közösségek története

Egyéb

TANÍTÁS

Kodolányi János Főiskola, Társadalomtudományi Tanszék (2006–2009)

ELTE BTK, Művelődéstörténeti Tanszék (2009–)

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK

Boursier du gouvernement français, Université Paris 1–Panthéon-Sorbonne (10 hónap, 1998–1999)

DAAD, Forschungsstipendium (Berlin, Humboldt Universität, 3 hónap, 2001)

Visiting Professor, Ránki Chair, Indiana University (Bloomington, 10 hónap, 2009–2010)

Közelgő eseményeink

Médiatörténeti mozaikok
K, dec. 12. 10:00

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata