Diplomatic Struggle for Supremacy over the Balkans Peninsula (1878–1914) címmel jelent meg intézetünk tudományos munkatársa, Demeter Gábor tanulmánykötete a Bolgár Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete és intézetünk közös kiadásában a Publications of the Bulgarian–Hungarian History Commission sorozatán belül. Szintén a Bolgár Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete gondozásában jelent meg a sorozat második kötete Essays on Ottoman Modernization: Industrialization, Welfare, Military Reform címmel ugyancsak Demeter Gábor tollából.

 

szechenyi tagsagi fit 640x10000Teljesítette-e Széchenyi az akadémiai felajánlását? címmel jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia honlapján intézetünk tudományos főmunkatársa, Fónagy Zoltán írása. A töredékesen megértett vagy szándékosan félremagyarázott információmorzsákból szenzációkat gyártó történeti bulvárban körülbelül száz éve óta fel-felbukkan a vád, miszerint Széchenyi István ténylegesen nem is teljesítette híres akadémiaalapító felajánlását. Mi az igazság: mennyire hitelt érdemlő e vád? A tanulmány ezt a kérdést járja körül. A teljes írás itt olvasható.

FVIntézetünk 2014 óta részt vesz a Festum Varadinum keretében rendezett szakmai konferenciák megszervezésében, amelyeknek tárgya évről-évre a középkori és kora újkori Nagyvárad és a bihari régió története. A 2017. május 18-án "Őrizzük Váradot..." címmel megrendezett konferencia tanulmányai a Tanulmányok Biharország történetéről című. sorozat 4. kötetében, intézetünk témacsoport-vezetője, tudományos főmunkatársa, tudományos titkára, Oborni Teréz szerkesztésében jelentek meg.

Bővebben...

SzekelyM borito page 001XXIV. Budapesti Könyvfesztiválra jelent meg a Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon kutatócsoport művészettörténész tagjának, Székely Miklósnak a monográfiája Nemzet, ipar, művészet. A kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum (1887–1918) címmel, amely a kutatócsoport keretében végzett munkájának eredményeit foglalja össze. A kötet e sajátos feladatú és gyűjtőkörű erdélyi múzeum modernizációs szerepét vizsgálja. 
Bővebben...

MonteRaimondo Montecuccoli (1609–1680) a 17. század legjelentősebb európai katonai gondolkodó volt. Trattato della guerra és a Discorso della guerra col Turco in Ungheria című műveinek francia fordítása (Mémoires ou Principes de l’art militaire, 1712.) a 18. egyik legolvasottabb hadtudományi munkája volt. A kézirat kalandos úton Magyarországról került Franciaországba. Montecuccoli halála után több kéziratmásolat is készült a főbb műveiből, és a legjelentősebb iratok V. Károly lotaringiai herceg császári főparancsnok közvetítésével jutottak el széles európai közönséghez. Montecuccoli műveit – köztük a szentgotthárdi csata részletes történetét tartalmazó Discorso della guerra col Turco in Ungheria kéziratát – több mint húsz évvel a csata után ajándékozta Conti hercegnek, XIV. Lajos király titokban Magyarországra szökött unokatestvérének.

Bővebben...

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata