borito vt2017 3 kicsiA Világtörténet legújabb száma 2017. november 21-étől kapható a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetben. A folyóirat idei harmadik száma „olyan tanulmányok gyűjteményét adja, amelyek földrajzi, kulturális vagy ideológiai határmezsgyék kialakulásáról, átlépéséről, illetve azok lebontásáról szólnak” – olvashatjuk a bevezető tanulmányban. Az új szám tartalomjegyzéke itt tekinthető meg.

Bővebben...

Kotet cimlapjaA napokban látott napvilágot Moszkvában a ROSZSZPEN kiadó jóvoltából a Magyar nemzeti kisebbség Csehszlovákiában az államközi kapcsolatok kontextusában 1944–1951 című, 116, eddig jórészt publikálatlan orosz levéltári iratot tartalmazó forrástár. A kötet megjelentetését intézetünk tudományos munkatársa, Seres Attila kezdeményezte, egyben ő a kötet egyik szerkesztője is. A kötet összeállításának előzményeire vonatkozó információk itt olvashatók. 

La Rivoluzione ungherese Fejrdy 121017Fejérdy András, intézetünk tudományos munkatársa szerkesztésében jelent meg az 1956-os magyar forradalom és Olaszország kapcsolatáról 2016 októberében a Római Magyar Akadémián rendezett nemzetközi konferencia előadásait tartalmazó kötet. A Rubbettino kiadó Varia sorozatában napvilágot látott, La rivoluzione ungherese del 1956 e l’Italia című kötet bevezetőjét és tartalomjegyzékét itt olvashatják.

mtne 2017 kicsi2017. november 24-én és 25-én A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében, intézetünk Újkori Témacsoportjának társszervezésében Az osztrák–magyar kiegyezés a szimbolikus politika tükrében címmel önálló szekció foglalkozik az 1867-ben létrejött közjogi rendszer politikai jelképeivel és állami ceremóniáival, valamint hivatalos emlékezetpolitikájának egyes kérdéseivel. A tanácskozáson Intézetünket Cieger András András tudományos főmunkatárs, Eszik Veronika fiatal kutató és Varga Bálint tudományos munkatárs képviseli. A program itt érhető el.

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata