HidA Mitrovits Miklós, intézetünk tudományos munkatársa szerkesztésében megjelent a Hídépítők. A magyar–lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka című képes album. A kötetben 33 rendkívüli életrajz olvasható közel négyszáz fényképpel illusztrálva. Az album a Rézbong Kiadó gondozásában és a Wacław Felczak Alapítvány támogatásával jelent meg. Megvásárolható a Libri és a Líra könyvesboltokban, valamint a bookline.hu oldalon.

2018. október 1-jén Jobboldali radikalizmus és konzervativizmus között. Horthy Miklós, 1919–1931. címmel új, 36 hónap futamidejű posztdoktori kutatás indult intézetünkben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával (PD 128500). Turbucz Dávid posztdoktori kutató kutatási témája Horthy Miklós élete és megítélésének története. Fő célja – a magyar történettudomány egyik nagy mulasztásának pótlása – a Horthy Miklós életéről szóló nagymonográfia megírása. Ennek részeként 2018 és 2021 között az 1919 és 1931 közötti időszakhoz kapcsolódó szisztematikus kutatást végzi majd el, amely fontos hozzájárulás lesz az életrajz elkészítéséhez.

Intézetünk tudományos munkatársai, Demeter Gábor és Szulovszky János szerkesztésében, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke kiadásában, a "Lendület" Trianon 100 Kutatócsoport támogatásával megjelent az OTKA K 111766 sz. (GISta Hungarorum)  projekt során rögzített statisztikai adatok első kiértékelése, Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon. Módszerek és megközelítések címmel.

2018. október  1-jén Tudás, tájkép, nemzet és birodalom. A tájkép megismerésének és átalakításának gyakorlatai Magyarországon és a Balkánon, 1850–1945 címmel új, 36 hónapos futamidejű interdiszciplináris (történészek és földrajzosok együttműködésén alapuló) NKFIH-projekt indult intézetünkben Demeter Gábor tudományos munkatárs vezetésével (FK 128978), Eszik Veronika, Ginelli Zoltán, Bodovics Éva és Balogh Róbert részvételével.

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata